Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOJE MIASTO CZĘŚCIĄ EUROPY - Historia miasta - Instytucje samorządowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOJE MIASTO CZĘŚCIĄ EUROPY - Historia miasta - Instytucje samorządowe."— Zapis prezentacji:

1

2 MOJE MIASTO CZĘŚCIĄ EUROPY - Historia miasta - Instytucje samorządowe

3 HISTORIA WOŁOWA Ziemia wołowska do Państwa Piastów została włączona między 990 a 992 rokiem za czasów pierwszego historycznego władcy Polan MieszkaI. Wołów jest jednym z najstarszych śląskich miast. Według źródeł historycznych w 1157 roku Władysław Wygnaniec zbudował tutaj drewniany zamek w pobliżu którego powstała osada. Prawa miejskie Wołów otrzymał około 1285 roku. Legenda głosi, że opiekujący się wołami pasterz zasnął a zweierząta rozbiegły się. Znalazł je w przepięknej zielonej dolinie, gdzie jadły soczystą trawę. Tu postanowił osiąść i wiódł sielskie życie.

4 STARE MIASTO Stare Miasto do dziś otacza mur obronny przypominający jego historię. Wybudowany został przed najeźdźcami w I połowie XV wieku chronił miejscowość. Fragmenty murów o układzie gotyckim sięgające 5 metrów przetrwały we fragmentach do dziś. Współcześnie na murach usytuowano Woły.

5 CENTRUM MIASTA Za murami Wołów skrywa swoje tajemnice. Stare kamienniczki ciągną się wzdłóż ulicy Piastów Śląskich. Zanim dojdziemy do ścisłego centrum na deptaku możemy przysiąść na ławce i wczuć się w klimat Starego Miasta. W centrum stoi zabytkowy ratusz. Zbudowany pierwotnie z drewna i gliny. Od 1464 roku murowany z cegły, w tamtych czasach urzędował tu burmistrz, rada miejska i pisarz gminny. Znajdowały się tu archiwa miejskie i kancelaria. Obecnie jest to siedziba władz miasta i gminy.

6 KOŚCIÓŁ ŚW. BOROMEUSZA Tuż obok przu ul. Hugona Kołłątaja stoi barokowy Kościół pw. Św. Karola Boromeusza. Kościół Parafialny i Klasztor Karmelitów został ufundowany przez barona Garniera w latach 1712-1724. Odbudowany po pożarze w 1781 roku i odrestaurowany w XIX wieku.

7 ZEGAR SŁONECZNY Na samym narożniku przy ul. Wrocławskiej stoi budynek z pięknym portalem i zegarem słonecznym – wart zobaczenia.

8 ZAMEK PIASTOWSKI Zamek Piastowski i jego początki sięgają II połowy XII wieku i są związane z Władysławem Wygnańcem – protoplastą Piastów Śląskich. To tu przez lata mieściła się siedziba okręgowej władzy książęcej. Do tej pory we wnętrzach zachowały się renesansowe sklepienia, a także orginalny piaskowy portal z piastowskiem orłem i płaskorzeźbami aniołów. Przed budynkiem warto zwrócić uwagę na barokową figurę maryjną z XVII wieku. Maria z aureolą była uznawana za jedną z najpiekniejszych figur na Śląsku. W wołowskim zamku obecnie mieści się Starostwo Powiatowe.

9

10 KOŚCIÓŁ ŚW. WAWRZYŃCA Kościół pw. Św. Wawrzyńca wybudowany na przełomie XIV/ XV wieku w miejscu dotychaczas drewnianego pochodzącego z 1298 roku. Jego fundatorem był książe Henryk III Głogowski. W Kościele do dzisiaj zachowały się organy wykonane przez wrocłwskiego organmistrza Adama Horatiusa Caspariniego. Co roku na przełomie sierpnia i września w ramach festiwalu „Cantus Organi” w kościele odbywają się koncerty z udziałem międzynarodowych gwiazd.

11

12 WIZYTA U BURMISTRZA 23 maja 2013 roku wybrałyśmy się do ratusza na spotkanie z panem Burmistrzem Dariuszem Chmurą. Celem spotkania było poznanie działalności samorządowej gminy. Dowiedziałyśmy się między innymi co należy do zakresu działań gminy, na czym polega praca Młodzieżowej Rady Gminy i po co została ona powołana.

13 Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym: Do zadań własnych gminy należą między innymi sprawy dotyczące:  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,  gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,  ochrony zdrowia,  pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,  gminnego budownictwa mieszkaniowego,  edukacji publicznej,  kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,  targowisk i hal targowych,  zieleni gminnej i zadrzewień,  cmentarzy gminnych,  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,  promocji gminy,  współpracy z organizacjami pozarządowymi,  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

14 MŁODZIEŻOWA RADA GMINY Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z Gminy Wołów wybierają swoich Radnych, którzy przez dwa lata będą zajmować się problemami wołowskiej młodzieży. Radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej może zostać osoba, która w dniu wyborów:  nie ukończyła 18 lat,  posiadająca prawa ucznia,  niekarana sądownie,  uczęszczająca w trybie dziennym do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej mającej siedzibę na terenie Gminy Wołów,  niekończąca szkoły w roku wyborów, stale zamieszkała na terenie Gminy Wołów. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom szkół gimnazjalnych lub ponad gimnazjalnych z Miasta i Gminy Wołów.

15 Paulina Wilk uczennica klasy II LO Radna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wołowie - przedstawicielka naszej szkoły.

16

17 WIZYTA U STAROSTY W tym samym dniu miałyśmy także możliwość rozmawiać ze Starostą Powiau Wołowskiego, Panem Markiem Gajosem. Pan Starosta przedstawił nam zakres działań Starostwa.

18 Do zakresu zadań i kompetencji starosty jako kierownika starostwa należy: wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, nadzorowanie realizacji zadań z zakresu dotyczących:  rolnictwa,  geodezji,  ochrony środowiska,  inwestycji,  budownictwa,  architektury  oraz zadań określonych w ustawie o samorządzie powiatowym oraz innych przepisach, reprezentowanie powiatu na zewnątrz, nadzorowanie realizacji budżetu, nadzorowanie rozpatrywania skarg i wniosków obywateli, organizowanie pracy zarządu i prowadzenie posiedzeń zarządu, Staroście podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne: Wydział Organizacji Kadr i Nadzoru, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Biuro Pełnomocnika ds. Zarządzania Kryzysowego, Wieloosobowe stanowiska ds. rozwoju powiatu,

19

20 MIROSŁAW HERMASZEWSKI Mirosław Hermaszewski urodził się 15 września 1941 roku w Lipnikach na Wołyniu Po wojnie w ramach tzw. repatriacji rodzina została przesiedlona do Wołowa Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowania lotnictwem. Był zręcznym modelarzem samoukiem, tej pasji poświęcał każdą wolną chwilę. We Wrocławiu dowodził 11 pułkiem myśliwców i z tego stanowiska trafił do grupy kandydatów na kosmonautów. Po wnikliwej selekcji rozpoczął przygotowania do lotu kosmicznego w Gwiezdnym Miasteczku 27 czerwca 1978 r., jako inżynier pokładowy wystartował wraz z Rosjaninem Piotrem Klimukiem z kosmodromu Bajkonur do lotu w kosmos na statku Sojuz- 30. Załoga połączyła się ze stacją orbitalną Salut-6. Lot trwał 8 dni, dokonano 126 okrążeń ziemi.

21 MIROSŁAW HERMASZEWSKI

22 Napad 100 - lecia Na obrzeżach rynku przy placu Jana III Sobieskiego warto zwrócić uwagę na budynek, w którym w latach powojennych mieścił się bank. 19 sierpnia 1962 roku sześcioosobowa grupa przestępców dostała się do jego skarbca i ukradła 12,5 mln złotych. Był to napad 100-lecia. W 1975 roku na kanwie tej historii powstał film pt: „Hazardziści”. Obecnie w budynku mieści się Wydział Finansowy Miasta Gminny.

23

24 BIBLIOGRAFIA http://www.hermaszewski.com/ http://pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82%C3%B3w http://www.wolow.pl/ Wołów, od średniowiecza po erę lotów w kosmos, wydawca folderu Kurier Press Spółka.

25 Dziękujemy za uwagę Julia Drzymała Iga Gruś …..


Pobierz ppt "MOJE MIASTO CZĘŚCIĄ EUROPY - Historia miasta - Instytucje samorządowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google