Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obieg węgla na Ziemi KRYSTIAN MIAZIO III M MICHAŁ SZCZYPTAŃSKI - nauczyciel geografii Gimnazjum nr 24 przy III LO w Gdyni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obieg węgla na Ziemi KRYSTIAN MIAZIO III M MICHAŁ SZCZYPTAŃSKI - nauczyciel geografii Gimnazjum nr 24 przy III LO w Gdyni."— Zapis prezentacji:

1

2 Obieg węgla na Ziemi KRYSTIAN MIAZIO III M MICHAŁ SZCZYPTAŃSKI - nauczyciel geografii Gimnazjum nr 24 przy III LO w Gdyni

3  W W W Węgiel i jego właściwości  O O O Obieg węgla na Ziemi cz.1  F F F Fotosynteza  O O O Oddychanie  O O O Obieg węgla na Ziemi cz.2  O O O Obieg węgla na Ziemi cz.3  E E E Efekt cieplarniany

4 Węgiel i jego właściwości  6–ty  6–ty pierwiastek w układzie okresowym o wzorze chemicznym „C” z grupy węglowców, niemetal.  Zawartość  Zawartość węgla w środowisku wynosi 0,018%. węgla w atmosferze wynosi 0,03%.  Występuje  Występuje w przyrodzie w stanie wolnym CO 2, CO 2, we wszystkich związkach organicznych i w paliwach naturalnych (złożach ropy naftowej, gazu ziemnego, torfu, węgla brunatnego i kamiennego).  Tworzy  Tworzy nieorganiczne związki – węglany np. Kalcyt – CaCO 3.  Tworzy  Tworzy dwie odmiany alotropowe tworzące kryształy:  Diament  Grafit  Tworzy  Tworzy grupę fulerenów, tworzących odmianę alotropową o strukturze cząsteczkowej. Cząsteczki fulerenów zbudowane są z parzystej liczby atomów węgla (np. C 28, C 28, C 60, C 60, C 70, C 70, C 82, C 82, C 330, C 330, C 540 C 540 i wyższe) i tworzą zamknięte klatki złożone z pierścieni sześcioczłonowych i pięcioczłonowych  Najbardziej  Najbardziej znany fuleren to C 60 BRYŁA GAFITU RÓŻNE KRYSZTAŁY KALCYTU DIAMENT

5 Obieg węgla na Ziemi Całkowita masa wszystkich organizmów zamieszkujących Ziemię w ciągu 1,5 miliarda lat od chwili pojawienia się na niej życia jest wielokrotnie większa od istniejącej masy węgla. Zgodnie z prawem zachowania materii, materia ani nie powstaje, ani nie ulega zniszczeniu, jest zatem oczywiste, że w ciągu tego długiego okresu czasu węgiel musiał być użytkowany wielokrotnie. Ziemia ani nie otrzymuje jakiejś większej ilości materii z innych części wszechświata, ani też nie traci znacznych jej ilości na korzyść otaczającej ją przestrzeni. Atomy węgla pobrane ze środowiska wchodzą w skład żywej komórki i w końcu, prawdopodobnie bardzo okrężną drogą poprzez szereg innych organizmów, powracają do środowiska, aby ponownie wziąć udział obiegu.

6 Obieg węgla na Ziemi cz.1 W atmosferze nad każdym hektarem powierzchni ziemi znajduje się mniej więcej 2,5 tony węgla w postaci dwutlenku węgla (CO 2 ). Jednakże każdego roku na 1 hektar roślin ubywa z atmosfery i zostaje włączonych w skład ciała roślin mniej więcej 8 ton węgla. Gdyby zapas w atmosferze nie był stale odnawiany, rośliny zielone wyczerpały by go w końcu kilkuset lat. Dwutlenek węgla powraca do atmosfery w wyniku procesu oddychania komórkowego. Procesy oddychania roślin trwają nieprzerwanie. Tkanki roślin zjadane są przez zwierzęta, które w wyniku oddychania zwracają atmosferze większość CO 2. Samo jednak oddychanie nie wystarczyłoby do wyrównania ubytku CO 2 z atmosfery wskutek fotosyntezy. Ogromne jego ilości gromadziły by się w ciałach obumarłych roślin i zwierząt. Równowaga w cyklu krążenia węgla utrzymuje się dzięki działalności bakterii gnilnych i grzybów, które rozkładają związki węgla obumarłych ciał roślin i zwierząt oraz przekształcają węgiel w dwutlenek węgla. CO 2 Pochłanianie CO 2 przez proces fotosyntezy Oddawanianie CO 2 przez proces oddychania komórkowego Trasa łańcuchów pokarmowych Fitoplankton – rośliny morskie Rośliny lądowe Zwierzęta, bakterie i grzyby Organizmy morskie

7 Fotosynteza CHLOROFIL ENERGIA SŁONECZNA xCO 2 + xH2O +xH2O + (CH 2 O)x + xO 2 chloroplasty

8 Oddychanie komórkowe ZWIĄZKI ODŻYWCZE + Oddychanie komórkowe xO 2 xCO 2 + xH 2 O + ENERGIA mitochondria

9 Obieg węgla na Ziemi cz.2 Ciała roślin znajdujące się w wodzie pod ciśnieniem nie są rozkładane przez bakterie, lecz przechodzą szereg przemian chemicznych, w wyniku których powstaje torf, następnie węgiel brunatny, a w końcu węgiel kamienny. W rezultacie nieco podobnych nieco procesów z pewnych roślin i zwierząt morskich może powstać ropa naftowa. Procesytego rodzaju powodują wyłączenie pewnej ilości węgla z obiegu, jednakże w wyniku przypadkowych zmian w budowie geologicznej skorupy ziemskiej, lub też wskutek zakładania kopalń i przeprowadzania wierceń przez człowieka, węgiel i ropa naftowa są wydobywane na powierzchnię ziemi; w miarę ich spalania do CO 2 węgiel w nich zawarty włącza się ponownie w obieg. Procesy tego rodzaju powodują wyłączenie pewnej ilości węgla z obiegu, jednakże w wyniku przypadkowych zmian w budowie geologicznej skorupy ziemskiej, lub też wskutek zakładania kopalń i przeprowadzania wierceń przez człowieka, węgiel i ropa naftowa są wydobywane na powierzchnię ziemi; w miarę ich spalania do CO 2 węgiel w nich zawarty włącza się ponownie w obieg. CO 2 naftowa i Ropa naftowa i gaz ziemny – ze szczątków zwierzęcych Torf, węgiel brunatny i kamienny – ze szczątków roślinnych Pochłanianie CO 2 przez proces fotosyntezę Trasa paliw naturalnych ze złóż podziemnych i podmorskich do atmosfery Przemiana szczątków w paliwa naturalne Platforma wiertnicza Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego Kopalnia węgla kamiennego

10 CO 2 Obieg węgla na Ziemi cz.3 Większość atomów węgla na Ziemi znajduje się w takich skałach, jak np. wapień i marmur, i osadach oceanicznych w postaci węglanów. Skały stopniowo, powoli kruszą się i z czasem są ponownie włączane w obieg węgla, a osady oceaniczne węglanów – muły wapienne są wchłaniane przez płytę kontynentalną i powracają do obiegu z wybuchem wulkanu. Jednakże równocześnie na dnie morskim tworzą się inne skały z osadów obumarłych roślin, tak że ogólna ilość węgla w obiegu utrzymuje się w mniej więcej na tym samym poziomie. Pochłanianie CO 2 przez proces fotosyntezę Trasa mułów wapiennych do magmy Powrót CO 2 przez defragmętacje skał i erupcje wulkanów Płyta kontynentalna Osady morskie Skały – marmur, wapień

11 Efekt cieplarniany

12 KONIEC Bibliografia:  „Wielojęzyczny słownik wizualny„ – Jean – Claudie Corbell, Ariane Archambault  „Encyklopedia multimedialna Chemii” – POLSKIE MEDIA AMERCOM  „Skały i Minerały” – Jaroslav Bauer Multico  „Encyklopedia Chemii” – WSiP


Pobierz ppt "Obieg węgla na Ziemi KRYSTIAN MIAZIO III M MICHAŁ SZCZYPTAŃSKI - nauczyciel geografii Gimnazjum nr 24 przy III LO w Gdyni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google