Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: O promieniowaniu ciał.. 1. Promieniowanie to sposób przenoszenia energii. 2. Promieniowanie termiczne jest to promieniowanie wytwarzane przez wszystkie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: O promieniowaniu ciał.. 1. Promieniowanie to sposób przenoszenia energii. 2. Promieniowanie termiczne jest to promieniowanie wytwarzane przez wszystkie."— Zapis prezentacji:

1 Temat: O promieniowaniu ciał.

2 1. Promieniowanie to sposób przenoszenia energii. 2. Promieniowanie termiczne jest to promieniowanie wytwarzane przez wszystkie ciała. 3. Każde ciało: a)emituje (wysyła) do otoczenia fale elektromagnetyczne, b)absorbuje (pochłania) je, c)częściowo odbija, d)przepuszcza. 4. Ciała jednocześnie wysyłają i pochłaniają energię z taką samą szybkością i dzięki temu pozostają w stanie równowagi termicznej (nie zmienia się ich temperatura).

3

4 5. Ciała na skutek ogrzania (dostarczenia energii) zaczynają świecić (wysyłać) energię. Niewidzialną energię ludzkim okiem odczuwamy jako ciepło które jest promieniowaniem o długości fali większej niż promieniowanie widzialne (podczerwień). 6. Promieniowanie o długości fali mniejszej niż światło widzialne – promieniowanie ultrafioletowe wykrywamy za pomocą detektora UV – rys. 3.15; rys. 3.16 strona 116.

5 7. Ciała stałe i ciecze w bardzo wysokich temperaturach świecą światłem białym. Widmo wysyłanego przez nie promieniowania jest widmem ciągłym światła białego.

6

7

8

9 8. Świecące jednoatomowe gazy lub opary pierwiastków po rozszczepieniu na pryzmacie dają różnokolorowe obrazy w postaci pojedynczych prążków na ciemnym tle – rys. 2.22-3.26 str. 119 9. Widmem liniowym (dyskretnym) nazywamy układ kolorowych prążków na czarnym tle. Każdy prążek odpowiada odpowiedniej długości fali.

10 10. Widmo wodoru – Rys 3.28/119

11 Długość fali odpowiadającą poszczególnym świecącym prążkom wyznaczamy za pomocą wzoru: Gdzie R H nazywamy stałą Rydberga, a n jest liczbą naturalną większą od 2.

12 12. Nie ma dwóch różnych pierwiastków, których widma byłyby jednakowe. 11. Analizą widmową (spektralną) nazywamy pomiary długości fal odpowiadających poszczególnym liniom emitowanym przez substancję w stanie lotnym. 13. Widma powstałe na skutek promieniowania wysyłanego (emitowanego) przez ciała pobudzone do świecenia nazywamy widmami emisyjnymi (ciągłe i liniowe).

13

14 14. Widmem absorpcyjnym nazywamy widma, które powstają w wyniku zaabsorbowania z promieniowania o widmie ciągłym fal o długościach charakterystycznych dla danego pierwiastka.

15

16 ZADANIE DOMOWE: Podaj przykłady (co najmniej dwa) zastosowania analizy spektralnej.


Pobierz ppt "Temat: O promieniowaniu ciał.. 1. Promieniowanie to sposób przenoszenia energii. 2. Promieniowanie termiczne jest to promieniowanie wytwarzane przez wszystkie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google