Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat gostyniński otrzymał.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat gostyniński otrzymał."— Zapis prezentacji:

1 Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat gostyniński otrzymał ponad 5 mln złotych na realizację 20 projektów skierowanych do mieszkańców naszego powiatu. Pieniądze zostały przeznaczone głównie na: Szymanik Elżbieta

2  Wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej  Podniesienia poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo  Zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego  Poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw  Upowszechnienia edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy  Zwiększenia potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa  Wzrostu spójności terytorialnej. Wsparcie w regionie gostynińskim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Szczególnie cieszą mnie :  Projekty wspierające przedsiębiorczość, których uczestnicy otrzymali wsparcie doradcze oraz środki finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej. Projekty są kierowane głównie do osób w młodych 15-24 lata, lub osób w wieku 50-64 lata, a rozwój przedsiębiorczości podnosi poziom aktywności zawodowej społeczeństwa oraz stymuluje rozwój ekonomiczny i społeczny regionu. Projekty te realizują „GRANTRIM” Doradztwo Europejskie Mariola Józwiak-Węclewska, oraz Fundację Promocji i Rozwoju „Lepszy Gostynin" Na ten cel z Unii Europejskiej dla powiatu Gostynińskiego przeznaczono ponad 3 mln złotych Wsparcie w regionie gostynińskim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4  Projekty w ramach których zostały podjęte działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W sumie na tego rodzaju działania Unia Europejska za pośrednictwem Jednostki, którą kieruję przeznaczyła dla powiatu gostynińskiego blisko 1,6 mln złotych. Projekty te są realizowane przez Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Gostyninie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Fundację Promocji i Rozwoju „Lepszy Gostynin"

5  Projekty w których podjęto działania zmierzające do wyrównania rozwoju wykształcenia w regionie, poprzez wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Wsparciem została objęta edukacja na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym oraz zawodowym. Podjęto również działania mające na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli do zmiany kierunków kształcenia, zapotrzebowania na nowe kwalifikacje oraz zmieniającej się sytuacji demograficznej w systemie oświaty. Na ten cel zostało przeznaczonych ponad 1,3 mln złotych. Wsparcie w regionie gostynińskim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 Podobne projekty zostały zrealizowane w większości gmin powiatu gostynińskiego: Gmina Pacyna – 146 910,00 PLN. Gmina Szczawin Kościelny– 389 216,00PLN. Wsparcie w regionie gostynińskim ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7 Bardzo dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na moją stronę internetową www.elaszymanik.plwww.elaszymanik.pl Z wyrazami szacunku Szymanik Elżbieta Dziękuję


Pobierz ppt "Witam Państwa, Od 2007 jestem wicedyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Od tego czasu powiat gostyniński otrzymał."

Podobne prezentacje


Reklamy Google