Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWDZIAN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE SZÓSTEJ Czy powinien wzbudzać nasze obawy?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWDZIAN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE SZÓSTEJ Czy powinien wzbudzać nasze obawy?"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWDZIAN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE SZÓSTEJ Czy powinien wzbudzać nasze obawy?

2 SPRAWDZIAN = STRACH I NIEPEWNOŚĆ

3 CO JEST SPRAWDZANE? Sprawdzian sprawdza, w jakim stopniu uczeń klasy szóstej spełnia wymagania z zakresu języka angielskiego określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego.

4 SPRAWDZIAN INFORMACJE PODSTAWOWE

5 Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce.

6 Poziomy językowe: poziom podstawowy: A1 i A2 poziom samodzielności: B1 i B2 poziom biegłości: C1 i C2 Sprawdzian testuje znajomość języka na poziomie A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

7 Trwa 45 minut i składa się z 4 części: - rozumienie ze słuchu - rozumienie tekstów pisanych - znajomość funkcji językowych - znajomość środków językowych

8 SPRAWDZANE UMIEJĘTNOŚCI Testowane umiejętności Rozumienie ze słuchu35% Rozumienie tekstów czytanych30% Znajomość środków językowych 15% Znajomość funkcji językowych20%

9 WYNIK Uczeń może uzyskać za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań 35 -45 punktów. Wynik sprawdzianu będzie wyrażony w formie procentowej i umieszczony na zaświadczeniu wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

10 -polecenia podawane są w języku polskim -duża część materiału ma charakter ikonograficzny -wszystkie zadania mają charakter zadań zamkniętych -liczba zadań 11-15 TREŚCI

11 PRZYKŁADOWE ZADANIE

12 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU - 4-5 zadań - każdy tekst nagrany jest dwukrotnie - czas trwania nagrań ok. 17 minut - teksty czytane przez rodzimych użytkowników języka

13 PRZYKŁADOWE ZADANIE

14 ROZUMIENIE TEKSTÓW CZYTANYCH - 3-4 zadania - teksty wzorowane są na materiałach autentycznych, ale zawierają uproszczone słownictwo i proste struktury gramatyczne

15 PRZYKŁADOWE ZADANIE

16

17 ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH - 2-3 zadania sprawdzające znajomość słownictwa i gramatyki - oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach

18 PRZYKŁADOWE ZADANIE

19

20 ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH - 2-3 zadania - zadania sprawdzają umiejętność wykorzystywania języka w sytuacjach życia codziennego np. przepraszanie, proponowanie, zapraszanie

21 PRZYKŁADOWE ZADANIE

22 O CZYM UCZNIOWIE POWINNI PAMIĘTAĆ? - Uważnie czytaj polecenia. - Żadne pytanie nie powinno pozostać bez odpowiedzi. - Nie zaznaczaj pochopnie pierwszej odpowiedzi, która wydaje ci się poprawna. - Umiejętnie zarządzaj czasem. - Przyjrzyj się ilustracjom i nagłówkom.

23 NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nauka języka angielskiego nie musi być nudna. To nie tylko książki i zeszyty ćwiczeń. W domu uczniowie mogą korzystać z zasobów Internetu i materiałów multimedialnych.

24 PRZYKŁADOWE STRONY INTERNETOWE ŁĄCZĄCE NAUKĘ Z ZABAWĄ https://elt.oup.com/student/stepsfunzone https://elt.oup.com/student/stepsfunzone/gamezone/ https://elt.oup.com/student/ http://www.storylineonline.net/ http://www.magickeys.com/books/ http://www.oxfordowl.co.uk/for-home/reading-site/find- a-book/storyteller-videos

25

26 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "SPRAWDZIAN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE SZÓSTEJ Czy powinien wzbudzać nasze obawy?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google