Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU NA SKRZYŻOWANIU DRÓG

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU NA SKRZYŻOWANIU DRÓG"— Zapis prezentacji:

1 PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU NA SKRZYŻOWANIU DRÓG

2 Przecinanie się kierunków ruchu - naszego i innych uczestników ruchu drogowego (a taka właśnie sytuacja ma miejsce na skrzyżowaniach) - związane jest z ustaleniem pierwszeństwa przejazdu. Oznacza to, że musisz rozstrzygnąć, czy ty masz pierwszeństwo, czy też inne pojazdy, które dojeżdżają do skrzyżowania, a ty musisz im ustąpić pierwszeństwa. Nawet podczas krótkiej przejażdżki rowerem możesz przejechać kilka skrzyżowań i na każdym z nich musisz prawidłowo rozstrzygnąć kwestię: jadę, czy czekam, aż przejadą inne pojazdy.

3 Zbliżając się do skrzyżowania, jesteś obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa przejazdu: wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z twojej prawej strony; skręcając w lewo – nadjeżdżającym z przeciwka jadącym na wprost lub skręcającym w prawo; pojazdom szynowym, nawet gdy nadjeżdżają z twojej lewej strony; pojazdom uprzywilejowanym.

4 Ze względu na pierwszeństwo przejazdu skrzyżowania dzielimy na:
równorzędne; z drogą podporządkowaną; z ruchem okrężnym.

5 Skrzyżowanie równorzędne:
na tym skrzyżowaniu żadna z dróg nie jest ani drogą z pierwszeństwem przejazdu, ani drogą podporządkowaną; skrzyżowania takie nie posiadają żadnego oznakowania albo są oznakowane znakiem: Kliknij na znak aby zobaczyć opis

6 Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną:
jeśli znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem, to stosujesz się do zasady pierwszeństwa z prawej strony wobec innych pojazdów znajdujących się także na drodze z pierwszeństwem; jeśli znajdujesz się na drodze podporządkowanej, to musisz udzielić pierwszeństwa wszystkim pojazdom nadjeżdżającym drogą z pierwszeństwem (z twojej lewej i prawej strony), a potem swoje zachowanie wobec pozostałych pojazdów podporządkowujesz zasadzie pierwszeństwa z prawej strony; skrzyżowania takie są oznakowane znakami: Kliknij na znak aby zobaczyć opis

7 Skrzyżowanie z ruchem okrężnym:
wjeżdżając na rondo należy ustąpić pierwszeństwa przejazdu wszystkim pojazdom znajdującym się w ruchu okrężnym; pojazd szynowy (tramwaj) ma pierwszeństwo zawsze, ale tylko jeśli znajduje się w obrębie ronda; skrzyżowania takie są oznakowane znakami: Kliknij na znak aby zobaczyć opis

8 Skrzyżowanie dróg równorzędnych
Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami. Oznacza to, że drogi na skrzyżowaniu dróg są równorzędne pod względem pierwszeństwa przejazdu. Kierujący pojazdem zbliżając się do takiego skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącym z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającym w prawo. Powrót

9 Ustąp pierwszeństwa Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Umieszczony przed skrzyżowaniem oznacza, że kierujący pojazdem zbliżającym się do skrzyżowania powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom zbliżającym się drogą z pierwszeństwem. Znak ten znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Powrót

10 Stop 1. Znak ten oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem oraz ustąpienie pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się tą drogą. 2. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem. 3. Znak "stop" umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Powrót

11 Droga z pierwszeństwem
Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.Często pod tym znakiem umieszczona jest tabliczka, która wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych. Powrót

12 Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach drogi z pierwszeństwem. Powrót

13 Ruch okrężny 1. Znak ten oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. 2. Jeśli znak ten występuje łącznie ze znakiem ustąp pierwszeństwa przejazdu, oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu, przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie. 3. Kierujący zmieniając pas ruchu na skrzyżowaniu oznaczonym tym znakiem, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu poruszającemu się po pasie ruchu, na który zamierza wjechać (wejść). Powrót

14 Ustąp pierwszeństwa Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Umieszczony przed skrzyżowaniem oznacza, że kierujący pojazdem zbliżającym się do skrzyżowania powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom zbliżającym się drogą z pierwszeństwem. Znak ten znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Powrót

15 W dalszej części prezentacji zamieszczono ćwiczenia
Ustal i uzasadnij kolejność przejazdu pojazdów na skrzyżowaniu Po kliknięciu myszą na ekranie ukaże się poprawne rozwiązanie

16 Skrzyżowanie dróg równorzędnych
Zgodnie z zasadą pierwszeństwa z prawej strony kierujący pojazdem A ustępuje pierwszeństwa kierującemu pojazdem B.

17 Skrzyżowanie dróg równorzędnych (bez oznakowania)
Zgodnie z zasadą pierwszeństwa z prawej strony kierujący pojazdem B - skręcający w lewo, ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A nadjeżdżającemu z przeciwka, jadącemu na wprost.

18 Skrzyżowanie drogi podporządkowanej z drogą z pierwszeństwem
Kierujący rowerem A ustępuje pierwszeństwa rowerzyście C, ponieważ obaj znajdują się na drogach równorzędnych względem siebie (zasada pierwszeństwa z prawej strony). Pojazd szynowy B, znajdujący się na drodze podporządkowanej ustępuje pierwszeństwa obu rowerzystom.

19 Pojazd uprzywilejowany na skrzyżowaniu
Zarówno kierujący pojazdem A, jak i pojazdem szynowym B, mimo iż są na drodze z pierwszeństwem, ustępują pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu w akcji C. Rowerzysta A pojedzie w tym przypadku jako ostatni, gdyż pojazd szynowy C także ma wobec niego pierwszeństwo.

20 Pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie, gdy jesteśmy na drodze podporządkowanej
Kierujący rowerem A ustępuje pierwszeństwa rowerzyście B, przejeżdża natomiast przed rowerzystą C, który skręcając w lewo - zgodnie z zasadą pierwszeństwa z prawej strony - musi mu ustąpić pierwszeństwa

21 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo) oznakowane znakami
Kierujący pojazdem A znajduje się na drodze podporządkowanej, zatem ustępuje pierwszeństwa kierującemu pojazdem B, który już znajduje się na rondzie

22 Pojazd szynowy (tramwaj) na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym
Pojazd szynowy B ustępuje pierwszeństwa wszystkim, którzy są w ruchu okrężnym; pojazd szynowy C zjeżdża z ronda. Kierujący pojazdem A ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi C

23 Skrzyżowanie drogi podporządkowanej z drogą z pierwszeństwem
Kierujący pojazdami A i B znajdują się na drodze z pierwszeństwem. Kierujący pojazdem C znajduje się na drodze podporządkowanej. Kierujący rowerem A ustępuje pierwszeństwa kierującemu B (reguła pierwszeństwa z prawej), a sam ma pierwszeństwo przed kierującym C

24 Zachowanie się kierujących podczas skręcania w lewo poza skrzyżowaniem
Kierujący pojazdem A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi B (zatrzymuje się i czeka, aż kierujący pojazdem B przejedzie)


Pobierz ppt "PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU NA SKRZYŻOWANIU DRÓG"

Podobne prezentacje


Reklamy Google