Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Historia pisma.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Historia pisma."— Zapis prezentacji:

1 Historia pisma

2 motto: Pisanie nie polega jedynie na wyrażaniu myśli, to także głęboka zaduma nad wymową każdego słowa. Paulo Coelho

3 Dzieje pisma liczą około 5 – 6 tysięcy lat
Dzieje pisma liczą około 5 – 6 tysięcy lat. W porównaniu do 500 tysięcy lat istnienia mowy ludzkiej jest to stosunkowo młody wynalazek, biorąc pod uwagę fakt, że prawie połowa mieszkańców Ziemi nie potrafi pisać.

4 Od najdawniejszych czasów człowiek chciał utrwalać jak się tylko da treści, które uznawał za doniosłe, użyteczne i godne zachowania. Najstarszym sposobem był w tej mierze, jak wiemy, przekaz ustny. Mową, przekazywany były między innymi formuły: obrzędowe i magiczne, wydarzenia historyczne, legendy i pieśni. Forma ta była żywotna przez długi okres czasu i miała ogromne znaczenie nawet w kulturach znających od dawna wynalazek pisma.

5 W tej formie była też przekazywana Ewangelia...

6 Do jednego z pierwszych rodzajów pisma należą znaki symboliczne np.:
dym z ognisk – niebezpieczeństwo bicie w tam-tamy – wojna

7 Pewne plemię Tawade z Nowej Gwinei wbija 3 dzidy na ścieżce, co znaczy to samo: Jeszcze krok, a zginiesz!

8 W krajach słowiańskich przez wiele wieków posługiwano się rachunkami kija , na których nacinano karby. Stąd też pochodzi nazwa stanowiska karbowego, który to dla pamięci ,,karbował" sobie na kiju np. liczbę sprzedanych beczek.

9 Pisma, znane nam dziś z historii lub archeologii, oparte były na różnorodnych systemach. I tak np. w wieku XII—XVI Inkowie (na terenach obecnego Peru) posługiwali się pismem sznurkowym lub węzełkowym (supełkowym), zwanym pismem „kipu".

10 Indiańskie plemiona Huronów i Irokezów posługiwały się pismem muszelkowym zwanym ,,wampum". Odszyfrować to pismo mógł tylko specjalnie upoważniony do tego mieszkaniec wioski.

11

12 Żyjące w Nigerii plemię Yoruba używa tzw
Żyjące w Nigerii plemię Yoruba używa tzw. Listów Yoruba w rozmowach małżeńskich. Mężczyzna wysyła ukochanej sznurek z nawleczonymi muszlami, a jeśli oświadczyny zostały przyjęte, otrzymuje w odpowiedzi 8 nanizanych na sznurek muszli – i można zacząć przygotowania do wesela…

13 Kolejnym rodzajem pisma jest pismo obrazkowe czyli piktograficzne, które powstało w epoce prehistorycznej. Przetrwało do dzisiaj u Eskimosów, oraz niektórych plemion indiańskich.

14 Np. u Eskimosów słowo czou znaczy: okręt, pożar, puch, gadatliwość — i dlatego napisane literami słowo to nie tłumaczyło by się jasno. Tak więc narysowany żagielek, znaczy czou – okręt. JeżeIi zaś obok żagielka jest płomień, słowo to znaczy, pożar, jeżeli usta — gadatliwość, a jeśli pióro — puch.

15 Czou = okręt Czou = pożar Czou = puch Czou = gadatliwość

16 Słowo: mu — oznacza drzewo
Słowo: mu — oznacza drzewo. Aby je przedstawić w piśmie, rysuje się drzewko. Dwa drzewa natomiast znaczą las — i wyraz ten nie czyta się mu mu, lecz lin; rysunek zaś trzech drzew oznacza puszczę i czyta się sen. mu = drzewo lin = las sen = puszcza

17 Pismo chińskie istnieje już co najmniej od XXIII wieków...
Obecnie ogólna liczba znaków pisma chińskiego to około 50 tysięcy, ale przeciętnie wykształcony Chińczyk posługuje się w ciągu swojego życia 3 – 6 tysiącami...

18 Pismo klinowe – najstarsza, na Bliskim Wschodzie, odmiana pisma, stworzona najprawdopodobniej przez Sumerów ok lat przed naszą erą. Pierwotnie było złożone z przedstawień rysunkowych, które wyobrażały przedmioty albo jeden charakterystyczny ich element, a przy bardziej abstrakcyjnych pojęciach – kompozycje symboliczne.

19

20 Hieroglify to grecka nazwa pisma znakowego i obrazkowego (piktogramy) dawnych Egipcjan, znanego w III tysiącleciu p.n.e., oznaczającego całe wyrazy, później zgłoski, zachowane na budowlach egipskich. Zapomniane przez długie stulecia, zostały odczytane w latach przez egiptologa Jean-François Champolliona.

21 Kamień z Rosetty z napisem odczytanym przez Champolliona

22 Aby lepiej zrozumieć pismo starożytnych Egipcjan, można je również interpretować jako współczesne rebusy.

23

24 Do wynaIezienia właściwego alfabetu przyczynili się Hyksosi, plemię semickie, które przed około 4000 lat zawładnęło Egiptem. Opanowawszy dolinę Nilu, Hyksosi zastali tam wysoko rozwiniętą kulturę i już dość dobrze wykształcone pismo. Egipcjanie do pisma obrazkowego używali 25 znaków pisarskich symbolizujących litery. Hyksosi uprościli je i przyjęli tylko 21 znaków. Znak zbliżony do odwróconej litery A znaczył po semicku alef, czyli „byk"; znak zbliżony do B — bet — oznaczał „dom" itd. Taki był początek alfabetu.

25 Potomkowie Hyksosów - Fenicjanie — naród zdolnych kupców i żeglarzy, mający liczne kolonie na Morzu Śródziemnym i Czarnym rozpowszechnili znajomość alfabetu w całym ówczesnym świecie antycznym. Nąjpierw trafił on na Cypr, Kretę i Peloponez, następnie do Grecji właściwej, a stamtąd do Rzymu.

26

27 Johannes Gutenberg W 1448 r. założył w Moguncji drukarnię a już 7 lat później ukazała się drukiem tzw. Biblia Gutenberga, której jeden egzemplarz można oglądać w muzeum diecezjalnym w Pelplinie.

28

29 W XI – XII wieku pojawiło się pismo gotyckie...
Podobnie jak w architekturze – także w rodzajach pism pojawiają się style. W XI – XII wieku pojawiło się pismo gotyckie...

30 Pismo arabskie – 28 znaków spółgłoskowych oraz brak graficznego odpowiednika samogłosek, które zaznacza się tylko kropkami nad lub pod znakiem spółgłoski.

31

32 Kod Morse'a – stworzony w 1840 r
Kod Morse'a – stworzony w 1840 r. przez Samuela Morse'a i Alfreda Vaila sposób reprezentacji alfabetu, cyfr i znaków specjalnych za pomocą dźwięków, błysków światła, impulsów elektrycznych lub znaków popularnie zwanych kreską i kropką.

33

34 Dzięki różnym kombinacjom tych punktów otrzymuje się 63 znaki pisma.
Pismo dla niewidomych. W latach zostało opracowane przez niewidomego nauczyciela francuskiego Ludwika Braille’a. Znaki składają się z jednego do sześciu wypukłych punktów rozmieszczonych w dwu pionowych kolumnach. Dzięki różnym kombinacjom tych punktów otrzymuje się 63 znaki pisma.

35

36

37 Nuty to również rodzaj zapisu

38 Materiały piśmiennicze

39 Rylec

40 Papirus Papirus znany był w starożytnym Egipcie już od III tysiąclecia p.n.e. Najstarsze zachowane zabytki piśmiennictwa na papirusie pochodzą z ok p.n.e. Prawdopodobnie już wtedy był powszechnie używany również jako nośnik tekstu.

41

42 Pergamin Najstarsze zachowane zabytki piśmiennicze na skórze zwierzęcej to już XX wiek p.n.e., jednak najstarsze znane dziś wyroby o cechach pergaminu (odnalezione w Mezopotamii, w Dura-Europos) datowane są na III-II wiek p.n.e.

43

44 Maszyna do pisania Za twórcę praktycznej maszyny do pisania uważany jest Amerykanin, Christopher Latham Sholes, który skonstruował w 1867 roku jej pierwszy użyteczny model.

45

46 Narzędzia piśmiennicze którymi posługujemy się na co dzień

47

48 Komputer również służy do pisania

49

50

51 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Historia pisma."

Podobne prezentacje


Reklamy Google