Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

R OZWÓJ F IZYCZNY, PSYCHICZNY I SPOŁECZNY MŁODZIEŻY – POTRZEBY W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ Spotkanie z rodzicami w ramach programu AKTYWNA SZKOŁA- AKTYWNY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "R OZWÓJ F IZYCZNY, PSYCHICZNY I SPOŁECZNY MŁODZIEŻY – POTRZEBY W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ Spotkanie z rodzicami w ramach programu AKTYWNA SZKOŁA- AKTYWNY."— Zapis prezentacji:

1 R OZWÓJ F IZYCZNY, PSYCHICZNY I SPOŁECZNY MŁODZIEŻY – POTRZEBY W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ Spotkanie z rodzicami w ramach programu AKTYWNA SZKOŁA- AKTYWNY UCZEŃ WIELWOIEŚ, 27.01.2015

2 AKTYWNA SZKOŁA - AKTYWNY UCZEŃ Psychologiczne rozpoznanie problemów psychospołecznych wieku dorastania pomaga przewidywać, zrozumieć i przeciwdziałać zaburzeniom przystosowania społecznego, rozwoju osobistego czy funkcjonowania psychicznego młodzieży. Jest to okres, gdzie młodzi ludzie są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwa. Jeżeli w okresie buntu, poszukiwania przynależności, podważania dotychczasowych autorytetów i poszukiwania nowych dziecko nie będzie miało wsparcia środowiska rodzinnego i szkolnego z dużym prawdopodobieństwem może bezkrytycznie wejść w niewłaściwą grupę rówieśniczą, czy też odwrotnie – cierpieć z powodu samotności, odrzucenia, nierzadko popadając w równie niebezpieczną depresję. Nie jest możliwe uchronić dziecko przed bólem związanym z okresem dojrzewania. Ważne jest, aby bliscy dorośli potrafili w tym bardzo trudnym dla dziecka okresie mądrze mu towarzyszyć, okazując wsparcie pokazując kierunki ale też reagując na sytuacje niebezpieczne.

3 AKTYWNA SZKOŁA-AKTYWY UCZEŃ Młodzież w okresie adolescencji jest grupą wyjątkowo podatną na zaburzenia procesów społecznych. W obecnych czasach młodzież coraz częściej traci kontakt z rodzicami, doświadczają niezrozumienia ze strony nauczycieli, odcięci od środowiska znanej (i często określanej jako bezpiecznej) szkoły podstawowej w której dotąd przebywali, usiłują organizować się sami. Na okres naturalnego czasu rozwojowego buntu i naporu przypada jeszcze zmiana szkoły w której panują inne zasady i można śmiało stwierdzić, w której wszyscy uczniowie to właśnie tacy buntownicy. Nie ma bowiem w gimnazjum odniesienia do starszych, którzy już ten najtrudniejszy okres mają za sobą i mogliby stać się pozytywnym przykładem, ani młodszych, którzy jeszcze w tą fazę nie weszli.

4 R OZWÓJ FIZYCZNY W WIEKU DORASTANIA Intensywny przyrost wysokości zaczyna się od 11,6 roku życia i trwa do 14,6 po czym gwałtownie spada. Wzmożony przyrost ciężaru ciała to okres pomiędzy 14 a 15 rokiem życia. Następuje przyrost podściółki tłuszczowej. Rozszerzają się kości miednicy, formują się piersi. Pojawia się pierwsza menstruacja Intensywny przyrost wysokości zaczyna się w wieku 13,6 do 15,6. Wzmożony przyrost ciężaru ciała to okres między 15 a 17 rokiem życia. Przyrost siły mięśniowej. Rozrastają się kości barkowe, pojawia się zarost na twarzy, następuje mutacja głosu. Występuje pierwszy wytrysk nasienia. dziewczęta chłopcy

5 KONTAKTY Z RODZICAMI I RÓWIEŚNIKAMI W POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH DORASTANIA wiekKontakty z rodzicamiKontakty z rówieśnikami 14-15 latKryzys autorytetu rodziców Częste konflikty Sprzeczność interesów Tendencja do samostanowienia Potrzeba przynależności do grupy Identyfikacja z grupą poprzez strój, styl zachowania, słownictwo Zainteresowanie płcią przeciwną Rozwój przyjaźni 16-17 latPotrzeba stanowienia, autonomii Osłabienie więzi emocjonalnej Obniżony autorytet rodziców Rozwój przyjaźni Coraz większe zainteresowanie płcią przeciwną Pełnienie ról społecznych w grupach Przyjaźnie są częstsze i bardziej głębokie 18 -21Równowaga w kontaktach z rodzicami Stabilizacja kontaktów z rówieśnikami Poważne zainteresowanie płcią przeciwną (wymiana poglądów, czasem początek planowania wspólnej przyszłości)

6 R OZWÓJ SPOŁECZNY MŁODZIEŻY Pamiętaj, że: integralną część nastoletniego życia stanowią rówieśnicy. Są głównym źródłem wysokiej samooceny nastolatka i jego zaufania do świata; główne mechanizmy socjalizacyjne wg Muszyńskiego to : kontrola społeczna, wpływ osób znaczących i wzmacnianie wewnętrzne.

7 P OTRZEBY W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ MŁODZIEŻY Szkoła stwarza możliwości do prowadzenia zajęć systematycznych, planowych, ciągłych. Cele edukacji zdrowotnej realizowane są w ramach Programów Profilaktyki i Szkolnych Programów Wychowawczych, a od 2012 roku edukacja zdrowotna realizowana jest podczas zajęć wychowania fizycznego. Działania profilaktyczne w świetle przemian obyczajowych, które obejmują młodzież, wydają się nieskuteczne, mimo iż młodzież ma możliwość na świadomy i aktywny wybór zdrowego życia. Rozpoznawanie zaburzeń występujących wśród młodzieży niesie za sobą konieczność tworzenia nowych i ewoluowania już istniejących programów profilaktycznych,

8 A KTYWNA SZKOŁA - AKTYWNY UCZEŃ 2014 Przeprowadzenie we wszystkich klasach szkoły debaty uczniowskiej nt. Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia zakończonej testem sprawdzającym dla uczniów (test wiedzy z doboru i kaloryczności produktów).

9 A KTYWNA SZKOŁA - AKTYWNY UCZEŃ 2014 Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów kl.III ( 63) pn. Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo? wraz z analizą sondażu z uczniami wszystkich klas Efektem było opracowanie kontraktu z uczniami kl.I-III dotyczącego sposobu żywienia i aktywności fizycznej uczniów o w/w tematyce.

10 A KTYWNA SZKOŁA - AKTYWNY UCZEŃ 2014 W dn.23.10.2014r.o godz.16.30 na hali sportowej naszej szkoły Samorząd Szkolny w porozumieniu z Radą Rodziców zorganizował spotkanie chętnych uczniów kl. I-III z regionalnym przedstawicielem sportu - Dawidem Krzyżowskim, promującym zdrowy tryb życia nt. Bezpieczeństwo w sporcie oraz budowanie własnego systemu wartości poprzez osiągnięcia sportowe. Pokaz Freestyle Football- pokazy tricków piłkarskich bardzo podobał się naszym uczniom, którzy po pokazie mieli okazję wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez sportowca.

11 A KTYWNA SZKOŁA - AKTYWNY UCZEŃ 2014 30 X 2014 R.D ZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA Próbny alarm przeciwpożarowy połączony z ewakuacją uczniów i ćwiczenia praktycznymi. Ćwiczenia wniosły nowe spojrzenie na sprawy związane z możliwością wystąpienia pożaru, zadymienia i widocznością w strefie zadymionej. Cała społeczność szkolna mogła przekonać się także o sile symulowanego wybuchu.

12 A KTYWNA SZKOŁA - AKTYWNY UCZEŃ 2014 Zorganizowanie dla wszystkich klas zajęć z wychowania fizycznego prowadzonych przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli w-f: „ Mój zestaw ćwiczeń poprawiający kondycję oraz nauczenie innych ich właściwego stosowania”

13 A KTYWNA SZKOŁA - AKTYWNY UCZEŃ 2014 Przeprowadzenie zajęć ruchowych z udziałem wszystkich klasach pn. „ Dzień ruchu w szkole- tańczymy Zumbę” z instruktorką fitness p. Sandrą

14 A KTYWNA SZKOŁA - AKTYWNY UCZEŃ 2014 Przeprowadzenie szkolnego testu wydolności/ sprawności fizycznej – omówienie wyników testu przez nauczycieli w-f’u. i higienistkę 30.10.2014

15 A KTYWNA SZKOŁA - AKTYWNY UCZEŃ 2014 03.11.2014 TEATR PROFILAKTYCZNY „ Dlaczego milczeliście?„ Treść przedstawienia obejmowała problem prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości. Przedstawienie poruszało problem przyzwolenia i tolerancji dla zjawiska problemu alkoholowego oraz spożywania alkoholu jako nagrody i obrzędu. Spektakl miał na celu przestrzec młodzież przed wsiadaniem do samochodu z kierowcami będącymi pod wpływem alkoholu, gdyż może to odprowadzić do tragedii.

16 A KTYWNA SZKOŁA - AKTYWNY UCZEŃ 2014 Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach nt. Wpływ osiągnięć technicznych XXI wieku wpływających negatywnie na rozwój i kondycję zdrowotną dzieci i młodzieży

17 A KTYWNA SZKOŁA - AKTYWNY UCZEŃ 2014 K ONSUMENCKIE ABC Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. „Konsumenckie ABC” –„Czy zdrowo żyjemy”? na godzinach wychowawczych w okresie X-XII2014

18 A KTYWNA SZKOŁA - AKTYWNY UCZEŃ 2014 Przeprowadzenie dn.26.01.2015r. spotkania z młodzieżą pod hasłem: Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia) – jak rozpoznać chorobę i gdzie szukać pomocy?

19 A KTYWNA SZKOŁA - AKTYWNY UCZEŃ 2014 Konferencja samokształceniowa Rady Pedagogicznej w dn.21.01.2015 r. na temat Spotkanie z rodzicami w dn.27.01.2015r. nt „Rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny młodzieży” Finał konkursu na dowolne prace plastyczne z motywem przewodnim: Sposoby na ciekawy i zdrowy wypoczynek odbędzie się 28.01.2015r.

20 A KTYWNOŚĆ FIZYCZNA Sprawą aktywności fizycznej należy dziś poświęcić nieco więcej uwagi niż kiedykolwiek wcześniej. Żyjemy w czasach postępu technologicznego oraz ciągłego zaspokajania coraz to większych potrzeb ludzkości, zapominając o ujemnych skutkach, takich jak np. spadek sprawności fizycznej i aktywności ruchowej zarówno u dzieci jak i dorosłych. Duże zagrożenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego naszych dzieci. Na szczęście dzisiaj aktywny wypoczynek to coraz popularniejsza forma spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym. Wspólne uprawianie sportu sprzyja również budowaniu więzi rodzinnych. Działalność rodziny w przygotowaniu dziecka do uczestnictwa w aktywności ruchowej musi być wiodąca; to z niej dzieci czerpią wzory do spędzania wolnego czasu.

21 PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE Rola rodziców w kontekście zdrowego odżywiania jest niezwykle ważna w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci. Nawyki żywieniowe, które wprowadzamy w domu (np. wspólne spożywanie posiłków), kształtują wzorce żywienia naszych dzieci. Rodzice jako osoby odpowiedzialne za dostępność i różnorodność produktów żywnościowych w domu, mają duży wpływ na to, co spożywa młodzież


Pobierz ppt "R OZWÓJ F IZYCZNY, PSYCHICZNY I SPOŁECZNY MŁODZIEŻY – POTRZEBY W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ Spotkanie z rodzicami w ramach programu AKTYWNA SZKOŁA- AKTYWNY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google