Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nabór do gimnazjów na rok szkolny 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nabór do gimnazjów na rok szkolny 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 Nabór do gimnazjów na rok szkolny 2015/2016

2 Harmonogram działań kandydata do gimnazjum w ramach rekrutacji elektronicznej
Lp Termin Etap rekrutacji 1 od 23 kwietnia Kandydaci mają możliwość zapoznania się z ofertą gimnazjów (bez możliwości rejestracji wniosków/zgłoszeń) System rekrutacyjny dostępny jest pod adresem: bydgoszcz-gim.edu.com.pl 2 od 27 kwietnia  do 10 czerwca do godz. 15 (oddziały ogólnodostępne)  do 15 maja do godz. 15 (oddziały ze sprawdzianem kierunkowym) Kandydaci: logują się w systemie, uzupełniają wniosek/zgłoszenie wypełniają i drukują wniosek/zgłoszenie, wydrukowany, podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych wniosek/zgłoszenie, składają w gimnazjum pierwszego wyboru/gimnazjum obwodowym . 3 od 18 maja do 3 czerwca Kandydat, który wybierze oddział sportowy, mistrzostwa sportowego lub dwujęzyczny, bierze udział w sprawdzianie uzdolnień kierunkowych. 4  do 15 maja do godz. 15 (oddziały ze sprawdzianem kierunkowym) Kandydat, który wybrał gimnazja nieobwodowe, udaje się do szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o przyjęcie. 5  do 10 czerwca do godz. 15 (oddziały ogólnodostępne) Kandydat może zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły oraz kolejność oddziałów. W celu wprowadzenia zmiany do systemu należy: wprowadzić do systemu zmiany (np. zmienić kolejność oddziałów lub dodać/usunąć oddziały) wydrukowany wniosek/zgłoszenie podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych złożyć w gimnazjum pierwszego wyboru.

3 Harmonogram działań kandydata do gimnazjum w ramach rekrutacji elektronicznej
Lp Termin Etap rekrutacji 6 do 29 czerwca do godz. 10 Kandydat wprowadza do systemu oceny ze świadectwa, wynik sprawdzianu zewnętrznego oraz informacje o innych osiągnięciach wypisanych na świadectwie. 7 do 29 czerwca do godz. 15 Kandydat, który złożył zgłoszenie składa w gimnazjum obwodowym oryginał świadectwa i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu zewnętrznego. Kandydat, który złożył wniosek do gimnazjum spoza obwodu składa w szkole pierwszego wyboru kserokopie świadectwa, wyniku sprawdzianu i innych wymaganych dokumentów oraz przedstawia oryginały do wglądu. 8 1 lipca do godz. 15 Kandydat sprawdza w systemie lub na listach wywieszonych w szkołach, gdzie został zakwalifikowany do przyjęcia. 9 2 lipca do godz. 15 Kandydaci potwierdzają wolę uczęszczania do gimnazjum poprzez złożenie w nim oryginałów wymaganych dokumentów (nie dotyczy kandydatów, którzy złożyli oryginały na wcześniejszym etapie). Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów w terminie (tj. niepotwierdzenia woli uczęszczania do szkoły), kandydat nie zostanie przyjęty do tego gimnazjum. 10 do 3 lipca do godz. 15 Kandydat sprawdza w systemie lub na listach wywieszonych w szkołach, gdzie został przyjęty. 11 Po wywieszeniu list przyjętych Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w gimnazjach, które dysponują wolnymi miejscami na zasadach określonych w statutach gimnazjów (informacja o wolnych miejscach na stronie kandydata). Rozpoczęcie procedury odwoławczej zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

4 Nabór do gimnazjów – informacje dla rodziców/opiekunów prawnych
Wymagania techniczne przeglądarek internetowych. Rekomendowaną konfiguracją do pracy z aplikacją jest komputer z systemem Windows 7 oraz przeglądarką Mozilla Firefox w najnowszej wersji. Obsługa kandydata i opiekuna prawnego. Kompleksową obsługą kandydatów i opiekunów prawnych zajmuje się szkoła obwodowa lub tzw. jednostka pierwszego wyboru – oznacza to, że ze wszystkimi pytaniami i problemami należy zwracać się do gimnazjum, które zostało wybrane na pierwszym miejscu listy preferencji. Oferta edukacyjna. Oferta wszystkich jednostek biorących udział w elektronicznej rekrutacji jest dostępna po kliknięciu zakładki Oferta. Po jej wybraniu wyświetli się wyszukiwarka i lista jednostek. Aby wyświetlić informacje o danej szkole, należy kliknąć jej nazwę. Wybór szkoły i grup rekrutacyjnych. Przed wyborem szkoły należy dokładnie zapoznać się z jej ofertą, kryteriami naboru oraz regulaminem. Mogą być tam zawarte także dodatkowe zasady rekrutacyjne specyficzne dla danego gimnazjum (np. w gimnazjach sportowych czy dwujęzycznych). W celu uzyskania informacji o grupach rekrutacyjnych, należy kliknąć na nazwie oddziału – warto zwrócić uwagę, czy do wybranej grupy obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych, ponieważ tylko jego pozytywny wynik pozwala kandydatowi na dalszy udział w rekrutacji.

5 Nabór do gimnazjów – informacje dla rodziców/opiekunów prawnych
Rejestracja kandydata – kolejność czynności. wybór adresu systemu rekrutacyjnego: wprowadzenie numeru PESEL Jeżeli nadany nr PESEL jest nieprawidłowy i aplikacja go nie przyjmuje lub kandydat jest obcokrajowcem i nie posiada tego numeru, należy zaznaczyć tę informację na formularzu, a następnie podać datę urodzenia i płeć dziecka. W przypadku, gdy wprowadzony nr PESEL nie zostanie odnaleziony w bazie systemu rekrutacyjnego, należy udać się do szkoły obwodowej, która może dopisać kandydata do swojej listy (po tej operacji ponownie zarejestrować się w systemie i dokonać wyboru) lub wziąć udział w rejestracji do grup/oddziałów o wolnym naborze – jeśli szkoły obwodowej nie ma w systemie. decyzja o udziale w rekrutacji Do wyboru są trzy opcje: 1. decyzja o rekrutacji obwodowej – oznacza potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły obwodowej , 2. decyzja o rekrutacji otwartej – oznacza ubieganie się o przyjęcie do szkoły spoza obwodu zamieszkania (max do 3. szkół), 3. decyzja o rezygnacji z udziału w rekrutacji elektronicznej – oznacza rezygnację z naboru do szkół poza obwodowych oraz z miejsca w szkole obwodowej (system poprosi jednak o uzupełnienie informacji o szkole – np. niepublicznej, do której dziecko planuje uczęszczać). .

6 Nabór do gimnazjów – informacje dla rodziców/opiekunów prawnych
dane o kandydacie Konieczne jest uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych jako wymagane, dotyczy to zarówno danych kandydata jak i jego rodziców/opiekunów prawnych. Pozostałe pola nie wymagają uzupełnienia, ale zachęcamy Państwa do podawania aktualnych danych kontaktowych, ponieważ może to znacznie ułatwić i przyspieszyć komunikację z jednostkami rekrutacyjnymi. zakończenie rejestracji Na zakończenie system wygeneruje dane dostępowe dla kandydata, czyli login i hasło, które należy zanotować i przechowywać, gdyż dzięki nim możliwe jest zalogowanie się do systemu i np. zmiana podjętej decyzji. Następnie należy kliknąć przycisk Zakończ. drukowanie zgłoszenia lub wniosku Wydrukowany formularz (w przypadku rekrutacji obwodowej) lub wniosek (w przypadku rekrutacji otwartej) należy złożyć odpowiednio w szkole obwodowej lub wybranej na pierwszym miejscu listy preferencji. wpisywanie osiągnięć kandydata (nie dotyczy kandydata, który wybrał szkołę obwodową) Tylko w przypadku wyboru rekrutacji otwartej, do 29 czerwca 2015 r. , do godz. 10 należy wpisać: 1. oceny ze świadectwa klasy szóstej, 2. osiągnięcia wpisane na świadectwie klasy szóstej, 3. wyniki ze sprawdzianu po klasie szóstej. Uwaga: Po zalogowaniu się na swoje konto kandydat może dokonywać wszelkich zmian tylko do momentu, gdy status jego wniosku jest inny niż zaakceptowany.

7 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Nabór do gimnazjów na rok szkolny 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google