Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HTML Hyper Text Markup Language komputerowe Esperanto cz. III polecenia konstrukcyjne strony.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HTML Hyper Text Markup Language komputerowe Esperanto cz. III polecenia konstrukcyjne strony."— Zapis prezentacji:

1 HTML Hyper Text Markup Language komputerowe Esperanto cz. III polecenia konstrukcyjne strony

2 Tabele.. /określa obszar tabeli, znacznik kończący jest wymagany/.. /definiuje wiersz tabeli, wewnątrz zawiera znaczniki TD/.. /definiuje komórkę w wierszu tabeli, znacznik zamykający nie wymagany, ale zalecany!/

3 Konstrukcja kom1 kom2 kom3 kom4 kom1kom2 kom3kom4

4 Ważne atrybuty tabeli BORDER=liczba ALIGN=CENTER lub RIGHT lub LEFT BGCOLOR= ”nazwa koloru” CELLPADDING=liczba HEIGHT=liczba lub procenty WIDTH= liczba lub procenty VALIGN = TOP, MIDDLE, BOTTOM, BASELINE określa szerokość obramowania, wartością domyślną jest 1, dla wartości = 0 brak obramowania wyrównanie w poziomie określa kolor tła dla całej tabeli definiuje wielkość odstępu pomiędzy krawędziami komórek a ich zawartością, domyślnie = 1 określa wysokość, szerokość całej tabeli w punktach lub jako % zawartości okna przeglądarki określa wyrównanie w pionie

5 Ważne atrybuty komórki COLSPAN= liczba określa liczbę połączonych kolumn ROWSPAN=liczba określa liczbę połączonych wierszy ALIGN=CENTER lub RIGHT lub LEFT BGCOLOR= ”nazwa koloru” VALIGN = TOP MIDDLE BOTTOM BASELINE /jak dla tabeli/

6 Scalanie komórek Kom1+2 kom3 kom4 Kom1+2 kom3kom4

7 Scalanie w pionie i poziomie razem w poziomie razem w pionie prawa 1 prawa 2 razem w poziomie razem w pionie prawa 1 prawa 2

8 Zagnieżdżanie tabel i grafika paryż londyn paryż londyn

9 Tabela i odnośniki tekstowe paryż londyn paryż londyn

10 Tabela i odnośniki graficzne grzyby BOROWIK RYDZ grzyby BorowikRydz tabela_grzyby_linki.htm

11 Tabele i ramki pływające paryż londyn tokio paryż londyn tokio Tab_iframe_stolice

12 Ramki pływające 1. umieszczenie pliku w ramce: lub: 2. dostęp do ramki poprzez polecenie: TARGET

13 Mapa odnośników znacznik posiada obowiązkowy atrybut NAME=”nazwa”, do której odnosi się polecenie wstawiające obrazek albo mapę. znacznik definiuje obszary hiperłącz, atrybut COORDS=”” podaje definicje współrzędnych obszaru, atrybut SHAPE=”” określa kształt obszaru: Circle-koło Rect=prostokąt Polygon-wielokąt

14 Mapa prostokątów obszar1 obszar2 Dali2_map.htm

15 Dziękuję za uwagę opracowanie Anna Śmigielska


Pobierz ppt "HTML Hyper Text Markup Language komputerowe Esperanto cz. III polecenia konstrukcyjne strony."

Podobne prezentacje


Reklamy Google