Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łubiance

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łubiance"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łubiance
Projekt ‘20 lat wspólnie’ Prezentacja dotyczy gminy Olszówka, pow. kolski, woj. wielkopolskie.

2 KILKA SŁÓW NA TEMAT GMINY
Gmina Olszówka położona jest w części wschodniej województwa wielkopolskiego, na pograniczu Wielkopolski i Ziemi Łęczyckiej. Jej powierzchnia wynosi 81,5 km2. Gmina należy do powiatu kolskiego. Sąsiaduje z czterema gminami: na północy z Kłodawą, na wschodzie z Grabowem, na południe z Dąbiem, na zachodzie z Grzegorzewem. Posiada herb - w polu błękitnym drzewo olszowe; a między jego konarami postać Najświętszej Marii Panny w szacie czerwono-błękitnej z Dzieciątkiem.

3 WŁADZE W GMINIE Władze gminy:
Organ wykonawczy - Wójt Gminy Pan Włodzimierz Fraszczyk Organ uchwałodawczy – Rada Gminy Olszówka

4 O PIERWSZYCH WYBORACH SAMORZĄDOWYCH
Osoby, z którymi przeprowadzaliśmy wywiady stwierdzają wspólnie, że wprowadzenie samorządności w gminach było dobrym pomysłem: ,,27 maja 1990 r. był więc datą przełomową. Zniknęły terenowe organy administracji państwowej, jakimi były Naczelnik Gminy powoływany przez Wojewodę i Gminna Rada Narodowa. Pojawił się Wójt i Zarząd Gminy oraz Rada Gminy z pełnymi kompetencjami do sprawowania władzy. Pojawił się budżet gminy ustalany przez Radę w miejsce planu wydatków ustalanego przez ówczesny Urząd Wojewódzki w Koninie. Gmina stała się podstawową jednostką realizującą zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiadającą osobowość prawną.‘’ ,,Lokalne władze decydują o kierunkach rozwoju własnego terenu, czego w poprzednim ustroju nie było. Rada Gminy poprzez plany, programy, oraz budżet decyduje o tworzeniu infrastruktury i inwestycjach zabezpieczających potrzeby lokalnej społeczności.’’ Cytaty pochodzą z wywiadów z Panem Włodzimierzem Fraszczykiem – wójtem Gminy Olszówka i Panem Rafałem Ławniczakiem – pracownikiem Urzędu Gminy w Olszówce

5 GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁUBIANCE
Widoczne na zdjęciu nowe skrzydło gmachu zostało oddane do użytku w 2001 roku i przeniesiono do niego Szkołę Podstawową a jej miejsce zajęło gimnazjum. Obie placówki sąsiadują ze sobą. W ciągu następnych lat dzięki inicjatywie samorządu gminnego zmodernizowano siedzibę gimnazjum. Zgodnie z planami reformy edukacji narodowej uczniowie dowożeni są do szkoły autokarami. „Jestem zadowolona z wyników osiąganych przez naszych uczniów. Od czasu sprawowania funkcji dyrektora szkoły, tj. od 2006 roku wyposażenie szkoły znacznie się polepszyło…”. fragm. wywiadu z Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łubiance mgr. Barbarą Olczyk

6 SALA GIMNASTYCZNA W ŁUBIANCE
Przed wejściem w życie ustawy o samorządzie terytorialnym w naszej gminie mało było miejsc, w których mieszkańcy mogliby rozwijać swoją aktywność fizyczną. Salę gimnastyczną oddano do użytku w 1997 roku. Korzysta z niej zarówno szkoła podstawowa, jak i gimnazjum. Jest to obecnie największy tego typu obiekt na terenie gminy.

7 MOJE BOISKO ORLIK 2012 Gmina Olszówka uczestniczy w programie „Moje boisko – Orlik 2012”. Przy szkole podstawowej i gimnazjum w Łubiance powstał kompleks boisk i budynek zaplecza sportowego. ,,Jest to jeden z elementów, który w podstawowy sposób zabezpiecza potrzeby naszych mieszkańców…”, podkreśla pracownik Urzędu Gminy Pan Rafał Ławniczak. Oficjalne otwarcie Orlika nastąpiło 19 kwietnia 2010 roku. Na zdjęciach prezentujemy wygląd miejsca przed i po budowie.

8 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PONĘTOWIE GÓRNYM
Widoczny na zdjęciach budynek szkoły został oddany do użytku w 1976 roku, w ramach akcji Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego. Obecnie przy szkole znajduje się kompleks rekreacyjno - sportowy oraz park. „Gmina zabezpiecza środki finansowe na utrzymanie placówki. Dzięki samorządowi szkoła ta została w 1996 roku odremontowana. Komfort pracy znacznie się poprawił. W parku znajdującym się koło szkoły organizowane są co roku festyny, które przyciągają bardzo dużo ludzi nie tylko z terenu naszej gminy”. Dyrektor Szkoły – mgr. Bożena Fąkowska

9 PARK Z KOMPLEKSEM REKREACYJNO SPORTOWYM W PONĘTOWIE
Przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Ponętowie Górnym w odległych czasach znajdował się folwark, pałacyk i park. Po II wojnie światowej w budynku mieściła się szkoła, jednak władze komunistyczne nie przeprowadzały remontów, dlatego budowla popadła w ruinę a później wybudowano obok niej nową szkołę. Podobnie jak pałac zaniedbano też park. Dzięki samorządowi gminnemu plac wokół szkoły został w 2000 roku odnowiony. Oczyszczono i powiększono staw oraz wybudowano mostek i kładkę. Teren wokół stawu jest obecnie ogrodzony, by zapewnić bezpieczeństwo najmłodszym. W parku wybudowano plac zabaw oraz boisko do gry w piłkę nożną. Poprawiono alejki, po których można teraz spacerować lub spocząć na ławeczkach. Całość stała się miejscem spotkań ludności, która aktywnie korzysta z dobrodziejstw parku.

10 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Na terenie gminy funkcjonuje oczyszczalnia ścieków typu ,,Lemna’’ . Została ona wybudowana w 1999 roku, a oddana do użytku w roku następnym. System LEMNA stanowi adaptację stawu ściekowego, odizolowanego od podłoża, z wykorzystaniem rośliny wodnej - rzęsy. Wydłużanie się sieci kanalizacyjnej na terenie gminy należy, jak mówi Wójt gminy Włodzimierz Fraszczyk, do podstawowych celów samorządu gminnego: ,,Myślę, że jedną z kluczowych inwestycji jest kanalizowanie gminy, co pomoże poprawić warunki sanitarne.’’

11 DROGI NA TERENIE GMINY W ciągu 20 lat istnienia samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej realizowano ambitne plany polepszenia infrastruktury dróg na terenie gminy Olszówka. Jak bardzo władze zaangażowały się w to zadanie może świadczyć przykład z lat 2005 – 2006, kiedy sfinalizowano aż trzy inwestycje, tj. budowę drogi gminnej w Ponętowie Górnym I, budowę drogi gminnej w Krzewacie i współfinansowano budowę drogi powiatowej w Przybyszewie. Jak mówi Pani Zofia Rosiak: ,,Jednym z najważniejszych osiągnięć ostatnich lat była budowa dróg i chodników. Ponadto skupiono się na poprawie estetyki wsi. To duży plus w życiu codziennym’’. Jak widać gmina dba również o bezpieczeństwo pieszych na drogach. Inwestycje te nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe dla projektów uzyskane m. in. ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

12 ŚWIETLICE WIEJSKIE Na przełomie lat 2005/2006 realizowano projekty budowy świetlic wiejskich, m.in. w Ponętowie Górnym I. Świetlica ta została odnowiona i przekształcona w nowoczesny i spełniający wiele funkcji budynek. Na zdjęciu wygląd świetlicy przed i po odnowieniu. Świetlica Wiejska w Mniewie budowana była od podstaw. Władze samorządowe zadbały, by z wnętrz mogli korzystać wszyscy, nawet osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach inwalidzkich.

13 PODSUMOWANIE W ciągu ostatnich 20 - tu lat wiele zmieniło się w naszej gminie. Mamy nadzieję, ze ta krótka prezentacja choć trochę przybliżyła osiągnięcia naszego samorządu. Chcieliśmy pokazać ważniejsze inicjatywy z tego okresu czasu. Z naszych obserwacji wynika, że przekazanie w ręce społeczności lokalnej części kompetencji władz państwa pozwoliło lepiej rozwinąć się obszarowi który jest naszą małą ojczyzną. Dzięki idei samorządności obywatele gminy Olszówka sami decydują o tym, co ważne jest w ich otoczeniu, a władze samorządowe, na miarę posiadanego budżetu, starają się zaspakajać te potrzeby.

14 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Adrian Gajdziński – lider grupy 1995, klasa II Aleksandra Kacprzak Sandra Kołodziejek 1995, klasa II Magdalena Michalak Klaudia Sochacka Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Łubiance Narcyz Dołęgowski – opiekun zespołu Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łubiance"

Podobne prezentacje


Reklamy Google