Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Serie konferencji i kursy szkoleniowe Marie Curie Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Serie konferencji i kursy szkoleniowe Marie Curie Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827."— Zapis prezentacji:

1 Serie konferencji i kursy szkoleniowe Marie Curie Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 45, fax: (61) 827 97 41 e-mail: jk@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Cel akcji wspieranie początkujących badaczy w zdobywaniu wiedzy od doświadczonych naukowców wspieranie różnych działań szkoleniowych (włączając wirtualne), które są korzystne dla celów i interesów europejskiej nauki promowanie europejskich dokonań lub poruszanie tematyki będącej przedmiotem zainteresowania Europy

3 Projekt tematyka związana z ostatnimi osiągnięciami naukowymi krajów członkowskich lub stowarzyszonych, istotna z punktu widzenia początkujących naukowców albo też dotycząca światowych osiągnięć w dziedzinach ważnych z punktu widzenia Europy, o których informacje korzystnie byłoby przekazać europejskim naukowcom konferencje mogą być najwcześniej organizowane 6 miesięcy po danym terminie nadsyłania wniosków do KE

4 Zasady uczestnikami konferencji mogą być naukowcy z krajów członkowskich, stowarzyszonych oraz trzecich w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach konferencje mogą być organizowane w krajach trzecich, ale wtedy finansowani mogą być tylko europejscy naukowcy organizatorami może być każda instytucja

5 Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych projekt musi zawierać przynajmniej 4 imprezy, (górna granica nie jest określona) zorganizowane w okresie max 4 lat seria imprez może być zorganizowana przez jedną organizację lub też kilku lokalnych organizatorów imprezy mogą odbywać się w różnych miejscach

6 Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych projekty, mogą dotyczyć kilku dziedzin pod warunkiem że jest to uzasadnione z naukowego, szkoleniowego lub organizacyjnego punktu widzenia projekt może składać się z typowych naukowych konferencji, uzupełnianych o praktyczne szkolenia. Proponowane imprezy muszą jednak tworzyć jednolity plan szkoleniowy (coherent training plan) przewidywane dofinansowanie, w zależności od wielkości projektu, może wynosić od 180 000 do 1 400 000 euro

7 Konferencje spotkania o wysokim poziomie naukowo- technologicznym dotyczące najbardziej aktualnych tematów, skupiające naukowców o różnym poziomie doświadczenia badawczego;o niepowtarzjącym się charakterze (non- repetitive high-level ); zwykle trwające kilka dni

8 Kursy szkoleniowe organizowane przez uniwersytety, instytucje badawcze, centra naukowe lub przedsiębiorstwa itd. zaawansowane szkolenia na temat specyficznych naukowych lub technologicznych tematów, np. szkoły letnie, praktyczne kursy, warsztaty; mogą być uzupełniane o szkolenia istotne dla kariery naukowej, np. z zakresu zarządzania projektami, etyki i komunikacji, oraz o zajęcia praktyczne prowadzone w laboratoriach lub w terenie szkolenia muszą mieć opracowany program (defined syllabus) max czas trwania każdej imprezy/szkolenia przewidzianej w projekcie to 4 tygodnie liczba uczestników ( z lub bez wsparcia Komisji) każdej imprezy zwykle nie powinna przekraczać 150 osób

9 Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych Profil uczestnika akcja przeznaczona głównie dla początkujących badaczy udział doświadczonych badaczy może być finansowany z funduszy projektu pod warunkiem, że nie zostały one wykorzystane przez początkujących naukowców naukowcy z doświadczeniem badawczym powyżej 10 lat nie mogą liczyć na wsparcie finansowe Komisji za wyjątkiem przypadków gdy badacz pochodzi z kraju członkowskiego lub stowarzyszonego i w momencie trwania konferencji pracuje poza tymi krajami nie więcej niż 30% całej liczby uczestników imprezy może pochodzić z jednego kraju lub krajów trzecich

10 Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych Finansowanie koszty utrzymania uczestnika: rzeczywiste wydatki do 150 euro dziennie (+ "współczynnik korekcyjny") koszty podróży – realne wydatki (na podstawie tabeli odległości) wpisowe, koszty inne niż utrzymanie uczestnika koszty projektu - Komisja Europejska przeznaczy określoną kwotę (zależną od liczby uczestników konferencji) z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków organizacyjnych poniesionych w związku z: zaproszeniem prelegentów, zaproszeniem prelegentów, publikacjami, publikacjami, wynajmem sal, wynajmem sal, rozpowszechnianiem informacji np. na stronach internetowych rozpowszechnianiem informacji np. na stronach internetowych

11 Serie konferencji i/lub kursów szkoleniowych Finansowanie koszty związane z zarządzaniem (w tym audyt) - maksymalnie 7% całej sumy dofinansowania wydatki poniesione na zakup sprzętu, jeśli: są niezbędne w realizacji projektu, są niezbędne w realizacji projektu, mają uzasadnienie w faktycznie poniesionych wydatkach mają uzasadnienie w faktycznie poniesionych wydatkach zostały wcześniej uzgodnione z Komisją Europejską zostały wcześniej uzgodnione z Komisją Europejską

12 Kryteria oceny wniosku naukowa jakość projektu (25%): wartość i oryginalność tematyki; czy zawartość merytoryczna projektu jest ważna i aktualna; zgodność/związek pomiędzy imprezami tworzącymi serie konferencji jakość aspektu szkoleniowego (15%): jakość programu szkoleniowego, ustalenia co do możliwości nawiązywania kontaktów; wartość kursów z zakresu dodatkowych umiejętności jakość instytucji goszczącej (10%): jakość i możliwości organizacyjne, lokalizacja, jakość infrastruktury

13 Kryteria oceny wniosku II zarządzanie projektem (20%): możliwość realizacji i wiarygodności planów; dostępność niezbędnych zasobów; promowanie i rozpowszechnianie informacji włączając w to Internet. zgodność z celami sytemu stypendialnego MC oraz wartość dodana dla UE(30%): zgodność z celami programu systemu stypendialnego MC, ważność tematyki w relacji do osiągnięć i interesów europejskich, skład uczestników; korzyści dla organizatorów wynikające ze wzrostu umiejętności przeprowadzania szkoleń lub organizowania konferencji, wkład w realizację założeń Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz innych Wspólnotowych strategii; wkład w zwiększenie publicznego zainteresowania nauką, jej atrakcyjności i osiągnięć; wpływ na równy dostęp obu płci do prac naukowych.

14 Terminy Harmonogram Budżet konkursu: 12.250.000 euro 18 Maja 2005 – g.17.00 – zamknięcie konkursu Czerwiec 2005 – ocena wniosków Wrzesień 2005 – przesłanie kart oceny wniosków do koordynatorów Grudzień 2005 – podpisywanie kontraktów z Komisją

15 Ważne dokumenty http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=192 CALL TEXT Dokument programowy (Workprogramme) – zasady grantów, finansowanie i kryteria oceny Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for proposers) – formularze Broszura „FP6 in Brief” Guidelines on Proposal Evaluation Procedures Guidelines for Evaluators Model Contracts HANDBOOK


Pobierz ppt "Serie konferencji i kursy szkoleniowe Marie Curie Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827."

Podobne prezentacje


Reklamy Google