Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Kolejne zajęcia: Zajęcia 1: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 380-396 Zajęcia 2: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Kolejne zajęcia: Zajęcia 1: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 380-396 Zajęcia 2: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza,"— Zapis prezentacji:

1 1 Kolejne zajęcia: Zajęcia 1: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 380-396 Zajęcia 2: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 380-396 (cd.) W. Orłowski, Pułapki deficytu budżetowego, BAS 2006 (internet) Zajęcia 3 Materiały ze strony MF (materiały na profilu) Stabilizująca reguła wydatkowa – dokument ze strony MF (4 strony, ogólnie!) Opinia Rady Polityki Pieniężnej do projektu Ustawy budżetowej na rok 2014 (strona internetowa NBP) Rzeczpospolita, ekonomia24 --> biznes--> budżet i podatki; artykuły od 24.09 (tylko artykuły bezpłatne)

2

3 Czy system podatkowy w Polsce realizuje funkcję redystrybucyjną?

4 4 Źródło: A. Grycuk, Podatek CIT jako narzędzie polityki gospodarczej, BAS, Infos 4/2010.

5 5 Aktywna polityka budżetowa Istota i sposób działania Fazy aktywnej polityki budżetowej Przykłady Zalety i wady

6 6 Pasywna polityka budżetowa Instrumenty Istota i mechanizm działania stabilizatorów Zalety i wady stabilizatorów

7 Argumenty za i przeciw istnieniu deficytu budżetowego

8 Polityka budżetowa w Polsce

9 Deficyt i dług publiczny

10

11 Deficyt budżetowy w Polsce

12 12 Deficyt finansów publicznych

13 Źródło: http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,11214248,Rostowski__najtrudniejszy_czas_dla_finansow_publicznych.htmlhttp://wyborcza.biz/biznes/1,101562,11214248,Rostowski__najtrudniejszy_czas_dla_finansow_publicznych.html

14 14

15 Deficyt strukturalny Źródło: Problemy fiskalne Polski na drodze…, NBP, s. 54.

16 Deficyt strukturalny

17 Struktura długu Skarbu Państwa20002005200620072008200920102011 Dług krajowy54,7%71,7%73,6%75,8%65,6%72,7%71,8%67,0% Dług zagraniczny45,3%28,3%26,4%24,2%34,4%27,1%28,2%33,0%

18 Dług publiczny Na wysokość długu publicznego ma wpływ kurs złotego: osłabienie złotówki powoduje wzrost długu nominowanego w walutach obcych 18

19 Dochody budżetowe

20 20 Planowane dochody budżetowe w 2014

21

22 Wielkość i struktura wydatków budżetowych

23 23

24 24

25 Wydatki sztywne 25 Wydatki prawnie zdeterminowane (wydatki sztywne) – obowiązkowe wydatki z budżetu państwa, których wysokość wynika z ustaw innych niż ustawa budżetowa lub wcześniej podjętych zobowiązań ujętych w ramy prawne.

26 Wydatki sztywne Do najważniejszych kategorii wydatków sztywnych należą: – subwencje dla JST, – dotacje dla FUS i KRUS, – wydatki na obsługę długu publicznego, – wydatki na obronę narodową, – wpłaty do budżetu UE, – wydatki na finansowanie projektów z udziałem UE 26

27 27

28 28

29

30

31 Wydatki socjalne w Polsce 31 Źródło: Polska 2010. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, MPiPS 2010, s. 198.

32 Wydatki socjalne w Polsce 32 Źródło: Polska 2010. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, MPiPS 2010, s. 197

33 33 Wydatki inwestycyjne w Polsce

34 Stabilizująca reguła wydatkowa Charakter reguły:… Zakres przedmiotowy reguły: … Sposób ustalania limitu: … Mechanizm korekty limitu w szczególnych przypadkach: … Cel reguły: …

35 Budżet 2014 – opinia RPP Ocena przyjętych założeń makroekonomicznych Ocena strony wydatkowej i polityki fiskalnej Ocena skutków makro polityki Nierównowaga fiskalna w 2014 Dług publiczny i potrzeby pożyczkowe

36 Prasa…


Pobierz ppt "1 Kolejne zajęcia: Zajęcia 1: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 380-396 Zajęcia 2: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google