Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kolejne zajęcia: Zajęcia 1: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 380-396 Zajęcia 2: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kolejne zajęcia: Zajęcia 1: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 380-396 Zajęcia 2: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza,"— Zapis prezentacji:

1 Kolejne zajęcia: Zajęcia 1: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s Zajęcia 2: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s (cd.) W. Orłowski, Pułapki deficytu budżetowego, BAS 2006 (internet) Zajęcia 3 Materiały ze strony MF (materiały na profilu) Stabilizująca reguła wydatkowa – dokument ze strony MF (4 strony, ogólnie!) Opinia Rady Polityki Pieniężnej do projektu Ustawy budżetowej na rok 2014 (strona internetowa NBP) Rzeczpospolita, ekonomia24 --> biznes--> budżet i podatki; artykuły od (tylko artykuły bezpłatne)

2

3 Czy system podatkowy w Polsce realizuje funkcję redystrybucyjną?

4 Źródło: A. Grycuk, Podatek CIT jako narzędzie polityki gospodarczej, BAS, Infos 4/2010.

5 Aktywna polityka budżetowa
Istota i sposób działania Fazy aktywnej polityki budżetowej Przykłady Zalety i wady 5

6 Pasywna polityka budżetowa
Instrumenty Istota i mechanizm działania stabilizatorów Zalety i wady stabilizatorów 6

7 Argumenty za i przeciw istnieniu deficytu budżetowego

8 Polityka budżetowa w Polsce

9 Deficyt i dług publiczny

10

11 Deficyt budżetowy w Polsce

12 Deficyt finansów publicznych
12

13 Źródło: http://wyborcza

14 14

15 Deficyt strukturalny Źródło: Problemy fiskalne Polski na drodze…, NBP, s. 54.

16 Deficyt strukturalny

17 Struktura długu Skarbu Państwa
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Dług krajowy 54,7% 71,7% 73,6% 75,8% 65,6% 72,7% 71,8% 67,0% Dług zagraniczny 45,3% 28,3% 26,4% 24,2% 34,4% 27,1% 28,2% 33,0%

18 Dług publiczny Na wysokość długu publicznego ma wpływ kurs złotego: osłabienie złotówki powoduje wzrost długu nominowanego w walutach obcych 18

19 Dochody budżetowe

20 Planowane dochody budżetowe w 2014

21

22 Wielkość i struktura wydatków budżetowych

23 23

24 24

25 Wydatki sztywne Wydatki prawnie zdeterminowane (wydatki sztywne) – obowiązkowe wydatki z budżetu państwa, których wysokość wynika z ustaw innych niż ustawa budżetowa lub wcześniej podjętych zobowiązań ujętych w ramy prawne. 25

26 Wydatki sztywne Do najważniejszych kategorii wydatków sztywnych należą: – subwencje dla JST, – dotacje dla FUS i KRUS, – wydatki na obsługę długu publicznego, – wydatki na obronę narodową, – wpłaty do budżetu UE, – wydatki na finansowanie projektów z udziałem UE 26

27 27

28 28

29

30

31 Wydatki socjalne w Polsce
31 Źródło: Polska Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, MPiPS 2010, s. 198.

32 Wydatki socjalne w Polsce
Źródło: Polska Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, MPiPS 2010, s. 197 32

33 Wydatki inwestycyjne w Polsce
33

34 Stabilizująca reguła wydatkowa
Charakter reguły:… Zakres przedmiotowy reguły: … Sposób ustalania limitu: … Mechanizm korekty limitu w szczególnych przypadkach: Cel reguły: …

35 Budżet 2014 – opinia RPP Ocena przyjętych założeń makroekonomicznych
Ocena strony wydatkowej i polityki fiskalnej Ocena skutków makro polityki Nierównowaga fiskalna w 2014 Dług publiczny i potrzeby pożyczkowe

36 Prasa…


Pobierz ppt "Kolejne zajęcia: Zajęcia 1: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s. 380-396 Zajęcia 2: B. Winiarski (red.), Polityka Gospodarcza,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google