Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele szkolenia Jak pracować efektywnie i we właściwy sposób podczas przeprowadzania wywiadu kwestionariuszowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele szkolenia Jak pracować efektywnie i we właściwy sposób podczas przeprowadzania wywiadu kwestionariuszowego."— Zapis prezentacji:

1 Cele szkolenia Jak pracować efektywnie i we właściwy sposób podczas przeprowadzania wywiadu kwestionariuszowego

2 Wprowadzenie Wywiad kwestionariuszowy jest techniką STANDARYZOWANĄ, co oznacza że wszystkich badanych traktujemy w ten sam sposób i zadajemy pytania identycznie sformułowane. Sposób sformułowania pytań i ich kolejność w kwestionariuszu nie są przypadkowe

3 Zasady zadawania pytań Każde pytanie należy odczytać dosłownie tak jak zostało to wydrukowane w kwestionariuszu Pytania powinny zostać odczytane w tej kolejności w jakiej zostały wydrukowane w kwestionariuszu Obowiązkiem ankietera jest przeciwdziałanie znużeniu respondenta

4 Pytania w kwestionariuszu należy odczytywać niezbyt szybko, wyraźnie i z właściwą intonacją (uwzględniamy przecinki, kropki, intonujemy charakter oznajmujący bądź pytający zdań) Podczas odczytywania pytania należy wystrzegać się akcentowania pewnych jego fragmentów (np.. nie akcentujemy żadnej z opcji w pytaniach wyboru) akcentujemy tylko fragmenty zapisane pogrubioną czcionką

5 Nie pomijamy żadnych pytań z wyjątkiem tych, które omija REGUŁA PRZEJŚCIA (należy uważnie przestrzegać reguł przejścia i pamiętać, że nie należy odczytywać ich respondentowi, podobnie jak innych instrukcji przy pytaniach) Nie odczytujemy respondentowi odpowiedzi: „trudno powiedzieć”, „nie wiem”, :nie mam zdania”, „nie pamiętam” Ankieter ma obowiązek kontrolować przebieg wywiadu pod kątem zgodności logicznej uzyskiwanych odpowiedzi

6 Po odczytaniu pytania należy pozostawić respondentowi czas na sformułowanie odpowiedzi (można zaproponować ponowne odczytanie pytania jeśli widzimy trudność z zapamiętaniem go; motywować, np. słowami: Bardzo zależy mi na Pana(i) opinii na ten temat. Rozumiem, że problem jest niełatwy. Proszę się zastanowić, mam czas. Nie wolno jednak pozwolić aby respondent korzystał z pomocy innych osób) Niekiedy trudność stanowią niejasne pojęcia. Nie należy opisowo wyjaśniać, można ew. użyć synonimu, nigdy nie podajemy przykładów. Jeśli z odpowiedzi wynika, że respondent nie zrozumiał pytania nie notujemy jej, tylko zaznaczamy „trudno powiedzieć”

7 Reakcja zwrotna ankietera to dodatkowy sposób motywowania respondenta lekkie skinięcia głową pokazujące, że rozumiemy respondenta wyrażenia typu: „mhm”, „no tak”, „rozumiem” tzw. reakcja echo, czyli powtórzenie odpowiedzi respondenta po odpowiedzi, która sprawiła widoczną trudność można powiedzieć: „Cieszę się, że Pan to sobie przypomniał. Braki odpowiedzi na pytania ankiety powodują, że obraz sytuacji (opinii) społeczeństwa jest niepełny.”

8 Dla respondenta musi być jasne, że aprobata dotyczy udzielenia odpowiedzi, a nie jej treści Niedopuszczalne są zwroty typu: „Zgadzam się z Panem/Panią” lub „Ma Pan/Pani rację” Jeśli respondent pyta o naszą opinię odpowiadamy: „Chętnie porozmawiam o tym z Panem po zakończeniu ankiety”; jeśli natomiast próbuje się upewniać słowami: „Mam rację, prawda?” wyjaśniamy że Ludzie mają różne poglądy na ten temat, również takie jak Pan.


Pobierz ppt "Cele szkolenia Jak pracować efektywnie i we właściwy sposób podczas przeprowadzania wywiadu kwestionariuszowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google