Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RÓŻNE OBIEKTY W PREZENTACJI, ŁĄCZA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RÓŻNE OBIEKTY W PREZENTACJI, ŁĄCZA"— Zapis prezentacji:

1 RÓŻNE OBIEKTY W PREZENTACJI, ŁĄCZA
Wiktoria Platta Martyna mirowska

2 Spis treści Różne obiekty w prezentacji: Łącza Bibliografia
Pole tekstowe Rysunek / obraz / obiekt WordArt Film wideo Dźwięk Tabela Wykres Znak wodny Łącza Bibliografia

3 Pole tekstowe Pole tekstowe jest obiekt, w którym można wpisać tekst i umieścić go w dowolnym miejscu dokumentu pakietu Microsoft Office. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe. Kliknij wewnątrz prezentacji, następnie przeciągnij myszą, aby narysować pole tekstowe o odpowiednim rozmiarze. Aby dodać tekst w polu tekstowym, kliknij wewnątrz pola tekstowego, a następnie wpisz lub wklej tekst. (FORMATOWANIE POLA TEKSTOWEGO)

4 Rysunek / obraz / obiekt
Mamy kilka różnych opcji wstawiania obrazu lub obiektu do prezentacji: Wstawianie obiektu smartart Wstawianie obrazu ze strony sieci Web Kopiowanie obrazu ze strony sieci Web Wstawianie obrazu z pliku Używanie obrazu jako tła Wstawianie obiektu clipart

5 wstawianie obiektu smartart
Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Obiekt smartart. W oknie dialogowym Wybieranie grafiki SmartArt kliknij żądany typ i układ. Wprowadź tekst, wykonując poniższe czynności: Kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wpisz odpowiedni tekst. Skopiuj tekst z innej lokalizacji lub programu, kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wklej tekst.

6 wstawianie obiektu smartart c.d.
Jeśli okienko tekstu jest niewidoczne, kliknij formant. Aby dodać tekst na dowolnej pozycji obok grafiki SmartArt lub na niej, na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe w celu wstawienia pole tekstowe. Jeśli wyświetlany ma być tylko tekst z pola tekstowego, kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, kliknij polecenie Formatuj kształt lub Formatuj pole tekstowe, a następnie ustaw pole tekstowe tak, aby nie zawierało koloru tła ani obramowania. Kliknij blok w grafice SmartArt, a następnie wpisz odpowiedni tekst. Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj tej opcji po dodaniu wszystkich wybranych bloków.

7 dodawanie lub usuwanie kształtów w grafice smartart c.d.
Kliknij grafikę SmartArt, do której chcesz dodać kolejny kształt. Kliknij istniejący kształt zlokalizowany najbliżej miejsca, w którym chcesz dodać nowy kształt. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Tworzenie grafiki kliknij strzałkę pod przyciskiem Dodaj kształt. Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie grafiki SmartArt w celu otwarcia karty Projektowanie.

8 dodawanie lub usuwanie kształtów w grafice smartart c.d.
Wykonaj jedną z następujących czynności:  Aby wstawić kształt po zaznaczonym kształcie, kliknij polecenie Dodaj kształt po. Aby wstawić kształt przed zaznaczonym kształtem, kliknij polecenie Dodaj kształt przed. Aby dodać kształt z okienka tekstu, kliknij istniejący kształt, przenieś kursor na pozycję przed tekstem lub po nim, na której chcesz dodać kształt, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Aby usunąć kształt z grafiki SmartArt, kliknij kształt, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE. Aby usunąć całą grafikę SmartArt, kliknij jej obramowanie, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

9 Zmienianie kolorów całej grafiki smartart
Kliknij grafikę SmartArt. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij przycisk Zmień kolory. Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie grafiki SmartArt w celu otwarcia karty Projektowanie. Kliknij odpowiednią odmianę kolorów.

10 Wstawianie obrazu ze strony sieci web
Na stronie sieci Web kliknij prawym przyciskiem myszy żądany obraz, a następnie kliknij polecenie Zapisz obraz jako w menu skrótów. Wprowadź odpowiednią nazwę w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz. W arkuszu lub prezentacji na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Obraz. Znajdź obraz zapisany w kroku 2 i kliknij przycisk Wstaw.

11 Kopiowanie obrazu ze strony sieci web
Na stronie sieci Web kliknij prawym przyciskiem myszy żądany obraz, a następnie kliknij polecenie Kopiujw menu skrótów. W arkuszu lub prezentacji kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce, w którym chcesz wstawić obraz, a następnie kliknij polecenie Wklej w menu skrótów. Upewnij się, że wybrany obraz nie zawiera hiperlink do innej strony sieci Web. Jeśli wybrano taki obraz, zostanie on wstawiony w dokumencie jako hiperłącze do tej strony sieci Web, a nie jako obraz.

12 Wstawianie obrazu z pliku
Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić obraz. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Obraz. Znajdź obraz, który chcesz wstawić, a następnie kliknij go dwukrotnie. Aby dodać kilka obrazów, klikaj kolejne obrazy, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

13 Wstawianie obrazu z pliku c.d.
WAŻNE: Obrazy wstawione z pliku zostają osadzanie w arkuszu lub prezentacji. Rozmiar pliku można zmniejszyć przez link z obrazem zamiast wstawiania. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu kliknij obraz, który chcesz wstawić, kliknij strzałkę obok przycisku Wstaw, a następnie kliknij polecenie Połącz z plikiem.

14 Używanie obrazu jako tła prezentacji
Na karcie Projekt w grupie Tło kliknij przycisk Style tła, a następnie kliknij polecenie Formatuj tło. Kliknij pozycję Wypełnienie, a następnie kliknij opcję Wypełnienie obrazem lub teksturą.

15 Używanie obrazu jako tła prezentacji c.d.
Wykonaj jedną z następujących czynności:  Aby wstawić obraz z pliku, kliknij przycisk Plik, a następnie znajdź i kliknij dwukrotnie obraz, który chcesz wstawić. Aby wkleić skopiowany obraz, kliknij przycisk Schowek. Aby użyć obiektu clipart jako obrazu tła, kliknij przycisk Obiekt clipart, a następnie w polu Wyszukaj tekst wpisz wyraz lub frazę opisującą odpowiedni klip albo wpisz pełną nazwę pliku klipu lub jej część. Aby wyszukiwanie objęło obiekty clipart dostępne w witrynie Microsoft Office Online, należy zaznaczyć pole wyboru Uwzględnij zawartość z witryny Office Online, kliknąć przycisk Przejdź, a następnie kliknąć klip, aby go wstawić.

16 Wstawianie obiektu clipart
Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Obiekt clipart. W okienko zadań Clipart w polu tekstowym Wyszukaj wpisz wyraz lub frazę opisującą odpowiedni obiekt clipart albo wpisz nazwę bądź część nazwy pliku szukanego obiektu clipart.

17 Wstawianie obiektu clipart c.d.
Aby ograniczyć zakres wyszukiwania, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności: Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do określonej kolekcji obiektów clipart, na liście Wyszukaj wzaznacz pole wyboru obok każdej kolekcji, którą chcesz przeszukać. Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do obiektów clipart, na liście Wyniki powinny mieć postaćzaznacz pole wyboru Clipart. Możesz też zaznaczyć pola wyboru obok pozycji Fotografie, Filmy iDźwięki, aby przeszukać te typy multimediów. Kliknij przycisk Przejdź. Na liście wyników kliknij obiekt clipart, który chcesz wstawić

18 wordart Korzystając z obiektów WordArt, można dodawać do dokumentu specjalne efekty tekstowe. Można na przykład rozciągnąć tytuł, pochylić tekst, dostosować tekst do wstępnie ustawionego kształtu lub zastosować wypełnienie gradientowe. Taki obiekt WordArt można przenosić i pozycjonować w dokumencie w celach dekoracyjnych lub na potrzeby zastosowania wyróżnienia. Tekst istniejącego obiektu WordArt można w dowolnej chwili zmodyfikować lub wydłużyć.

19 Dodawanie obiektu wordart
Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt, a następnie kliknij styl tekstu WordArt, który chcesz zastosować. Wprowadź tekst.

20 Konwertowanie istniejącego obiektu na obiekt wordart
Zaznacz tekst, który chcesz przekonwertować na obiekt WordArt. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt, a następnie kliknij odpowiedni styl tekstu WordArt.

21 Usuwanie stylu wordart
Jeśli użytkownik usunie z tekstu styl WordArt, tekst nie zostanie usunięty, lecz zmieni się w zwykły tekst. Zaznacz tekst WordArt, z którego chcesz usunąć styl WordArt. W obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Style tekstu WordArt kliknij przycisk Więcej, a następnie kliknij polecenie Wyczyść tekst WordArt. WAŻNE: Aby usunąć styl WordArt z fragmentu tekstu, zaznacz tekst, z którego ma zostać usunięty styl WordArt, a następnie wykonaj czynności opisane wyżej

22 Film wideo – dodawanie filmów
W widoku normalnym kliknij slajd, do którego chcesz dodać film lub animowany plik GIF. Na karcie Wstawianie w grupie Klipy multimedialne kliknij strzałkę w obszarze Film. Wykonaj jedną z następujących czynności: Kliknij polecenie Film z pliku, znajdź folder zawierający odpowiedni plik, a następnie kliknij dwukrotnie plik, który chcesz dodać. Kliknij polecenie Film z kolekcji programu Clip Organizer, w okienko zadań Clipart przewiń do pliku, który chcesz zastosować, a następnie kliknij ten plik, aby go dodać do slajdu.

23 Film wideo c.d. Mamy kilka możliwości wyświetlania filmów:
Odtwarzanie filmu na pełnym ekranie Odtwarzanie filmu na kilku slajdach Odtwarzanie filmu nieprzerwalnie przez całą prezentacje Możemy również wybrać możliwość wyświetlania filmu automatycznie lub po naciśnięciu klawisza.

24 Film wideo c.d. W skrócie jeśli chcemy wyświetlić film na pełnym ekranie wykonujemy czynności: W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie, w którym chcesz odtwarzać film na pełnym ekranie. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie Opcje filmu zaznacz pole wyboru Odtwórz w trybie pełnoekranowym.

25 Film wideo c.d. Jeśli chcemy wyświetlić film na kilku slajdach należy wykonać czynności: W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie Opcje filmu kliknij pozycję Odtwórz na wielu slajdach na liście Odtwórz film. Na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij przycisk Animacja niestandardowa.

26 Film wideo c.d. W okienko zadańAnimacja niestandardowa kliknij linię przedstawiającą efekt odtwarzania filmu (linia z trójkątem), kliknij strzałkę, a następnie kliknij polecenie Opcje efektu. Aby odtwarzać film na kilku slajdach, w obszarze Zatrzymaj odtwarzanie kliknij pozycję Po, a następnie ustaw łączną liczbę slajdów, na których plik ma być odtwarzany.

27 Film wideo c.d. Natomiast jeśli chodzi o odtwarzanie filmu nieprzerwalnie przez całą prezentację należy zastosować czynności: W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje zaznacz w grupie Opcje filmu pole wyboru W pętli do zatrzymania.

28 Dźwięk – dodawanie dźwięku
W okienku zawierającym karty Konspekt i Slajdy kliknij kartę Slajdy. Kliknij slajd, do którego chcesz dodać dźwięk. Na karcie Wstawianie w grupie Klipy multimedialne kliknij strzałkę pod przyciskiem Dźwięk. Wykonaj jedną z następujących czynności: Kliknij przycisk Dźwięk z pliku, znajdź folder zawierający odpowiedni plik, a następnie kliknij dwukrotnie plik, który chcesz dodać. Kliknij przycisk Dźwięk z programu Clip Organizer, w okienku zadań Clipart przewiń do odpowiedniego klipu, a następnie kliknij ten klip, aby go dodać do slajdu.

29 Dźwięk c.d. Mamy kilka możliwości odtwarzania dźwięku:
Wstępne odtwarzanie dźwięku Odtwarzanie dźwięku w sposób ciągły na jednym slajdzie Odtwarzanie dźwięku na wielu slajdach Tu również możemy zastosować odtwarzanie ręczne lub po na ciśnięciu klawisza jak w przypadku filmów wideo. Mamy tu również możliwość ukrycia ikony dźwięku oraz możemy zmienić ustawienia opcji rozpoczynania i zatrzymywania odtwarzania dźwięku.

30 Tabela – dodawanie tabeli
Zaznacz slajd, do którego chcesz dodać tabelę. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela Wykonaj jedną z następujących czynności: Przesuń wskaźnik, aby zaznaczyć odpowiednią liczbę wierszy i kolumn, a następnie kliknij. Kliknij pozycję Wstaw tabelę, a następnie wprowadź liczby na listach Liczba kolumn i Liczba wierszy. Aby dodać tekst do komórek tabeli, kliknij komórkę i wprowadź tekst. Po wprowadzeniu tekstu kliknij poza tabelą.

31 tabela – rysowanie tabeli
Zaznacz slajd, do którego chcesz dodać tabelę. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij przycisk Tabela, a następnie kliknij polecenie Rysuj tabelę. W celu zdefiniowania zewnętrznych krawędzi tabeli przeciągnij wskaźnik po przekątnej, aby uzyskać odpowiedni rozmiar. Następnie utwórz granice kolumn i wierszy, przeciągając wskaźnik.

32 tabela – rysowanie tabeli c.d.
Aby wymazać linię z komórki, wiersza lub kolumny, w obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Rysowanie obramowań kliknij przycisk Gumka lub naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT. Kliknij linię, którą chcesz wymazać. Po zakończeniu rysowania tabeli kliknij komórkę i wprowadź odpowiedni tekst.

33 Wykres – tworzenie wykresu
W programie PowerPoint kliknij pole zastępcze zawartości, w którym chcesz wstawić wykres lub schemat. Wykonaj jedną z następujących czynności: Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij pozycję Wykres. W polu zastępczym zawartości kliknij pozycję Wstaw wykres

34 Wykres – tworzenie wykresu c.d.
Kliknij wykres lub schemat, który chcesz wstawić, a następnie kliknij przycisk OK. Arkusz programu Microsoft Excel z przykładowymi danymi zostanie otwarty w nowym oknie. Aby zastąpić przykładowe dane, kliknij komórkę arkusza i wprowadź swoje dane. Możesz też zastąpić przykładowe etykiety osi w kolumnie A i wpisy legendy w wierszu 1. Po wstawieniu wszystkich potrzebnych danych w arkuszu programu Excel kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Zamknij. Wykres w programie PowerPoint zostanie automatycznie zaktualizowany z uwzględnieniem nowych danych.

35 Znak wodny Mamy kilka możliwości stworzenia znaku wodnego, może to być: Używanie obrazu jako znaku wodnego Używanie pola tekstowego lub obiektu WordArt jako znaku wodnego

36 Znak wodny – używanie obrazu jako znaku wodnego
Kliknij slajd, do którego chcesz dodać znak wodny. Aby dodać znak wodny do wszystkich slajdów w pustej prezentacji, na karcie Widok w grupie Widoki główne kliknij pozycję Wzorzec slajdów.

37 Znak wodny – używanie obrazu jako znaku wodnego c.d.
Na karcie Wstawianie w grupie Obrazy wykonaj jedną z następujących czynności. Aby użyć obrazu jako znaku wodnego, kliknij przycisk Obraz, znajdź odpowiedni obraz, a następnie kliknij przycisk Wstaw. Aby użyć obiektu clipart jako znaku wodnego, kliknij pozycję Clipart. W okienko zadań Clipart w polu Szukaj wpisz słowo lub wyrażenie opisujące szukany klip albo wpisz całą nazwę pliku lub jej część, a następnie kliknij przycisk Idź. W polu Wyszukaj tekst wpisz wyraz lub frazę opisującą żądany klip albo wpisz całą nazwę pliku klipu (lub jej część). Aby dopasować rozmiar obrazu lub obiektu clipart, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz lub obiekt clipart na slajdzie, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Rozmiar i położenie.

38 Znak wodny – używanie obrazu jako znaku wodnego c.d.
W okienku Rozmiar w obszarze Skala zwiększ lub zmniejsz wartości ustawień w polach Wysokość i Szerokość. Aby przenieść obraz lub obiekt clipart w obrębie slajdu, kliknij kartę Położenie, a następnie wprowadź ustawienia dotyczące odpowiedniego położenia w polach Poziomo i Pionowo. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Dopasowywanie kliknij pozycję Kolor, a następnie w obszarze Ponowne kolorowanie kliknij odpowiednie zanikanie koloru.

39 Znak wodny – używanie obrazu jako znaku wodnego c.d.
W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Dopasowywanie kliknij kartę Poprawka, kliknij pozycję Opcje korekty obrazu, a następnie w obszarze Jasność i kontrast zaznacz odpowiednią wartość procentową jasności. Jeśli po zakończeniu edytowania i pozycjonowania znaku wodnego efekt jest zadowalający, w celu wysłania znaku wodnego na spód slajdu w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij strzałkę obok pozycji Przesuń do tyłu, a następnie kliknij pozycję Przesuń na spód.

40 Znak wodny – używanie pola tekstowego lub obiektu wordart jako znaku wodnego
Kliknij slajd, do którego chcesz dodać znak wodny w postaci pole tekstowe lub obiektu WordArt. Aby dodać znak wodny do wszystkich slajdów w pustej prezentacji, na karcie Widok w grupie Widoki główne kliknij pozycję Wzorzec slajdów.

41 Znak wodny – używanie pola tekstowego lub obiektu wordart jako znaku wodnego c.d.
Na karcie Wstawianie w grupie Tekst wykonaj jedną z następujących czynności: Aby użyć pola tekstowego, kliknij przycisk Pole tekstowe, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy, aby narysować pole tekstowe o żądanym rozmiarze. Aby użyć obiektu WordArt, kliknij przycisk WordArt.

42 Znak wodny – używanie pola tekstowego lub obiektu wordart jako znaku wodnego c.d.
Wprowadź tekst w polu tekstowym lub w obiekcie WordArt, który ma zostać wyświetlony w znaku wodnym. Aby zmienić położenie znaku wodnego, kliknij pole tekstowe lub obiekt WordArt, a gdy wskaźnik przyjmie kształt przeciągnij pole tekstowe lub obiekt WordArt w nowe miejsce. Jeśli po zakończeniu edytowania i pozycjonowania znaku wodnego efekt jest zadowalający, w celu wysłania znaku wodnego na spód slajdu w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij strzałkę obok pozycji Przesuń do tyłu, a następnie kliknij pozycję Przesuń na spód.

43 łącza Hiperłącza są odsyłaczami do stron WWW, innych dokumentów lub pewnych części dokumentu. Hiperłącza są na ogół wyróżnione w tekście różnymi kolorami i są aktywowane przez kliknięcie myszy. Dzięki hiperłączom osoba czytająca dokument, może przejść do określonej informacji w obrębie dokumentu, jak również do powiązanych informacji, znajdujących się w innych dokumentach. Przez hiperłącza można otwierać strony WWW lub dostawać się do innych zasobów dostępnych przez sieć komputerową. Hiperłącze może również zawierać adres poczty elektronicznej, wówczas kliknięcie w takie łącze uruchomi domyślny program pocztowy. Hiperłączem może być tekst lub obiekt, taki jak obraz, wykres, kształt czy WordArt.

44 Tworzenie hiperłącza do slajdu w tej samej prezentacji
W widoku normalnym zaznacz tekst lub obiekt, którego chcesz użyć jako hiperłącza. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Hiperłącze. W obszarze Połącz z kliknij przycisk Miejsce w tym dokumencie. Wykonaj jedną z następujących czynności: Utwórz łącze do pokazu niestandardowego w bieżącej prezentacji: W obszarze Wybierz miejsce w tym dokumencie kliknij pokaz niestandardowy, którego chcesz użyć jako miejsca docelowego dla hiperłącza. Zaznacz pole wyboru Pokaż i powróć. Utwórz łącze do slajdu w bieżącej prezentacji: W obszarze Wybierz miejsce w tym dokumencie kliknij slajd, którego chcesz użyć jako miejsca docelowego dla hiperłącza.

45 Tworzenie hiperłącza do slajdu w innej prezentacji
W widoku normalnym zaznacz tekst lub obiekt, którego chcesz użyć jako hiperłącza. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Hiperłącze. W obszarze Połącz z kliknij opcję Istniejący plik lub strona sieci Web. Zlokalizuj prezentację zawierającą slajd, do którego chcesz utworzyć hiperłącze. Kliknij przycisk Zakładka, a następnie kliknij tytuł slajdu, do którego chcesz utworzyć hiperłącze.

46 bibliografia https://support.office.com/pl-pl/article/%C5%81%C4%85czenie-lub-osadzanie-slajdu- programu-PowerPoint-2e421b6d-dd5d-4e3b-a0c7-dc9732d0da01 https://support.office.com/pl-pl/article/Wstawianie-zawarto%C5%9Bci-z-innych-aplikacji- 8165a079-e be-8b3ee94f81fb https://support.office.com/pl-pl/article/Wstawianie-obrazu-lub-obiektu-clipart-c766ad25- 66c ab16b726abe2 obiektow-wordart-HP aspx#BM32 https://support.office.com/pl-pl/article/Dodawanie-obrazu-jako-t%C5%82a-slajdu- 4b0b98d4-774c-4e08-9c38-e8c92f58c957 https://support.office.com/pl-pl/article/Tworzenie-hiper%C5%82%C4%85cza fe e8-273d734466fe

47 Bibliografia c.d. https://support.office.com/pl-pl/article/Dodawanie-filmu-i-odtwarzanie-go-w-prezentacji- f3fcbd3e-5f aea-31bff480ed02 https://support.office.com/pl-pl/article/Dodawanie-d%C5%BAwi%C4%99k%C3%B3w-do- prezentacji-i-odtwarzanie-ich-c547669a ae-a e93d5 https://support.office.com/pl-PL/Article/Dodawanie-tabeli-do-slajdu-8c2fbfb0-6dfe-4f55- 8cd5-612b2bf1c61 https://support.office.com/pl-pl/article/U%C5%BCywanie-wykres%C3%B3w-i- schemat%C3%B3w-w-prezentacji-ebaf85fa-7fe2-437f-b0e4-5bb9acc8f842?ui=pl- PL&rs=pl-PL&ad=PL https://support.office.com/pl-pl/article/Dodawanie-przejrzystego-obrazu-znaku-wodnego- do-slajd%C3%B3w-6bbff50a-4c2e-454d b6ea7c406


Pobierz ppt "RÓŻNE OBIEKTY W PREZENTACJI, ŁĄCZA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google