Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zjawiska falowe. Do zjawisk falowych zaliczamy: Dyfrakcję Interferencję Odbicie Załamanie Polaryzację.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zjawiska falowe. Do zjawisk falowych zaliczamy: Dyfrakcję Interferencję Odbicie Załamanie Polaryzację."— Zapis prezentacji:

1 Zjawiska falowe

2 Do zjawisk falowych zaliczamy: Dyfrakcję Interferencję Odbicie Załamanie Polaryzację

3 Zjawisko odbicia Odbicie fali polega na zmianie kierunku rozchodzenia się fali, gdy fala napotka na przeszkodę.

4 Zjawisko odbicia αβ Promień fali padającej Promień fali odbitej Normalna do powierzchni β – kąt odbicia α – kąt padania

5 Prawa odbicia α = β 2. Promień fali padającej i fali odbitej oraz prosta prostopadła do powierzchni (normalna) leżą na tej samej płaszczyźnie. 1. Kąt odbicia jest równy kątowi padania.

6 β α V1V1 V2V2 Załamanie polega na zmianie kierunku rozchodzenia się fali, gdy fala przechodzi przez granicę dwóch ośrodków o różnej gęstości. α – kąt padania β – kąt załamania

7 Podczas załamania zmienia się prędkość i długość fali, zaś okres i częstotliwość nie ulegają zmianie.

8 Dyfrakcja (ugięcie) polega na zmianie kierunku rozchodzenia się fali, gdy fala napotyka na szczelinę.

9 d ≈ λ Zjawisko dyfrakcji jest szczególnie widoczne, gdy rozmiary przeszkody są porównywalne z długością fali. d λ

10 d >> λ Gdy d < λ dyfrakcja nie zachodzi, fala odbija się od przeszkody

11 Interferencja - zjawisko polegające na nakładaniu się na siebie fal spójnych. Fale spójne to fale o takiej samej częstotliwości i stałej w czasie różnicy faz.

12 grzbiet dolina

13 Skutki interferencji: 1. Wzmocnienie zachodzi tam, gdzie fale spotykają się zgodnymi fazami (grzbiet z grzbietem lub dolina z doliną)

14 Skutki interferencji: 2. Wygaszenie zachodzi tam, gdzie fale spotykają się przeciwnymi fazami (grzbiet z doliną)


Pobierz ppt "Zjawiska falowe. Do zjawisk falowych zaliczamy: Dyfrakcję Interferencję Odbicie Załamanie Polaryzację."

Podobne prezentacje


Reklamy Google