Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 Fizyka atomowa i jądrowa podsumowanie wiadomości Grzegorz F. Wojewoda informatyka + 2

3 PROGRAM WYKŁADU 1.Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne 2. Widma atomowe 3. Model Bohra budowy atomu wodoru 4. Jądro atomowe 5. Promieniotwórczość 6. Reakcje jądrowe

4 Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne polega na wybijaniu elektronów z powierzchni metalowej płytki Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

5 Prawa zjawiska fotoelektrycznego Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne 1. Liczba wybitych elektronów z powierzchni metalowej płytki jest proporcjonalna do natężenia padającego na tę płytkę promieniowania. 2. Nie występuje opóźnienie w czasie między rozpoczęciem naświetlania a emisją elektronów.

6 Prawa zjawiska fotoelektrycznego Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne 3. Energia kinetyczna wybitego z powierzchni metalu elektronu zależy od częstotliwości padającego promieniowania, a nie zależy od natężenia oświetlenia. 4. Dla każdego metalu istnieje pewna graniczna częstotliwość promieniowania, poniżej której zjawisko fotoelektryczne nie zachodzi.

7 Wyjaśnienie zjawiska fotoelektrycznego Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne  Fotony padające na powierzchnię metalowej płytki trafiają na swobodne elektrony znajdujące się w sieci krystalicznej metalu.  Elektrony przejmują energię fotonów.  Część z tej energii elektrony zużywają na wyrwanie się z płytki. Energia ta jest nazywana pracą wyjścia W.  Pozostała część energii przekazanej elektronowi przez foton stanowi energię kinetyczną elektronu wybitego z płytki.

8 Wyjaśnienie zjawiska fotoelektrycznego Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

9 Kwantowy model światła Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne  Światło można traktować jako strumień fotonów.  Fotony nie posiadają masy spoczynkowej ani ładunku elektrycznego  Energia pojedynczego fotonu wynosi: gdzie: c – wartość prędkości światła w próżni. h – stała Plancka λ – długość fali światła ν – częstotliwość światła

10 Widmo światła emitowanego przez rozgrzane włókno żarówki. Widma atomowe Widmo światła emitowanego przez świetlówkę. Widmo światła emitowanego przez sód.

11 Otrzymywanie widm emisyjnych. Widma atomowe

12 Przykładowe widma emisyjne pierwiastków. Widma atomowe

13 Schemat układu pomiarowego do badania widm absorpcyjnych. Widma atomowe Widmo absorpcyjne wodoru.

14 Postulaty Bohra budowy atomu wodoru Elektron w atomie wodoru krąży po orbitach kołowych pod wpływem sił przyciągania elektrycznego między jądrem a elektronem. Jednak dozwolone są tylko pewne orbity o skwantowanych wartościach energii E n. Model Bohra budowy atomu wodoru Atom emituje promieniowanie wtedy, gdy elektron przechodzi z orbity o wyższej energii na orbitę o energii niższej. Absorpcja promieniowania przez atom następuje wówczas, gdy elektron przechodzi z orbity o niższej energii na orbitę o energii wyższej. Animacja przedstawiająca absorpcję oraz emisję promieniowania

15 Promień orbity stacjonarnej w atomie wodoru Model Bohra budowy atomu wodoru Najmniejsza wartości energii elektronu Energie poziomów energetycznych gdzie: n – główna liczba kwantowa n = 1, 2, 3, …

16 Schemat poziomów energetycznych w atomie wodoru. Model Bohra budowy atomu wodoru

17 Schemat doświadczenia Rutherforda. Jądro atomowe Wyniki doświadczenia Rutherforda. Większość cząstek α przechodziła przez folię bez zmiany kierunku. Stwierdzono, że część cząstek α zostało odchylonych od pierwotnego kierunku lotu. Im większy jest kąt, pod którym prowadzono obserwacje, tym ilość cząstek jest mniejsza

18 Jądra atomowe zbudowane są z protonów (posiadających ładunek dodatni) oraz obojętnych elektrycznie neutronów. Protony i neutrony noszą nazwę nukleony. Jądro atomowe Rozmiary jądra atomowego: Atomy o tej samej liczbie protonów w jądrze, ale o różnej liczbie neutronów nazywamy izotopami. Z – liczba atomowa, A – liczba masowa (liczba nukleonów)

19 Jądro atomowe Energia wiązania to taka ilość energii, jaką należy dostarczyć do jądra atomowego, aby je rozdzielić na protony i neutrony

20 Jądra niestabilne rozpadają się emitując trzy rodzaje promieniowania: α, β, γ. informatyka + 20 Promieniotwórczość

21 Promieniowanie α informatyka + 21 Promieniotwórczość Własności promieniowania α strumień cząstek naładowanych dodatnio, zasięg w powietrzu – kilka centymetrów, zatrzymywane np. przez skórę, kartkę papieru

22 Promieniowanie β informatyka + 22 Promieniotwórczość Własności promieniowania β strumień cząstek naładowanych ujemnie (elektrony) lub dodatnio (pozytony), zasięg w powietrzu – do kilku metrów (zależy od energii początkowej), zatrzymywane np. przez aluminiowe blaszki β – minus β – plus

23 Promieniowanie γ informatyka + 23 Promieniotwórczość Własności promieniowania γ wysokoenergetyczne promieniowanie elektromagnetyczne, wysoka przenikliwość, zatrzymywane przez grube ołowiane osłony

24 Prawo rozpadu promieniotwórczego informatyka + 24 Promieniotwórczość

25 Reakcje syntezy jądrowej. informatyka + 25 Reakcje jądrowe

26 Reakcja rozszczepienia jądra uranu informatyka + 26 Reakcje jądrowe

27


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google