Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością Kultura - definicja kultura kultura jest unikalną całością określającą w jaki sposób zachowują się ludzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością Kultura - definicja kultura kultura jest unikalną całością określającą w jaki sposób zachowują się ludzie."— Zapis prezentacji:

1

2 Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością

3 Kultura - definicja kultura kultura jest unikalną całością określającą w jaki sposób zachowują się ludzie lub ich grupy kultura kultura, czyli cywilizacja, jest to złożona całość, która obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawa, obyczaje oraz inne zdolności i nawyki nabyte przez ludzi jako członków społeczeństwa Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością E. Krzemień, R. Wolniak

4 Kultura - definicja kulturacywilizacja kultura lub cywilizacja, traktowane w swym szerokim etnograficznym sensie, są złożoną całością, obejmującą wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawo, zwyczaje i wiele innych zdolności i nawyków nabytych przez człowieka jako członka społeczeństwa Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością E. Krzemień, R. Wolniak

5 Kultura kraju w znaczącym stopniu wpływa na kulturę działających w tym kraju firm. Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością E. Krzemień, R. Wolniak

6 Kultura organizacyjna kultura organizacyjna kultura organizacyjna to zestaw wartości, które pomagają członkom danej organizacji rozumieć, za czym organizacja się opowiada, jak pracuje i co uważa za ważne Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością E. Krzemień, R. Wolniak

7 Kultura a kultura organizacyjna - różnice kultura kraju kultura kraju – wyróżnia poszczególnych ludzi, ich grupy oraz instytucje w różnych krajach kultura organizacyjna kultura organizacyjna – termin używany do rozróżniania poszczególnych organizacji działających na terenie danego kraju Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością E. Krzemień, R. Wolniak

8 Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością E. Krzemień, R. Wolniak

9 Wymiary kulturowe dystans wobec władzy dystans wobec władzy – będący miarą nierówności pomiędzy szefem a podwładnymi, która może być zaakceptowana unikanie niepewności unikanie niepewności – stopień w jakim dane społeczeństwo jest w stanie tolerować niepewność, określa ono w jaki sposób czują się ludzie w sytuacjach nowych i nieustrukturalizowanych Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością E. Krzemień, R. Wolniak

10 Wymiary kulturowe indywidualizm i kolektywizm indywidualizm i kolektywizm – określający czyim „dobrem” bardziej kierujemy się w życiu codziennym: własnym czy całej społeczności lub grupy w której żyjemy bądź pracujemy kobiecość i męskość kobiecość i męskość – orientacja męska opiera się na ukierunkowaniu raczej na osiąganie sukcesów i dążenie do odnoszenia różnie pojmowanych „zwycięstw”, podczas gdy orientacja kobieca zakłada większe ukierunkowanie na całościową wysoką jakość życia Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością E. Krzemień, R. Wolniak

11 Dystans wobec władzy Powinien być niski Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością E. Krzemień, R. Wolniak

12 Unikanie niepewności Trudne do jednoznacznego określenia Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością E. Krzemień, R. Wolniak

13 Indywidualizm i kolektywizm Raczej kolektywizm, chociaż nie należy całkiem rezygnować z indywidualizmu. Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością E. Krzemień, R. Wolniak

14 Kobiecość i męskość Korzystniejsza jest dominacja czynników uznawanych za kobiece Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością E. Krzemień, R. Wolniak

15 Długa lub krótka perspektywa Podejście zorientowane na długookresowe planowanie. Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością E. Krzemień, R. Wolniak

16 Ocena wyróżników kultury w wybranych krajach KrajDystans wobec władzy Unikanie niepewności Indywidualiz m i kolektywizm Męskość i kobiecość Niemcy35656766 USA40469162 Japonia54924695 Meksyk81823269 Ekwador7867863

17 Niemcy pozytywną stroną jest niski dystans wobec władzy, pozostałe wskaźniki kształtują się na średnim poziomie, kultura nie wyróżnia się negatywnie ani pozytywnie, w tym przypadku siłą gospodarki może być właśnie jej dostosowanie do różnych warunków, zachowanie równowagi między innowacją a status quo, oraz indywidualizmem a kolektywizmem Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością E. Krzemień, R. Wolniak

18 USA wyraźnie widać ogromny nacisk na indywidualizm ze wszystkimi zaletami i wadami tego zjawiska, bardzo trudno wprowadzać prace zespołowa czy zespołowe oceny, na rynku i w przedsiębiorstwie panuje ostra, często brutalna rywalizacja, jednakże niski wskaźnik unikania niepewności powoduje, że ludzie są skłonni do zmian, realizowania nowych pomysłów i własnych marzeń, do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań i obalania zastanych struktur Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością E. Krzemień, R. Wolniak

19 Japonia bardzo dobry wskaźnik kolektywizmu, umożliwiający dobrą prace zespołową, ale dużym problemem jest unikanie niepewności, które powoduje, że w gospodarce istnieje niechęć do prowadzenia szybkich zmian i pragnienie zachowania status quo, może to grozić popadnięciem w „marazm” i bierność, o czym świadczy na przykład znaczne spowolnienie w ostatnich latach rozwoju gospodarczego Japonii Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością E. Krzemień, R. Wolniak

20 Kraje rozwijające się w przypadku krajów stojących gospodarczo niżej niż wymienieni potentaci podstawowym problemem w przypadku wdrażania strategii projakościowych są dwie kwestie: nadmierny kolektywizm i duży dystans wobec władzy, przy czym im kraj mniej rozwinięty tym wartości tych parametrów są większe, powoduje to, że kraju nie dba się o potrzeby jednostki, lub wręcz je lekceważy, ludzie nie są motywowani do lepszej pracy w sposób pozytywny a raczej siłą i groźbami, styl zarządzania jest autorytarny Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością E. Krzemień, R. Wolniak


Pobierz ppt "Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością Kultura - definicja kultura kultura jest unikalną całością określającą w jaki sposób zachowują się ludzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google