Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa Człowieka w systemie Narodów Zjednoczonych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa Człowieka w systemie Narodów Zjednoczonych"— Zapis prezentacji:

1 Prawa Człowieka w systemie Narodów Zjednoczonych
Karta Narodów Zjednoczonych została podpisana 26 czerwca 1945 r. podczas konferencji Narodów Zjednoczonych w San Francisco. Stronami Karty są państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stanowi konstytucję niniejszej organizacji. prawa człowieka w Karcie Narodów Zjednoczonych karta nie zawiera katalogu praw człowieka, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 r. ranga oraz znaczenie na arenie międzynarodowej PDPC PDPC można wyodrębnić trzy grupy wolności i praw prawa i wolności osobiste prawa i wolności publiczne prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

2 Prawa Człowieka w systemie Narodów Zjednoczonych
c) prawa i wolności osobiste prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa art. 3 zakaz niewolnictwa art. 4 zakaz tortur lub okrutnego, nieludzkiego albo poniżającego traktowania czy karania art. 5 prawo do uznania osobowości prawnej art. 6 równość wobec prawa i prawo do jednakowej ochrony prawnej art. 7 prawo do ochrony sądowej art. 8 zakaz arbitralnego pozbawienia wolności lub wygnania z kraju art. 9 prawo do rzetelnego sądu art. 10 domniemanie niewinności, publiczna rozprawa, prawo do obrony art. 11 prawo do prywatności, poszanowania życia rodzinnego, tajemnicy korespondencji, honoru i dobrego imienia art. 12 prawo do swobodnego poruszania się i zamieszkania, prawo do opuszczania państwa i powrotu art. 13 Prawo do ubiegania się o azyl art. 14 Prawo do małżeństwa i prawa małżeńskie równe dla kobiety i mężczyzny art. 16 Prawo własności art. 17 Wolność myśli, sumienia i wyznania art. 18

3 Prawa Człowieka w systemie Narodów Zjednoczonych
d) prawa i wolności publiczne prawo do obywatelstwa art. 15 wolność słowa art. 19 wolność zgromadzeń i stowarzyszeń art. 20 prawo do udziału w rządzeniu krajem, dostępu do funkcji publicznych i demokratycznych wyborów art. 21 e) prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne prawo do pracy, do słusznego wynagrodzenia za pracę, do ochrony przed bezrobociem, do tworzenia oraz przystępowania związków zawodowych art. 23 prawo do urlopu i wypoczynku art. 24 prawo do godziwego poziomu życia, opieki lekarskiej, zabezpieczenia społecznego, prawo matki i dziecka do opieki i pomocy art. 25 prawo do nauki art. 26. prawo do kultury art 27

4 Prawa Człowieka w systemie Narodów Zjednoczonych
3. Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych


Pobierz ppt "Prawa Człowieka w systemie Narodów Zjednoczonych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google