Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryterium IX Wyrównanie szans edukacyjnych. Kryterium IX - Wyrównanie szans edukacyjnych Strona internetowa szkoły pełni funkcje nie tylko informacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryterium IX Wyrównanie szans edukacyjnych. Kryterium IX - Wyrównanie szans edukacyjnych Strona internetowa szkoły pełni funkcje nie tylko informacyjne."— Zapis prezentacji:

1 Kryterium IX Wyrównanie szans edukacyjnych

2 Kryterium IX - Wyrównanie szans edukacyjnych Strona internetowa szkoły pełni funkcje nie tylko informacyjne ale także edukacyjne. Od początku szczególną uwagę zwracano na realizację nauki przez uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Pomocną jest strona internetowa szkoły, na której umieszczono część lekcji on-line dostępnych na portalu Interklasa. Na lekcjach wykorzystuje się zasoby portalu Interklasa oraz Scholaris, zasoby te wykorzystywane są również przez uczniów w domu. Rola strony internetowej Zespołu Szkół w Barwicach

3 Kryterium IX - Wyrównanie szans edukacyjnych Na stronie internetowej www.gimnet.webd.pl/moodle udostępniona jest platforma e- learningowa Zespołu Szkół w Barwicach. Uczniowie wykorzystują tą platformę przede wszystkim na zajęciach z informatyki (program autorski), podczas przygotowywania się do egzaminów ECDL oraz koła BRD. Co roku grono użytkowników platformy powiększa się. W przyszłym roku szkolnym planuje się powiększenie liczby przedmiotów dostępnych dla uczniów on-line.www.gimnet.webd.pl/moodle Platforma e-learningowa Zespołu Szkół w Barwicach

4 Kryterium IX - Wyrównanie szans edukacyjnych Zawartość programu wynika z roli edukacyjnej w nauczaniu, zapisanej w Podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz z zadań szkoły. Edukacja, jak każdy obszar działalności człowieka w społeczeństwie, we wszystkich swoich sfe­rach powinna uwzględniać warunki, w których się odbywa, w tym również techniczne warunki życia społeczeństwa. Współczesna technologia informacyjna, która wyrosła na komputerach, ma obecnie olbrzymi wpływ na życie człowieka i całych społeczeństw. Powinno to znaleźć odbicie w procesie wychowania i nauczania, by właściwie przygotować przyszłe pokolenia świadomych odbiorców i użytkowników tej technologii, przyszłych obywateli społeczeństwa informacyjnego. Z technologią informacyjną jest związana jedna z głównych umiejętności kształconych u uczniów w szkole: Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. Innowacja pedagogiczna: autorski program nauczania informatyki w gimnazjum

5 Kryterium IX - Wyrównanie szans edukacyjnych Obowiązującym programem nauczania geografii w gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jest program autorstwa pani Małgorzaty Wojtatowicz wpisany do wykazu pod numerem DKW-4014-305/99. W naszej szkole dla uczniów zdrowych obowiązuje program nauczania geografii w gimnazjum pod redakcją pani Grażyny Wnuk (DKW-4014-167/99) wydawnictwa SOP w Toruniu. Nauczyciele geografii naszej szkoły uznają ten program i podręcznik tego wydawnictwa za bardzo dobry ze względu na ciekawą treść, liczne mapy, interesujące ilustracje, szeroką ofertę innych materiałów dydaktycznych i przede wszystkim dostosowanie do wymogów egzaminu gimnazjalnego. Zamierzamy korzystać z niego w najbliższych latach Opracowany autorski program dla uczniów z upośledzeniem lekkim umysłowym ma na celu zaadaptowanie go do obowiązującego programu i podręczników, ułatwienie pracy nauczyciela i ucznia, integrację uczniów, wykorzystanie technologii informacyjnej oraz poprawę wyników nauczania. Innowacja pedagogiczna: autorski program nauczania geografii dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

6 Kryterium IX - Wyrównanie szans edukacyjnych Innowacja pedagogiczna: „Gimnazjaliści przedszkolakom”

7 Kryterium IX - Wyrównanie szans edukacyjnych Ze względu na znaczną ilość uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na terenie gminy, w roku 2001 w Gimnazjum utworzone zostały oddziały integracyjne, a od roku 2003 klasy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Do Gimnazjum Zespołu Szkół uczęszczają uczniowie z orzeczeniami o upośledzeniu umysłowym, upośledzeniu w stopniu umiarkowanym oraz uczniowie z dysfunkcjami sprzężonymi. Dodatkowo grupa uczniów posiada opinie o konieczności dostosowania wymagań edukacyjnych ze względu na niski potencjał intelektualny i zaniedbania środowiskowe. We wszystkich poszczególnych przypadkach w szkole wykorzystuje się zajęcia z komputerem, jak element edukacyjny oraz terapii. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie wykształcenie. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

8 Kryterium IX - Wyrównanie szans edukacyjnych Zespół Szkół od II semestru roku szkolnego 2009/2010 realizuje projekt „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat”, który ma na celu rozwój kompetencji uczniów w zakresie matematyki, fizyki oraz przedsiębiorczości i wykorzystania ich w praktyce. W ramach projektu uczniowie tworzą w szkołach Uczniowskie Grupy Projektowe. e-Akademia Przyszłości to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych i przedsiębiorczości. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 3.3. – Poprawa jakości kształcenia z Poddziałania 3.3.4. – Modernizacja treści i metod kształcenia. Projekt będzie realizowany w szkołach przez 3 lata – od 1 września 2010 roku do końca roku szkolnego 2012/2013. Udział szkoły w projektach unijnych


Pobierz ppt "Kryterium IX Wyrównanie szans edukacyjnych. Kryterium IX - Wyrównanie szans edukacyjnych Strona internetowa szkoły pełni funkcje nie tylko informacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google