Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POJEZIERZE POMORSKIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POJEZIERZE POMORSKIE."— Zapis prezentacji:

1 POJEZIERZE POMORSKIE

2 Krajobraz Pojezierza Pomorskiego

3 Położenie Pojezierza Pomorskiego;p
1.Geneza W obrębie Pojezierzy Polskich wydzielono 3 duże krainy geograficzne: Pojezierze pomorskie i Pojezierze Mazurskie, oddzielone od siebie pradoliną Toruńsko- Eberswaldzką, oraz pojezierze mazurskie. Są one położone w zasięgu najmłodszego zlodowacenia zwanego zlodowaceniem bałtyckim. Lądolód skandynawski ukształtował rzeźbę terenu, do której dostosowała się sieć rzeczna. Bruzda środkowopolska ( ciągnąca się wzdłuż linii Kolobrzeg-Bydgoszcz-Włoclawek-Opoczno) została wypiętrzona i nazywana wałem środkowopolskim, bądź wałem kujawsko-pomorskim łączącym się na środkowym wschodzie z kaledonsko-hercynskimi górami świętokrzyskimi wypiętrzonymi w trzeciorzędzie. Po obu stronach wału utworzyły się niecki brzeżne. Południowo-zachodnie skrzydło niecki Szczecinsko -Mogilensko- Łódzko-Miechowskiej tworzy na przedpolu Sudetów monoklinę przedsudecką. M. in. występują w zasięgu tektoniki solne, słupy i inne wysady solne nie przebijające młodszych utworów.

4 Roslinność i zwierzęta
Roślinność województwa pomorskiego wykazuje bardzo duże bogactwo i imponujące zróżnicowanie. Wynika to z ilości i urozmaicenia siedlisk występujących na tym terenie, poczynając od piasków wydm nadmorskich, po czarne ziemie i mady żuławskie, od wód morskich po urozmaicone wody śródlądowe – płRoślinność województwa pomorskiego wykazuje bardzo duże bogactwo i imponujące zróżnicowanie. Wynika to z ilości i urozmaicenia siedlisk występujących na tym terenie, poczynając od piasków wydm nadmorskich, po czarne ziemie i mady żuławskie, od wód morskich po urozmaicone wody śródlądowe – płynące i stojące.ynące i stojące.

5 Zwierzęta;P


Pobierz ppt "POJEZIERZE POMORSKIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google