Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na lubuskim rynku pracy Zielona Góra, listopad 2012 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na lubuskim rynku pracy Zielona Góra, listopad 2012 roku."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na lubuskim rynku pracy Zielona Góra, listopad 2012 roku

2 WyszczególnienieStopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Liczba osób aktywnych zawodowo Liczba pracujących Wrzesień 201114,3%54.713382.608327.895 Wrzesień 201215,1%57.802382.795324.993 Różnica [liczba]0,8%3.089186-2.903 Różnica [%]5,6% 0,0%-0,9% Wzrost liczby bezrobotnych o 5,6% wynika ze zmniejszenia liczby miejsc pracy o 0,9% Zmiany na lubuskim rynku pracy we wrześniu 2012 roku w porównaniu do stanu na koniec września 2011 roku

3 Wyszczególnienie IX 2012 w tys.IX 2011=100 Ogółem116,698,7 Przemysł64,099,8 Budownictwo7,499,1 Handel; naprawa pojazdów samochodowych15,894,0 Transport i gospodarka magazynowa8,1108,8 Zakwaterowanie i gastronomia1,998,2 Informacja i komunikacja1,0103,9 Obsługa rynku nieruchomości1,796,6 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2,3111,8 Administrowanie i działalność wspierająca10,188,2 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw według stanu na koniec września 2012 roku Źródło: Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego we wrześniu 2012 roku. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, 26 października 2012 roku

4 Zgłoszenia zwolnień grupowych w okresie 01.2009 - 09.2012 I-IXliczba osób zgłoszona do zwolnienialiczba osób zwolniona 200920281573 2010462271 2011955298 201212161034 Największa skala zwolnień

5 Oferty pracy, będące w dyspozycji lubuskich urzędów pracy oraz podjęcia pracy w okresie styczeń-wrzesień 2011 i 2012 roku WyszczególnienieOferty pracy w tym Podjęcia pracy w tym subsydiowane niewykorzystane pow. 1 m-ca subsydiowane I-IX 2011 r.28.81415.70614.12029.9103.468 I-IX 2012 r.24.41412.23815.46729.1833.663 Różnica [liczba]-4.400-3.4681.347-727195 Różnica [%]-15,3%-22,1%9,5%-2,4%5,6%

6 Zawody deficytowe i nadwyżkowe w I półroczu 2012 roku W zawodach deficytowych do urzędów pracy zgłaszanych jest o ponad 5 tysięcy więcej ofert pracy niż rejestruje się bezrobotnych

7 Wybrane kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy - wrzesień 2011 i 2012 roku -

8 Udział bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wg czasu pozostawania bez pracy (stan na koniec września 2012 r.)

9 Sytuacja na lubuskim rynku pracy


Pobierz ppt "Sytuacja na lubuskim rynku pracy Zielona Góra, listopad 2012 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google