Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Beata Sanakiewicz PowerPoint. Spis treści  Prezentacja multimedialna Prezentacja multimedialna  Projektowanie prezentacji Projektowanie prezentacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Beata Sanakiewicz PowerPoint. Spis treści  Prezentacja multimedialna Prezentacja multimedialna  Projektowanie prezentacji Projektowanie prezentacji."— Zapis prezentacji:

1 Beata Sanakiewicz PowerPoint

2 Spis treści  Prezentacja multimedialna Prezentacja multimedialna  Projektowanie prezentacji Projektowanie prezentacji  Uruchomienie programu Uruchomienie programu  Korzystanie z szablonu projektu Korzystanie z szablonu projektu  Układ slajdu Układ slajdu  Slajd tytułowy Slajd tytułowy  Nowy slajd Nowy slajd  Układ zawartości Układ zawartości  Wstawianie obrazu Wstawianie obrazu  Wstawianie obrazów ClipArt Wstawianie obrazów ClipArt  Wstawianie tabeli Wstawianie tabeli  Wstawianie wykresu Wstawianie wykresu  Wstawianie diagramu Wstawianie diagramu  Przejście slajdu Przejście slajdu  Przyciski akcji Przyciski akcji  Wstawianie hiperłącza Wstawianie hiperłącza  Zapisywanie prezentacji Zapisywanie prezentacji

3 Prezentacja multimedialna  Prezentacja multimedialna to interaktywny przekaz informacji za pomocą tekstu, obrazu, dźwięku, animacji, przygotowany za pomocą określonego programu.  Prezentacja składa się ze slajdów następujących jeden po drugim.  Slajd może zawierać: tekst, tabele, rysunki, wykresy, grafikę, efekty dźwiękowe, filmowe, animację i inne elementy.

4 Projektowanie prezentacji  Przed przystąpieniem do pracy należy określić temat i strukturę prezentacji, a następnie zebrać potrzebne materiały. Mogą być to informacje, zdjęcia, rysunki zaczerpnięte z książek, czasopism, Internetu i innych źródeł.  Każda prezentacja powinna się rozpocząć slajdem tytułowym, który określa pokazywaną treść oraz odpowiednie zakończenie.

5 Uruchomienie programu  Pracę nad prezentacją rozpoczynamy od uruchomienia programu: Start/Wszystkie programy/Microsoft PowerPoint.  Po otworzeniu okna, mamy do dyspozycji trzy możliwości:  Kreator zawartości  Szablon projektu  Tworzenie nowej prezentacji

6 Korzystanie z szablonu projektu  Po wybraniu opcji Z szablonu projektu pojawia się okno z gotowym szablonami.  Gdy najedziemy kursorem na wybrany szablon, pojawia się strzałka, dzięki której rozwija się okno wyboru.  Pozwala ona zastosować szablon do wybranego slajdu lub do wszystkich.

7 Układ slajdu  Po ustaleniu szablonu projektu rozpoczynamy tworzenie prezentacji.  Do dalszej pracy niezbędny nam będzie Układ slajdów, czyli sposób ułożenia elementów w slajdach.  Jeśli układ jest niewidoczny, możemy go otworzyć z menu Format/Układ slajdów albo kliknąć na strzałkę w punkcie oznaczonym na rysunku i wybrać Układ slajdu z rozwiniętej listy.

8 Slajd tytułowy  Każda prezentacja rozpoczyna się od slajdu tytułowego.  Wykorzystujemy układ slajdu – Slajd tytułowy, wstawiamy tytuł i podtytuł prezentacji.  Dla wpisanych tytułów możesz ustalić atrybuty czcionki, postępując analogicznie, jak w edytorze tekstu.

9 Nowy slajd  Kolejny slajd wstawiamy, klikając myszą w napis Nowy slajd (rys. 1) albo korzystając z menu Wstaw/Nowy slajd.  Z okna Układ slajdu wybieramy zawartość nowego slajdu. 1.

10 Układ zawartości  Układ slajdu daje nam możliwość wstawienia różnych elementów do slajdu.  Po wybraniu Układu zawartości na slajdzie pojawia się sześć różnych ikon.  Dają nam one możliwość szybkiego wstawienia do naszego slajdu następujących elementów:  Tabela  Wykres  ClipArt  Obraz  Diagram  Klip multimedialny

11 Wstawianie obrazu  Korzystając z zaznaczonej ikony (rys.1), wstawiamy obraz.  Po kliknięciu pojawi się okno, w którym odszukujemy na dysku (Przeglądaj) przygotowany obraz i zatwierdzamy wybór OK.  Innym sposobem jest wybranie z menu Wstaw polecenia Obraz/Z pliku. 1.

12 Wstawianie obrazów ClipArt  Obrazy ClipArt wstawiamy analogicznie, wybierając ikonę oznaczoną na rysunku (rys.2).  Można również skorzystać z polecenia Wstaw/Obraz/ClipArt. 2.

13 Wstawianie tabeli  Tabelę wstawiamy, klikając w ikonę (rys. 3) lub z menu Wstaw wybieramy polecenie Tabela.  Pojawia się okienko, w którym ustalamy liczbę kolumn i wierszy, zatwierdzamy wybór OK. 3.

14 Wstawianie wykresu  Wykres wstawiamy, klikając w ikonę (rys.4) lub wybierając polecenie Wstaw/Wykres.  Pojawia się szablon wykresu oraz Arkusz danych. Arkusz wypełniamy własnymi danymi, co automatycznie zaktualizuje nasz wykres. 4.

15 Wstawianie diagramu  Diagram wstawiamy przez wybór ikony (rys.5) lub korzystając z polecenia Wstaw/Diagram.  Po dwukrotnym kliknięciu w obszar diagramu pojawi się Schemat organizacyjny, który umożliwi rozbudowanie diagramu. 5.

16 Przejście slajdu  Sposób pojawiania się kolejnych slajdów wybieramy z menu Pokaz slajdów/Przejście slajdu.  W nowym oknie wybieramy sposób i szybkość przechodzenia kolejnych slajdów.  Możemy zadecydować, czy wyświetlanie kolejnych slajdów ma się odbywać po kliknięciu myszą czy po upływie określonego czasu.  Stosując przyciski akcji, wyłączamy oba pola. Wówczas pokaz sterowany będzie wyłącznie przyciskami.  Wybrane efekty można zastosować jednocześnie do wszystkich slajdów, klikając opcję Zastosuj do wszystkich slajdów.

17 Przyciski akcji  W celu umieszczenia na slajdzie przycisków akcji z menu Pokaz slajdów wybieramy Przyciski akcji.  Wybieramy przycisk, a następnie w miejscu, w którym chcemy go zamieścić, rysujemy myszą (z wciśniętym lewym klawiszem) przycisk żądanej wielkości.  W nowym oknie wybieramy miejsce, z którym przycisk ma nas połączyć.

18 Przyciski akcji  Aby sformatować przycisk, wywołujemy menu podręczne, klikając w zaznaczonym obszarze przycisku i wybierając opcję Formatuj Autokształt.  W oknie ustalamy kolor przycisku oraz grubość linii.  Wstawianie przycisków do kolejnych slajdów znacznie ułatwi ich kopiowanie i wklejanie.

19 Wstawianie hiperłącza  Podobnie jak przyciski inne elementy prezentacji mogą pełnić funkcję hiperłączy (odsyłaczy).  Odsyłaczami mogą być elementy graficzne czy fragmenty tekstów.  Kliknięcie myszą na ten element powoduje przeniesienie się na określony slajd.  W przykładzie zaznaczony został tekst „Wykres”. Po zaznaczeniu prawym przyciskiem wywołujemy menu podręczne i wybieramy Hiperłącze.

20 Wstawianie hiperłącza  Pojawi się okno Wstawianie hiperłącza. Ponieważ chcemy połączyć element ze slajdem w tworzonej prezentacji, wybieramy Miejsce w tym dokumencie.  Wyświetlą się kolejne slajdy prezentacji, z których wybierzemy określony slajd. Pojawi się on na podglądzie. Zatwierdzamy nasz wybór przyciskiem OK.

21 Wstawianie hiperłącza Zaznaczony tekst, stanowiący obecnie hiperłącze, zostanie podkreślony i zmieni kolor. Podczas pokazu wybór tego tekstu przeniesie nas do ustalonego slajdu.

22 Zapisywanie prezentacji  Program posiada kilka możliwości zapisu prezentacji. Dla naszych potrzeb będziemy korzystać z następujących sposobów zapisu:  Zapis standardowy z rozszerzeniem:.ppt  Zapis jako pokaz z rozszerzeniem:.pps, w którym bezpośrednio po uruchomieniu prezentacji będzie odtwarzany pokaz.  W celu zapisania prezentacji w oknie zapisu wpisujemy nazwę pliku oraz wybieramy sposób zapisu prezentacji.

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Beata Sanakiewicz PowerPoint. Spis treści  Prezentacja multimedialna Prezentacja multimedialna  Projektowanie prezentacji Projektowanie prezentacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google