Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALE Ż NIE Ń I INNYCH ZAGRO Ż E Ń SPO Ł ECZNYCH DLA MIASTA GORZÓW WIELKOPOLSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALE Ż NIE Ń I INNYCH ZAGRO Ż E Ń SPO Ł ECZNYCH DLA MIASTA GORZÓW WIELKOPOLSKI."— Zapis prezentacji:

1 DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALE Ż NIE Ń I INNYCH ZAGRO Ż E Ń SPO Ł ECZNYCH DLA MIASTA GORZÓW WIELKOPOLSKI

2 Metodologia badań: 1. Sonda uliczna przeprowadzona wśród 100 losowo wybranych mieszkańców miasta (mężczyzn i kobiet), którzy ukończyli 18 lat. Badania realizowane były metodą ankiet bezpośrednich. 2. Próby z populacji uczniów szkół miasta w trzech grupach wiekowych: -uczniowie klas VI szkół podstawowych (15 klas); -uczniowie klas III gimnazjów (15 klas); -uczniowie klas II szkół ponadgimnazjalnych (16 klas). Badania realizowane były metodą ankiety audytoryjnej.

3 Szacunkowa skala problemów alkoholowych w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM   Liczba osób uzależnionych od alkoholu: 2.500-3.750   Liczba osób dorosłych żyjących w rodzinach alkoholowych (współmałżonkowie, rodzice, rodzeństwo): 5.000-6.250   Liczba dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholików: 5.000-6.250   Liczba osób pijących szkodliwie, nie uzależnionych od alkoholu: 6.250-8.750   Ofiary przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym (dzieci i dorośli): 6.630-8.380 * Obliczono wg szacunkowych wskaźników Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4 Szkoły podst. VI kl. Gimnazjum III kl. Szkoły pognadimnazj. II kl. Nie piłem jeszcze alkoholu 53 % 11 % 4 % mniej niż 9 lat 12 % 8 % 4 % 10 – 12 lat 24 % 19 % 13 % 13 – 15 lat 1 % 49 % 52 % 16-18 lat N/D 3 % 18 % Nie pamiętam 10 % % 9 % Nie piłem jeszcze alkoholu ( ogólnopolskie badania ESPAD 2007) 10 % 5 % W jakim wieku po raz pierwszy spróbowałeś alkoholu ?

5 Czy w ciągu ostatnich 30 dni piłeś jakiś napój alkoholowy? W badaniach ogólnopolskich ESPAD-2007 r. badany wskaźnik dla klas III gimnazjów wynosi 57%, zaś dla klas II szkół ponadgimnazjalnych - 79%. kl. VIkl.III gimn. kl.II ponadgimn.

6 Ile razy zdarzyło ci się upić napojem alkoholowym ? Szkoły podstawowe VI kl. Gimnazjum III kl. Szkoły ponadgimnazj. II kl. ani razu 89 % 53 % 28 % 1-2 razy 8 % 18 % 22 % 3-5 razy 2 % 14 % 17 % 6-10 razy 0 % 4 % 9 % ponad 10 razy 1 % 11 % 24 % łącznie upiło się 11 % 47 % 72 % W badaniach ogólnopolskich ESPAD-2007 r. badany wskaźnik dla klas III gimnazjów wynosi 52%, zaś dla klas II szkół ponadgimnazjalnych - 71%.

7 Czy uczestniczyłeś w kłótni, sprzeczce lub bójce z powodu alkoholu ? KL. VI KL. III GIMN. KL. II SZK. POGIMNAZJ.

8 Czy kiedykolwiek miałeś kontakt z jakimiś środkami odurzającymi ? TAK NIE kl.VIkl.III gimn.kl.II szk. ponadgimn.

9 Jakie środki są najczęściej zażywane przez uczniów? Dla porównania podajemy wyniki badań ogólnopolskich ESPAD-2007r. w grupie wiekowej 15-16-latków oraz 17-18-latków. Szkoły podst. kl. VI Gimnazjum Kl. IIISzk. ponadgimn. Kl. II Gorzółw Wlkp ESPAD Gorzółw Wlkp. ESPAD środki nasenne3%3%16%5%19% klej, rozpuszczalnik2%2%8%2%7% marihuana/haszysz2%12%16%23%28% GHB0%0%1%0%1% amfetamina1%3%4%4%8% ekstazy0%1%3%2%4% heroina0%1%1%1%2% kokaina,2%3%2%1%3% LSD0%1%2%2%3% grzybki halucynogenne1%1%2%2%3% polska heroina1%2%2%1%2% sterydy anaboliczne0%1%2%2%4% alkohol z tabletkami0%4%7%7%12% inne3%8%-7%-

10 Czy miałeś kontakt ze środkami odurzającymi ? Szkoły podstawowe VI kl. Gimnazjum III kl. Szkoły ponadgimnazj. II kl. Kiedykolwiek 15%34%38% W ciągu ostatnich 12 miesięcy 5%18%28% W ciągu ostatnich 30 dni 3%10%13%

11 Czy wg ciebie wiedza o narkotykach i skutkach ich działania jest wśród młodzieży wystarczająca? TAK 39% NIE 61%

12 Czy spotkałeś poza szkołą osobę, która rozprowadza narkotyki? Czy spotkałeś w szkole osobę, która rozprowadza narkotyki? Szk. podst. Kl. VI Gimnazjum Kl. III Szk. ponadgimn. Kl. II TAK 5%9%14% Szk. podst. Kl. VI Gimnazjum Kl. III Szk. ponadgimn. Kl. II TAK 20%34%43%

13 Gdzie według ciebie najłatwiej można kupić narkotyki ? Kl. VI szk. podst. Kl III gimnazjum Kl. II szk. ponadgimn. nie znam takich miejsc 54 % 46 % 38 % ulica, park 8 % 12 % 17 % szkoła 3 % 5 % 10 % dyskoteka, pub 20 % 25 % 31 % mieszkanie dealera 21 % 22 % 21 % inne miejsca 16 % 19 % 21 %

14 Czy Pana/i zdaniem dostęp do narkotyków w Pana/i okolicy jest: Zdecydowanie łatwy 53% Raczej łatwy 17% Zdecydowanie trudny 1% Raczej trudny 4% Nie wiem 25%

15 Czy za posiadanie narkotyków powinno się karać? dorośli TAK 93% NIE 7% młodzież TAK 70% NIE 30%

16 DOPALACZE TAK Czy wiesz co to są dopalacze 96% Czy wiesz gdzie w twojej miejscowości można kupić dopalacze 71% Czy miałeś kiedykolwiek kontakt z dopalaczami (zażywanie) 25% Czy miałeś kontakt z dopalaczami w ciągu ostatnich 30 dni 10%

17 PRZEMOC RÓWIEŚNICZA TAK Czy zostałeś kiedykolwiek pobity w szkole 13% Czy byłeś kiedykolwiek przez rówieśników zmuszany do robienia czegoś czego nie chciałeś robić 14% Czy zostałeś kiedykolwiek napadnięty i okradziony 6%

18 Która z wymienionych form przemocy wydarzyła się kiedykolwiek w twojej rodzinie ? wyzwiska 36 % groźby 11 % poniżanie 17 % policzkowanie 7 % popychanie i szarpanie 11 % bicie 6 % szantażowanie pieniędzmi 4 % żadna 53 %

19 Z kim po raz pierwszy piłeś alkohol ?

20 Czy styka się Pan/i z osobami dawniej nadużywającymi alkoholu, którzy obecnie nie piją wcale lub w sposób znaczący ograniczyli swoje picie? TAK 66% NIE 34%

21 Czy wiedziałbym gdzie szukać pomocy, gdyby ktoś z moich bliskich miał problemy z alkoholem ? Zdecydowanie tak 52 % Raczej tak 26 % Zdecydowanie nie 6 % Raczej nie 10 % Trudno powiedzieć 6 %

22 Czy uważa Pan/i, że leczenie uzależnienia od alkoholu jest skuteczne i czy warto je podejmować ? Zdecydowanie tak 48% Raczej tak 30% Zdecydowanie nie 3% Raczej nie 11% Trudno powiedzieć 8%

23 Jeśli zauważa Pan/i pozytywne zmiany obyczajów i zachowań alkoholowych w ostatnich latach, to są one wynikiem: Edukacji społecznej (prasa, radio, tv) 21 % Działań lokalnych (leczenie odwykowe, miejska komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, grupy AA, kluby abstynenta, profilaktyka szkolna i in.) 29 % Działań administracyjno-prawnych 12 % Polityki cenowej wobec alkoholu 7 % Zmian w obyczajowości 22 % Promocji zdrowego stylu życia 28 % Zubożenia społeczeństwa (brak pieniędzy na alkohol) 11 % Większych możliwości wydawania pieniędzy na inne cele 17 % Obawy o utratę pracy 48 %


Pobierz ppt "DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALE Ż NIE Ń I INNYCH ZAGRO Ż E Ń SPO Ł ECZNYCH DLA MIASTA GORZÓW WIELKOPOLSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google