Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie. Gmina Syców jest gminą miejsko wiejską. Jest położona na Dolnym Śląsku w powiecie oleśnickim. Od roku 1946.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie. Gmina Syców jest gminą miejsko wiejską. Jest położona na Dolnym Śląsku w powiecie oleśnickim. Od roku 1946."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie

2 Gmina Syców jest gminą miejsko wiejską. Jest położona na Dolnym Śląsku w powiecie oleśnickim. Od roku 1946 do 1975 nasze miasto było miastem powiatowym. Po reformie administracyjnej w 1975r. stało się miastem gminnym. Na terenie gminy znajduje się 29 wiosek i miasto Syców. Jej powierzchnia zajmuje ok.144,79 km². Naszą gminę zamieszkuje prawie 17000 mieszkańców. Obecnym burmistrzem miasta jest pan Sławomir Kapica. W pierwszych wolnych wyborach zwyciężył Stanisław Czajka. W przedstawionej prezentacji pragniemy przedstawić zebrane przez nas informacje dotyczące zmian jakie nastąpiły w naszej gminie od czasu pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Główną uwagę skupiliśmy na zmianach zasugerowanych nam przez dorosłych mieszkańców Sycowa, z których wiedzy czerpaliśmy. Zapraszamy od jej obejrzenia.

3 Tak o Sycowie wypowiedzieli się przypadkowo zatrzymani przez nas ludzie: Mieszkam w Sycowie od 15 lat. W tym czasie zmieniło się tu wiele rzeczy. Oczywiście na lepsze. Zwraca się większą uwagę na estetyczny wygląd naszego miasta. Jestem dumna z tego, że tu mieszkam. Ewa, 39lat Kocham nasze miasto i wsie sąsiadujące z nim. Tu jest pięknie, a z roku na rok jeszcze lepiej ponieważ nasze władze dbają o swoją gminę. Jolanta, 45lat W Sycowie jest cool. Bardzo mi się podoba nasze miasto. Spędzam tu całe dni nawet we wakacje i nigdy się nie nudzę, jest basen, park i wiele dodatkowych atrakcji. Marcin, 12 lat Nie mieszkam w Sycowie na stałe, ale odwiedzam rodzinę tu od wielu lat. Zauważyłem, ze w ostatnich latach władze wzięły się za odnowę miasta. Syców z każdym rokiem staje się bardziej przyjazny swoim mieszkańcom. Zbigniew, 34lata W Sycowie się urodziłem, tu dorastałem i żyję teraz. Znam tu większość ludzi. Także pana burmistrza i radnych. Jeśli chodzi o ostatnie 20lat to muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony z prac władz samorządowych. Wiele zmienia się na lepsze. Oby tak dalej… Stanisław, 61lat

4 Gmina Syców jest gminą, gdzie ochrona środowiska nie była najważniejszym tematem w ujęciu inwestycji. Zmieniło się to dopiero w ostatnich latach. Pierwszą większą inwestycją było utworzenie składowiska śmieci w 1997roku. Informacji na ten temat udzielił Dominik Kulok: „Składowisko położone jest we wschodniej peryferyjnej części Miasta Syców w odległości około 3 km od centrum Miasta. W niedużej odległości od składowiska przebiega obwodnica miasta. Całkowita powierzchnia składowiska odpadów wynosi około 2,6 ha. Składowisko położone jest na zboczu niewielkiego wzniesienia, które opada w kierunku południowo- zachodnim. Pojemność geometryczna kwatery 53530 m^3.Decyzja na eksploatowanie składownika w Sycowie została wydana w 1997 r. i od tego momentu do 2009 r. składowisko było eksploatowane.” Mimo braku inwestycji Gmina Syców dbała o środowisko. Najlepszym przykładem tego jest budowa obwodnicy(1998r.). W prawdzie Gmina nie była jej inwestorem, ale to jej usilne działania doprowadziły do budowy tej drogi objazdowej. Początkowo miała ona przecinać Park Miejski między stawami, lecz ostatecznie utworzono ją na jego obrzeżach. Dzięki niej Syców znów stał się spokojnym miasteczkiem, bez tak ogromnego ruchu drogowego. Jeden z zapytanych mieszkańców tak wypowiedział się o tym przedsięwzięciu: „Gdy nie było obwodnicy ruch przez Syców był ogromny i stwarzał bardzo duże zagrożenie dla nas, mieszkańców Sycowa. Wiązał się też z tym niewyobrażalny hałas. Po wybudowaniu obwodnicy ruch ten widocznie zmalał, ustał też hałas. Cieszę się że nasza gmina podjęła odpowiednie środki dla budowy tego objazdu.” OCHRONA ŚRODOWISKA

5 Głównym obiektem zieleni w Sycowie jest Park Miejski, który jest pozostałością po Parku przy zamku Ernsta Birona. W Parku tym nie zostały do tej pory wszczęte żadne inwestycje, powstał natomiast już projekt rewaloryzacji parku, na który Gmina ma przeznaczyć ok.5mln zł. Tak mówi o parku mieszkaniec Sycowa, Gustaw Mej: „Zanim powstała oczyszczalnia ścieków w naszej gminie wszystkie ścieki były odprowadzane do rzeki. Spowodowało to iż z czasem zaczęto tę rzekę nazywać,,Smródka’’. Było to bardzo smutne dla naszego miasteczka i jego renomy. Dlatego bardzo się cieszę, że władze zainwestowały pieniądze w budowę tej oczyszczalni” Warto także wspomnieć o budowanej w 2009 r. oczyszczalni ścieków. Jest ona inwestycją w ok. 25% pokrytą z budżetu gminy. Dzięki niej ścieki nie są wylewane do płynącej przez Syców Młyńskiej Wody, a przetwarzane w oczyszczalni. Na temat oczyszczalni wypowiedział się mieszkaniec gminy Syców, Henryk Czeredrecki: „Odkąd przeszedłem na emeryturę prawie codziennie wybieram się na długi spacer alejkami sycowskiego parku. Przez ten czas niewiele się tu zmieniło, jest jednak gdzie odpocząć, są ławeczki. Niedawno postawiono nowe zabawki na placu zabaw przy parku. W ostatnich latach pojawiły się też barierki przy stawach. Słyszałem, że Gmina chce odnowić park. Mam nadzieję iż będę mógł tego dożyć.”

6 Sport Upowszechnianiem i popularyzacją sportu, kultury fizycznej i turystyki wśród mieszkańców miasta i gminy, a także rozbudową i modernizacją istniejącej bazy sportowo – rekreacyjnej zajmuje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie. MOSiR przygotowuje i udostępnia obiekty i urządzenia sportowe dla szkół, organizacji sportowych oraz całego społeczeństwa, stwarzając warunki do większej aktywności i rekreacji poprzez ruch. Siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mieści się w budynku hali sportowej w Sycowie przy ulicy Komorowskiej. Na terenie miasta i gminy Syców działają następujące zrzeszenia : -Szczodrowski Klub Sportowy „GROM” Szczodrów, -Sycowski Klub Sportowy „Pogoń” w Sycowie, -Uczniowski Klub Sportowy „Szach-Mat”, -Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”, -Klub Sportowy „WIDAWA” Stradomia, -Klub Sportowy „Komorów”, -Uczniowski Klub Sportowy „Dłusko”, -Miejski Klub Sportowy „KAMA ROSIEK SYCÓW”, -Klub Turystyki Wodnej "Szekla”.

7 JEDNĄ Z NAJWIĘKSZAYCH INWESTYCJI GMINY OSTATNICH 20 LAT JEST: Koszt inwestycji:ok. 1 200 000 zł. Środki finansowe zostały pozyskane z: budżetu państwa, budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, środków Gminy Syców.

8 Działalność kulturalna w naszym mieście prowadzona jest przez Centrum Kultury, która jest jednostką organizacyjną gminy. Od 1992 roku nastąpiła zmiana nazwy z,,Sycowskiego Ośrodka Kultury” na,,Centrum Kultury w Sycowie”. Od 1992 roku poprzez połączenie oszczędności biblioteka zostaje włączona do Centrum Kultury uchwałą z gminy. Przestaje być samodzielną jednostką organizacyjną. KULTURA -Tworzenie nowych kół zainteresowań, -Przyciągnięcie młodzieży w celu rozwoju ich zainteresowań, -Organizacja wraz z MOSiR konkursów, festynów, zawodów sportowych itp. Do zadań Wydziału do spraw Kultury i Oświaty należą: „CZFURKA” Grupa teatralna działającą przy Centrum Kultury w Sycowie

9 BIBLIOTEKA PUBLICZNA Dawniej biblioteka organizowała takie akcje jak Kiermasze Tanich Książek, a obecnie bierze udział w akcji,,Cała Polska czyta dzieciom’’ oraz organizuje wystawy i spotkania autorskie. Remont biblioteki publicznej odbył się w 2007 roku (wymieniono okna, podłogi- parkiety, dach, odnowiono wnętrze biblioteki oraz cała elewację budynku, a także wymieniono instalację grzewczą).

10 Od 15 lat trwał remont zabytkowego kościoła. Zaczynając od malowania wnętrza, poprzez odnowienie elewacji, wysuszanie fundamentów, wymianę dachu, a kończąc na generalnym remoncie organów. ZABYTKOWY KOŚCIÓŁ EWANGELICKI W SYCOWIE Fundusze na remont zabytku uzyskane zostały z różnych dotacji, z Gminy, a także współfinansowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej ze środków Republiki Federalnej Niemiec.

11 Miasto i Gmina Syców ma pod swoją opieką placówki podstawowe i Gimnazjum. Za pośrednictwem Gminy został rozszerzony program komputeryzacji placówek, szkoły uczestniczą w licznych akcjach, m.in. promującym ekologię, historię. Istnieje więcej możliwości rozwoju uczniów (liczne koła przedmiotowe) i kształcenia nauczycieli. Z bud ż etu Gminy na oświatę przekazywane jest ok. 70 % środków. Za pośrednictwem Gminy został przeprowadzony szereg remontów, m.in. w Szkołach Podstawowych (Drołtowicach i Stradomi), zostało dobudowane skrzydło Gimnazjum, które zostało utworzone na miejscu starej szkoły podstawowej. Gmina o wiele więcej uwagi poświęca szkołom, niż 20 lat temu. OŚWIATA

12 Wywiad z referentką Wydziału Gospodarki Nieruchomościami panią Agnieszką Sawicką zobrazował sytuację mieszkaniową na terenie Gminy. Dowiedzieliśmy się, że Gmina jest właścicielem 553 lokali, w tym 452 lokali mieszkalnych i 101 lokali użytkowych (w tym 7 kotłowni). W budynkach stanowiących w 100% własność Gminy jest 157 lokali mieszkalnych i 55 lokali użytkowych. We wspólnotach mieszkaniowych jest 295 lokali mieszkalnych i 46 użytkowych. Na pytanie: „Jak wygląda sytuacja ze sprzedażą lokali?” usłyszeliśmy: „ Ilość lokali komunalnych sukcesywnie się zwiększa w skutek sprzedaży lokali na rzecz najemców. (…) W 2009 roku Gmina sprzedała 26 lokali mieszkalnych.” Od pani Anny Sowy, Inspektora WGN dowiedzieliśmy się, że Gmina od 1998 roku nie wykupuje mieszkań. Gospodarka nieruchomościami

13 Jeśli chodzi o grunty pod zabudowę to w 2004 roku powstał plan zagospodarowania przestrzennego. Stan gruntów przeznaczonych pod zabudowę, które są własnością gminy w 100% od 1996 roku oscylują w granicach 12 ha. Po roku 1990 z mocy prawa wszystkie grunty wraz z zabudowaniami przejęła Agencja Nieruchomości Rolnych. Do tego czasu właścicielem był Skarb Państwa a osobą władającą, w przypadku wsi na terenie naszej gminy, PGR. Na wniosek wojewody nastąpiła dzierżawa gruntów oraz rozpoczęła się sprzedaż lokali mieszkalnych z bonifikatami. Po roku 1990 z inicjatywy gminy powstały 2 kompleksy mieszkaniowe wybudowane przez STBS. W 2006 roku powstał kompleks przy ulicy Polnej, a w 2010 oddano do użytku budynek na przy ulicy Matejki.

14 Pracę przygotowali uczniowie ZSP Syców: -Julia Świątczak -Patrycja Tuszyńska -Marzena Pogoda -Ilona Skrobańska -Katarzyna Polan -Justyna Kontek -Karolina Rusinek -Przemysław Kupczak -Dawid Kapica -Filip Koniarski -Emil Strug Pod opieką: -mgr Renaty Żak -mgr Bartłomieja Porzucka ZAKOŃCZ POKAZ


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie. Gmina Syców jest gminą miejsko wiejską. Jest położona na Dolnym Śląsku w powiecie oleśnickim. Od roku 1946."

Podobne prezentacje


Reklamy Google