Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna."— Zapis prezentacji:

1 Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników portal informacyjno-komunikacyjny P I K struktura logiczna podstawowych narzędzi portalu wspomagającego wdrażanie polityki opartej na faktach w odniesieniu do sfery B+R+I oraz monitorowanie inteligentnej specjalizacji dr inż. Jan Bondaruk Główny Instytut Górnictwa REGIONALNE FORUM INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI Sandomierz, 29.05.2014r. Przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2 Cele NPFww  opracowanie podstaw metodycznych i narzędzi kształtowania polityki naukowej i naukowo– technologicznej poprzez praktyczne wdrożenie idei „evidence - based policy”  wdrożenie systemu cyklicznej oceny potencjału sfery B+R+I w kontekście inteligentnej specjalizacji portal informacyjno-komunikacyjny PIK

3 marzec 2012 wrzesień 2012 marzec 2013 marzec 2014 marzec 2015 wrzesień 2013 wrzesień 2014 1 GIG 1 GIG 2 GIG 2 GIG 5 PB 5 PB 9 GIG 9 GIG 10 GIG 10 GIG 12 SAN 12 SAN 8 GIG 8 GIG 14 GIG 14 GIG Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 21 GIG 21 GIG 17 PB 17 PB 18 GIG 18 GIG 19 GIG 19 GIG 20 PB 20 PB 13 GIG 13 GIG czerwiec 2012 grudzień 2012 czerwiec 2013 grudzień 2013 czerwiec 2014 grudzień 2014 czerwiec 2015 5 PB 5 PB 7 PB 7 PB 7 PB 7 PB 11 GIG 11 GIG 21 GIG 21 GIG 3 GIG 3 GIG 16 SAN 16 SAN 1 SAN 1 SAN 1 PB 1 PB 2 SAN 2 SAN 3 SAN 3 SAN 3 PB 3 PB 11 SAN 11 SAN 20 GIG 20 GIG 21 SAN 21 SAN 21 SAN 21 SAN 21 PB 21 PB 21 PB 21 PB 16 SAN 16 SAN 16 SAN 16 SAN 14 GIG 14 GIG 14 GIG 14 GIG 13 SAN 13 SAN 13 PB 13 PB 12 PB 12 PB 5 SAN 5 SAN 5 SAN 5 SAN 5 GIG 5 GIG 5 GIG 5 GIG 6 SAN 6 SAN 6 GIG 6 GIG 7 SAN 7 SAN 7 SAN 7 SAN 7 GIG 7 GIG 7 GIG 7 GIG 8 PB 8 PB 9 SAN 9 SAN 9 PB 9 PB 10 SAN 10 SAN 11 GIG 11 GIG 11 GIG 11 GIG 6 PB 6 PB 14 GIG 14 GIG

4 PIK - założenia  ogólnodostępny system ekspercki  koordynacja polityki naukowej wobec regionów  narzędzie analizy regionalnego potencjału sfery B+R+I i wspomagania decyzji związanych z formułowaniem i realizacją celów strategii IS: aktualizacja / weryfikacja strategii regionalnych wzmacnianie współpracy w sieciach biznesu oraz między województwami samoocena instytucji badawczych i szkół wyższych  konsultacje międzyresortowe (np. MNiSW, MIiR, MG)

5 Harmonogram prac nad PIK Dokumentacja techniczna Prototyp PIK Testy wewnętrzne Funkcjonalna wersja PIK Szkolenia użytkowników Testy użytkowników końcowych Dokumentacja powykonwacza 05.2014 07.2014 10.201405.2015

6 Odbiorcy PIK (grupy docelowe)

7 PIK - charakterystyka  modułowa budowa odzwierciedlająca zakres tematyczny oraz zawarte funkcjonalności  narzędzia i rozwiązania zastosowane w portalu analogiczne do istniejących w Polsce i Europie portali o zbliżonej tematyce  dostęp do szerokiej palety informacji oraz danych cyklicznie aktualizowanych  interoperacyjność systemu (współpraca z innymi systemami)  narzędzia analityczne i analizy porównawcze  generowanie raportów tematycznych  adaptowalne kokpity decyzyjne  narzędzie służące identyfikowaniu słabych sygnałów związanych z rozwojem nowych obszarów przewag

8 moduły Struktura portalu - moduły Obserwatorium inteligentnej specjalizacji Mapy konwersyjne Baza informacyjno – szkoleniowa Platforma konsultacji Baza ekspertów Baza innowacji technologicznych Aktualności

9 Struktura PIK

10 Mapa portalu PIK

11 Mapa portalu PIK cd

12 Prototyp PIK

13 Zasoby bazodanowe PIK WYKORZYSTANIE GUS bazy krajowe: MNiSW OPI Urząd Patentowy Eurostat raporty eksperckie rezultaty ankiet i konsultacji dane statystyczne i eksperckie dane dot. innowacji technologicznych baza technologii foresightowych baza ekspertów ZASILANIE AKTUALIZOWANIE obserwatorium inteligentnej specjalizacji mapy konwersyjne BAZA DANYCH PIK wskaźniki proste wskaźniki syntetyczne

14 Obserwatorium IS  główny komponent analityczny PIK  porównanie danych ilościowych i jakościowych związanych ze specjalizacją  analizy zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym  analizy poszczególnych działów gospodarczych i dziedzin nauki  prognozowanie efektów gospodarczych możliwych do uzyskania przy odpowiednim wsparciu finansowym obszarów technologicznych

15 Obserwatorium IS Ocena ex-post Prognozowanie Potencjał specjalizacji regionu Składowe potencjału Ocena specjalizacji Moduł analizy danych Przeglądanie wskaźników Operacje na danych Ocena ex-ante

16 Analiza potencjału specjalizacji regionu Ogólna ocena wskaźnikowa potencjału gospodarki, technologii, sfery B+R regionu (analiza statyczna, dynamiczna i porównania ponadregionalne) 1 Ocena regionu w kategoriach sektorów gospodarki wiedzy (analiza statyczna, dynamiczna i porównania ponadregionalne) Sektory gospodarki (wg PKD ) o największym potencjale wzrostu i innowacyjności wiedzy (analiza statyczna, dynamiczna i porównania ponadregionalne) 2 3 Ocena zbliżonej różnorodności i przepływów międzygałęziowych (analiza statyczna) 4

17 Analiza składowych potencjału Analiza potencjału regionu w zależności od potrzeb za pomocą zestawu danych podstawowych (np. dane GUS, UP, OPI) i/lub zestawu indeksów cząstkowych oraz indeksu globalnego.

18 wizualizacja danych i wskazówki interpretacyjne wybór danych do analizy Wybór specjalizacji z listy dodanie specjalizacji wybór specjalizacji wybór jednostki terytorialnej ocena ex-ante ocena ex-post Algorytm oceny specjalizacji modyfikacja powiązań w tabeli wskazanie powiązań w tabeli Moduł oceny IS Lista wskaźników (multiwybór) Okres analizy [lata] Regiony (multiwybór)

19 Ocena specjalizacji ocena ex-post ex-post i ex-ante Analiza dla wariantów powiązań:  dla wskazanych specjalizacji – dodawanie (lub usuwanie) rodzajów działalności gospodarczej, celów społeczno-ekonomicznych, obszarów KET i wysokich i średnio-wysokich technologii  dla specjalizacji wskazanych przez użytkownika, nieznajdujących się na predefiniowanej liście, opracowanie nowych zestawień na podstawie jego wiedzy lub poprzez samodzielną interpretację i porównania wartości wybranych wskaźników ocena ex-ante Analiza powiązań w ramach inteligentnej specjalizacji wybranej przez regiony: rodzaje działalności gospodarczej, cele społeczno-gospodarcze, obszary KET oraz wysokich i średnio-wysokich technologii W ramach NPFww analizie zostaną poddane specjalizacje 3 województw: śląskie, łódzkie i podlaskie

20

21 Mapy konwersyjne Predefiniowane schematy przedstawiające relacje oraz siłę powiązań pomiędzy:  działami PKD i obszarami technologicznymi  działami PKD i celami społeczno-ekonomicznych (NABS) Funkcje:  pomoc w odkrywaniu istniejących lub potencjalnych powiązań międzysektorowych dla pełniejszej oceny potencjału specjalizacji  wykrywanie potencjalnych nisz specjalizacji - skuteczniejsze w porównaniu z podejściem czysto dziedzinowym  ocena efektów wsparcia działań w sferze B+R - bardziej obiektywna w porównaniu z podejściem czysto dziedzinowym  przewidywanie gospodarczych i społecznych skutków działań (lub zaniechania działań) wykraczających poza daną dziedzinę prac B+R lub badań technologicznych i poza przemysł

22 Baza ekspertów W bazie zarejestrowanych jest 243 ekspertów posiadających doświadczenie w realizacji projektów foresigtowych wyszukaj eksperta

23 Baza ekspertów 1 ocena 2 kompetencje 3 doświadczenie

24 Baza innowacji technologicznych Informacje o technologiach rozwijanych w regionach (Wyszukaj technologię) pochodzących z kart technologii zgłaszanych przez użytkowników portalu (Zgłoś technologię)

25 Baza innowacji technologicznych wyszukaj technologię

26 Baza innowacji technologicznych zgłoś technologię

27 Poziomy dostępu grupy użytkowników PIK osoby niezarejestrowane do portalu osoby, zarejestrowane na portalu, które znajdują się w bazie ekspertów PIK i są związane ze sferą B+R/sferą gospodarczą/administracją rządową lub samorządową osoby zarejestrowane na portalu, które są przedstawicielami administracji rządowej lub samorządowej wszystkie osoby zarejestrowane na portalu, które mogą, ale nie muszą, być związane ze sferą B+R/sferą gospodarczą/administracją rządową lub samorządową osoby obsługujące i zarządzające PIK administrator techniczny administrator treści użytkownik zarejestrowany ekspert użytkownik zaawansowany gość

28 Podsumowanie Wyzwania związane z wdrażaniem portalu PIK  zapewnienie wydolnego mechanizmu administrowania i aktualizowania zasobów danych PIK  wkomponowanie PIK jako narzędzia wspomagającego procesy decyzyjne na szczeblu regionalnym i krajowym  konsolidacja rozproszonych danych i dostęp do przetworzonej informacji o kierunkach rozwoju sfery B+R+I zwiększenia roli narzędzi i systemów monitorujących efektywność mechanizmów wsparcia  zainicjowanie sieci użytkowników instytucjonalnych i indywidualnych zainteresowanych dalszym rozwijaniem systemu  PIK jako źródło wiedzy eksperckiej dla pogłębionych diagnoz dotyczących potencjału specjalizacji regionu – np. dla aktualizacji strategii IS.

29 Platforma wymiany wiedzy i dokumentów dla Konsorcjantów (dostępne po zalogowaniu) http://npf.gig.eu Źródło informacji o Przedsięwzięciu dla osób zainteresowanych realizowanymi pracami Strona internetowa NPFww Raporty i opracowania specjalistyczne

30 Dane kontaktowe Biura Przedsięwzięcia Główny Instytut Górnictwa Plac Gwarków 1 40-166 Katowice tel. 32 259 24 66, 32 259 26 28 fax. 32 259 21 54 euszok@gig.eu Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google