Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z pracownikami I-23 27.09.2011r. Nowe programy nauczania (KRK)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z pracownikami I-23 27.09.2011r. Nowe programy nauczania (KRK)"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z pracownikami I-23 27.09.2011r. Nowe programy nauczania (KRK)

2 Sprawy dydaktyczne – NOWE PROGRAMY Warunki prowadzenia kierunku studiów: Projekt rozporządzenia MNiSW z dnia 5 maja 2011 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia.

3 Sprawy dydaktyczne – NOWE PROGRAMY Warunki prowadzenia kierunku studiów: Projekt rozporządzenia MNiSW z dnia 5 maja 2011 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia.

4 Sprawy dydaktyczne – NOWE PROGRAMY 1. ustalono nazwę kierunku studiów, poziom (I stopień i II stopień, ale też studia doktoranckie i podyplomowe) i profil (ogólnoakademicki i praktyczny) kształcenia oraz formę studiów (stacjonarne i niestacjonarne); 2. wskazano związek kierunku studiów z misją uczelni; 3. przyporządkowano kierunek studiów do obszaru lub obszarów kształcenia opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji (KRK) dla Szkolnictwa Wyższego;

5 Sprawy dydaktyczne – NOWE PROGRAMY Projekt rozporządzenia MNISW z dnia 6 czerwca 2011 w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji, w tym opisów efektów kształcenia dla obszarów kształcenia 4. opracowano program kształcenia dla danego kierunku i poziomu kształcenia oraz dla określonego profilu kształcenia na tym kierunku, w tym: - opracowano własny opis zakładanych, spójnych efektów kształcenia odpowiadających efektom kształcenia dla danego obszaru lub obszarów kształcenia ustalonych w KRK lub wskazano odpowiedni wzorcowy opis efektów kształcenia określony w rozporządzeniu MNISW

6 Sprawy dydaktyczne – NOWE PROGRAMY Projekt rozporządzenia MNISW z dnia 6 czerwca 2011 w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji, w tym opisów efektów kształcenia dla obszarów kształcenia

7 Sprawy dydaktyczne – NOWE PROGRAMY Projekt rozporządzenia MNISW z dnia 6 czerwca 2011 w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji, w tym opisów efektów kształcenia dla obszarów kształcenia

8 Sprawy dydaktyczne – NOWE PROGRAMY Projekt rozporządzenia MNISW z dnia 6 czerwca 2011 w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji, w tym opisów efektów kształcenia dla obszarów kształcenia

9 Sprawy dydaktyczne – NOWE PROGRAMY Do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego zostały skierowane wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie. Na najbliższym posiedzeniu RG w dniu 7 lipca wzorce te były przedmiotem dyskusji...

10 Sprawy dydaktyczne – NOWE PROGRAMY MATERIAŁY PWr (też: Specjalnościowe efekty kształcenia, Efekty dla studiów podyplomowych i doktoranckich)

11 Sprawy dydaktyczne – NOWE PROGRAMY MATERIAŁY PWr - opracowano program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania przyjętych efektów kształcenia, w tym plan studiów dla studiów realizowanych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej

12 Sprawy dydaktyczne – NOWE PROGRAMY MATERIAŁY PWr - opracowano program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania przyjętych efektów kształcenia, w tym plan studiów dla studiów realizowanych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej Karta przedmiotu ma 9 stron...

13 Sprawy dydaktyczne – NOWE PROGRAMY


Pobierz ppt "Spotkanie z pracownikami I-23 27.09.2011r. Nowe programy nauczania (KRK)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google