Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: O promieniowaniu ciał.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: O promieniowaniu ciał."— Zapis prezentacji:

1 Temat: O promieniowaniu ciał.

2 1. Promieniowanie to sposób przenoszenia energii.
2. Promieniowanie termiczne jest to promieniowanie wytwarzane przez wszystkie ciała. 3. Każde ciało: emituje (wysyła) do otoczenia fale elektromagnetyczne, absorbuje (pochłania) je, częściowo odbija, przepuszcza. 4. Ciała jednocześnie wysyłają i pochłaniają energię z taką samą szybkością i dzięki temu pozostają w stanie równowagi termicznej (nie zmienia się ich temperatura).

3

4 5. Ciała na skutek ogrzania (dostarczenia energii) zaczynają świecić (wysyłać) energię. Niewidzialną energię ludzkim okiem odczuwamy jako ciepło które jest promieniowaniem o długości fali większej niż promieniowanie widzialne (podczerwień). 6. Promieniowanie o długości fali mniejszej niż światło widzialne – promieniowanie ultrafioletowe wykrywamy za pomocą detektora UV – rys. 3.15; rys strona 116.

5 7. Ciała stałe i ciecze w bardzo wysokich temperaturach świecą światłem białym. Widmo wysyłanego przez nie promieniowania jest widmem ciągłym światła białego.

6

7

8

9 8. Świecące jednoatomowe gazy lub opary pierwiastków po rozszczepieniu na pryzmacie dają różnokolorowe obrazy w postaci pojedynczych prążków na ciemnym tle – rys str. 119 9. Widmem liniowym (dyskretnym) nazywamy układ kolorowych prążków na czarnym tle. Każdy prążek odpowiada odpowiedniej długości fali.

10 10. Widmo wodoru – Rys 3.28/119

11 Długość fali odpowiadającą poszczególnym świecącym prążkom wyznaczamy za pomocą wzoru:
Gdzie RH nazywamy stałą Rydberga, a n jest liczbą naturalną większą od 2.

12 11. Analizą widmową (spektralną) nazywamy pomiary długości fal odpowiadających poszczególnym liniom emitowanym przez substancję w stanie lotnym. 12. Nie ma dwóch różnych pierwiastków, których widma byłyby jednakowe. 13. Widma powstałe na skutek promieniowania wysyłanego (emitowanego) przez ciała pobudzone do świecenia nazywamy widmami emisyjnymi (ciągłe i liniowe).

13

14 14. Widmem absorpcyjnym nazywamy widma, które powstają w wyniku zaabsorbowania z promieniowania o widmie ciągłym fal o długościach charakterystycznych dla danego pierwiastka.

15

16 ZADANIE DOMOWE: Podaj przykłady (co najmniej dwa) zastosowania analizy spektralnej.


Pobierz ppt "Temat: O promieniowaniu ciał."

Podobne prezentacje


Reklamy Google