Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Humanistyczne aspekty zarządzania jakością

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Humanistyczne aspekty zarządzania jakością"— Zapis prezentacji:

1 Humanistyczne aspekty zarządzania jakością

2 Trzy sfery działalności przedsiębiorstwa
sfera techniczna – maszyny, urządzenia, surowce, półfabrykaty, podzespoły, „mierzalna” jakość produktu sfera ekonomiczna – zysk, przychód, wielkość sprzedaży, efektywność sfera humanistyczna – zarządzanie ludźmi w organizacji ukierunkowane na jakość Humanistyczne aspekty zarządzania jakością R. Wolniak

3 Humanistyczne aspekty zarządzania jakością
R. Wolniak

4 Przyczyny wzrostu roli humanistyki w zarządzaniu jakością
rosnąca rola usług wiedza – kluczowy zasób Humanistyczne aspekty zarządzania jakością R. Wolniak

5 Według normy ISO 9001:2000 organizacja powinna
określić niezbędne kompetencje personelu wykonującego czynności mające wpływ na jakość wyrobu zapewnić szkolenie lub podjąć inne działania w celu zaspokojenia tych potrzeb ocenić skuteczność podjętych działań Humanistyczne aspekty zarządzania jakością R. Wolniak

6 Według normy ISO 9001:2000 organizacja powinna
zapewnić, aby personel organizacji był świadomy istoty i ważności swoich działań i tego jak przyczynia się do osiągania celów dotyczących jakości utrzymywać odpowiednie zapisy dotyczące wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia Humanistyczne aspekty zarządzania jakością R. Wolniak

7 Humanistyczne składniki TQM
kultura (narodowa i organizacyjna) motywacja pracowników zarządzanie wiedzą - szkolenia komunikacja interpersonalna praca zespołowa etyka biznesu Humanistyczne aspekty zarządzania jakością R. Wolniak

8 Humanistyczne aspekty zarządzania jakością
R. Wolniak

9 Kultura organizacyjna
Kultura organizacyjna wywiera bardzo istotny wpływ na zarządzanie jakością. Sposób postępowania, myślenia, zachowania się mieszkańców poszczególnych krajów bardzo często determinuje możliwości wdrażania TQM i innych projakościowych koncepcji zarządzania w danym kraju. Humanistyczne aspekty zarządzania jakością R. Wolniak

10 Motywacja - definicja Motywacja, to proces regulujący zachowania człowieka tak, by można było osiągnąć z pewnym prawdopodobieństwem określony wynik uznany za użyteczny Humanistyczne aspekty zarządzania jakością R. Wolniak

11 Motywacja Wysoka jakość i dobra obsługa klienta wiążą się nieodłącznie z dobrą praca pracowników. Dobrze umotywowani pracownicy lepiej wykonują swe obowiązki, w lepszy sposób traktują klienta, są bardziej twórczy, praca daje im przyjemność i satysfakcję. Humanistyczne aspekty zarządzania jakością R. Wolniak

12 Zarządzanie wiedzą - definicja
Zarządzanie wiedzą jest procesem, w wyniku, którego organizacja generuje wartość oparta o majątek intelektualny. Zwykle ten proces generowania wartości wymaga dzielenia się wiedza między ludźmi, komórkami organizacyjnymi, i firmami Humanistyczne aspekty zarządzania jakością R. Wolniak

13 Zarządzanie wiedzą Pracownik wykształcony, posiadający potrzebną wiedzę pracuje efektywniej i elastyczniej. Łatwiej potrafi adaptować się do zmian, które są nieodłączne od zarządzania jakością. Znajomość różnorodnych technik zarządzania owocuje lepszymi umiejętnościami rozwiązywania pojawiających się problemów. Potrafi generować nowe pomysły i innowacje, staje się bardziej twórczy. Humanistyczne aspekty zarządzania jakością R. Wolniak

14 Praca zespołowa Pracę zespołową można nazwać „sercem” prawidłowo wdrażanej filozofii TQM. W wyniku pracy zespołowej ludzie mogą, dzięki występowaniu efektu synergii osiągnąć więcej niż w przypadku prostej sumy indywidualnych wysiłków. Każdy zespół powinien być nastawiony na współpracę, dzielenie się pomysłami i wzajemną pomoc. Humanistyczne aspekty zarządzania jakością R. Wolniak

15 Komunikacja - definicja
Komunikacja jest procesem porozumiewania się jednostek, grup i instytucji. Jej celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideami Humanistyczne aspekty zarządzania jakością R. Wolniak

16 Komunikacja Efektywne zarządzanie ludźmi w organizacji wymaga dobrej komunikacji interpersonalnej. Istotnym elementem TQM jest przywództwo. Jednakże, aby zapewnić właściwe, przywództwo, trzeba potrafić komunikować się z pracownikami. Jeśli pracownicy nie rozumieją poleceń i sugestii przekazywanych im przez kierownictwo nic nie będzie nawet z najlepszych planów i strategii działania organizacji. Humanistyczne aspekty zarządzania jakością R. Wolniak

17 Etyka biznesu - definicja
Etyka biznesu zajmuje się oceną i określaniem standardów moralnych przystających do konkretnej sfery współczesnego społeczeństwa - działalności gospodarczej Humanistyczne aspekty zarządzania jakością R. Wolniak

18 Etyka biznesu Przedsiębiorstwo wdrażające TQM nie może uzyskiwać wysokiej sprzedaży kosztem zachowań nieetycznych i oszukiwania klienta. Organizacja nie może oszukiwać klientów odnoście np.: jakości wyrobów, spełnienia określonych wymagań, posiadania certyfikatów, itp. Jeśli zachowania etyczne nie będą przestrzegane, pomijając aspekt moralny, gdy klienci dowiedzą się o tej sytuacji, zburzy to zaufanie nie tylko do danego przedsiębiorstwa ale także do całej branży. Humanistyczne aspekty zarządzania jakością R. Wolniak

19 Najważniejsze problemy związane z wdrażaniem TQM
brak szeroko akceptowalnej w całym przedsiębiorstwie definicji jakości brak sformalizowanego, strategicznego planu zmian brak ukierunkowania na klienta zła komunikacja w organizacji Humanistyczne aspekty zarządzania jakością R. Wolniak

20 Najważniejsze problemy związane z wdrażaniem TQM
brak zaangażowania pracowników brak zaufania pracowników do naczelnego kierownictwa wizja wprowadzania zarządzania jakością jako czegoś, co da szybkie rezultaty oczekiwanie krótkoterminowych rezultatów finansowych Humanistyczne aspekty zarządzania jakością R. Wolniak

21 Najważniejsze problemy związane z wdrażaniem TQM
brak silnej motywacji brak przywództwa Humanistyczne aspekty zarządzania jakością R. Wolniak

22 Rozwiązanie wymienionych problemów nie jest możliwe bez uwzględnienia aspektów humanistycznych w zarządzaniu jakością Humanistyczne aspekty zarządzania jakością R. Wolniak


Pobierz ppt "Humanistyczne aspekty zarządzania jakością"

Podobne prezentacje


Reklamy Google