Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI."— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów Maciej Milczanowski BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA WSPÓŁPRACA CYWILNO – WOJSKOWA

2 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 22 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów PLAN ZAJĘĆ 1.Współpraca cywilno – wojskowa. 2.CIMIC. 3.HNS. 4.Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa Współpraca cywilno – wojskowa.

3 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 33 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów Współpraca cywilno-wojskowa Dwa wymiary współpracy cywilno – wojskowej: - Krajowy, - Zagraniczny. Dwa wymiary współpracy cywilno – wojskowej: - Krajowy, - Zagraniczny.

4 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 44 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów Krajowy wymiar współpracy cywilno-wojskowej Struktury współpracy cywilno – wojskowej mają koordynować współuczestnictwo wojskowej i cywilnej obecności w określonych miejscach czy obiektach infrastruktury.

5 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 55 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów Organy terenowej administracji wojskowej Należą do nich: Okręgi Wojskowe, WSzW WKU Należą do nich: Okręgi Wojskowe, WSzW WKU Organy terenowej administracji wojskowej zajmują się krajowym wymiarem współpracy wojskowo – cywilnej.

6 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 66 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów Zagraniczny wymiar współpracy cywilno-wojskowej Dotyczy kontaktów jednostek Wojska Polskiego realizujących zadania ekspedycyjne z miejscową ludnością i jej rządowymi przedstawicielstwami. Potencjalne konflikty pomiędzy stroną cywilna i wojskową w dostępie i użytkowaniu dróg, oraz szlaków kolejowych, portów morskich i lotniczych, rozmieszczenia stanowisk, baz dowodzenia i łączności. Dotyczy kontaktów jednostek Wojska Polskiego realizujących zadania ekspedycyjne z miejscową ludnością i jej rządowymi przedstawicielstwami. Potencjalne konflikty pomiędzy stroną cywilna i wojskową w dostępie i użytkowaniu dróg, oraz szlaków kolejowych, portów morskich i lotniczych, rozmieszczenia stanowisk, baz dowodzenia i łączności.

7 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 77 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów CIMIC Civil – Military Cooperation CIMIC Civil – Military Cooperation

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 88 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów Współpraca cywilno-wojskowa CIMIC CIMIC jest jednym z najważniejszych środków NATO służących rozładowaniu potencjalnych sprzeczności we współpracy cywilno – wojskowej zarówno krajowej jak i zagranicznej. Stanowi płaszczyznę porozumienia pomiędzy danym dowódcą a ludnością i władzami lokalnymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, dokonuje oceny i szacunków odnośnie do pilnych potrzeb ludności oraz możliwości lokalnych władz, organizacji cywilnych i sił NATO w zakresie ich spełnienia.

9 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 99 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów CIMIC wg. doktryny NATO CIMIC to koordynacja i współpraca o charakterze wspierającym misje, prowadzoną pomiędzy dowódcą NATO i ludnością łącznie z władzami krajowymi i lokalnymi, jak również organizacjami i ośrodkami międzynarodowymi, krajowymi i pozarządowymi.

10 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1010 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów Wzrost znaczenia CIMIC – wskutek powstania nowych zadań niemilitarnych stawianych przed wojskiem. CIMIC jest w tym zakresie jedynym łącznikiem pomiędzy stroną militarną a cywilną.

11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1111 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów Cele CIMIC CIMIC jest narzędziem za pomocą którego dowódcy nawiązują i utrzymują formalne stosunki (relacje) z miejscowymi władzami, przedstawicielami partii politycznych, administracji rządowej i samorządowej, społecznościami międzynarodowymi oraz rządowymi i pozarządowymi organizacjami.

12 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1212 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów Zasadnicze funkcje CIMIC - Tworzenie więzi cywilno – wojskowej, czyli ustanowienia, na możliwie najwcześniejszym etapie, relacji z organizacjami i agencjami w rejonie działań niezbędnych dla powodzenia misji; - Organizacji wsparcia dla środowiska cywilnego, obejmującego wszelkie działania i pomoc ze strony wojska na rzecz władz cywilnych, organizacji i ludności. - Wsparcia wojska obejmującego pomoc cywilną polegającą na udostępnieniu infrastruktury oraz cywilnych źródeł zaopatrzenia i usług, zapewnieniu dopływu informacji, bezpieczeństwa i poparcia społecznego. - Tworzenie więzi cywilno – wojskowej, czyli ustanowienia, na możliwie najwcześniejszym etapie, relacji z organizacjami i agencjami w rejonie działań niezbędnych dla powodzenia misji; - Organizacji wsparcia dla środowiska cywilnego, obejmującego wszelkie działania i pomoc ze strony wojska na rzecz władz cywilnych, organizacji i ludności. - Wsparcia wojska obejmującego pomoc cywilną polegającą na udostępnieniu infrastruktury oraz cywilnych źródeł zaopatrzenia i usług, zapewnieniu dopływu informacji, bezpieczeństwa i poparcia społecznego.

13 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1313 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów Wsparcie państwa gospodarza HNS

14 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1414 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów Definicja Wsparcie przez państwo – gospodarza (Host Nation Support - HNS) to uzupełnianie na miejscu potencjału i możliwości przybywających do Polski sił wojskowych i organizacji sojuszniczych. Obejmuje: - udostępnienie lokalnej infrastruktury, - realizację zabezpieczenia logistycznego, - ochronę wojsk i obiektów. Wsparcie przez państwo – gospodarza (Host Nation Support - HNS) to uzupełnianie na miejscu potencjału i możliwości przybywających do Polski sił wojskowych i organizacji sojuszniczych. Obejmuje: - udostępnienie lokalnej infrastruktury, - realizację zabezpieczenia logistycznego, - ochronę wojsk i obiektów.

15 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1515 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów Model działania dla wykorzystania HNS Ocena sytuacji Zapotrzebowanie pomocy zagranicznej Przyjęcie HNS Transport sił i środków HNS do miejsca zdarzenia Wykorzystanie operacyjne sił i środków HNS Zakończenie misji przejazd do miejsc zgrupowania Wyjazd do kraju pochodzenia Ciągła gotowość krajów na wydzielenie środków HNS Operacyjne wsparcie państwa gospodarza HNS Wsparcie dla podejmujących decyzje

16 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1616 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów Zasadnicze cele HNS: Podtrzymywanie zdolności bojowej i swobody działania wojsk sojuszniczych, zaspokajanie ich potrzeb oraz uchronienie przed brakami materiałowymi uniemożliwiającymi wykonanie zadań.

17 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1717 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów Analiza aktualnych możliwości Polski jako gospodarza oraz przewidywanych potrzeb jej sojuszników pozwala przypuszczać, że mogą oni oczekiwać zaopatrywania w powszechnie stosowane środki jak: woda, żywność, paliwo, itp.

18 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1818 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów Doświadczenia innych krajów będących w NATO pokazują, że HNS powinien składać się z trzech segmentów: 1. Regulacji prawnych i administracyjnych. 2. Wydzielonych sił i środków (w tym infrastruktury). 3. Interoperacyjności sił, służb i procedur.

19 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1919 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa

20 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2020 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów Na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, Siły Zbrojne mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków oraz w akcjach poszukiwania i ratowania życia, a także w działaniach antyterrorystycznych.

21 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2121 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów Użycie Sił Zbrojnych RP dla przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w warunkach ogłaszania stanów nadzwyczajnych: 1.Stan wyjątkowy. Na mocy postanowienia prezydenta RP Siły Zbrojne mogą być użyte do przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa. 2.Stan klęski żywiołowej. Minister obrony narodowej może przekazać do dyspozycji wojewody, na którego obszarze działania występuje klęska żywiołowa, wojsko oraz skierować je do zadań związanych z zapobieganiem skutków klęski żywiołowej lub ich usunięciem.

22 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2222 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów Rodzaje zagrożeń kryzysowych w których Siły Zbrojne RP mogą uczestniczyć. - Obrona przed terroryzmem. - Zwalczanie powodzi i zjawisk lodowych. - Akcje odśnieżania. - Akcje ratowniczo – gaśnicze i usuwanie skutków pożarów przestrzennych. - Likwidacja skutków awarii technicznych z toksycznymi środkami przemysłowymi i wypadków radiacyjnych. - Oczyszczanie terenu ze środków wybuchowych i niebezpiecznych. - Akcje poszukiwawczo - ratownicze. - Działania przeciwepidemiologiczne. - Wsparcia lub udziału w akcjach humaniarnych.

23 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2323 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów Zadania Sił Zbrojnych na wypadek pozamilitarnych sytuacji kryzysowych. - Przygotowanie i utrzymywanie wydzielonych sił i środków do działania. - Wspieranie działań innych podmiotów. - Zapewnienie osłony innych jednostek, instytucji, obiektów. - Prowadzenie rozpoznania i ciągłego monitorowania sytuacji na terenie kraju.

24 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2424 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów Komunikat po Radzie Ministrów - 21.07.1997 Rozpoczyna się teraz etap odbudowy i modernizacji i podsumowań. Powódź dotknęła 25 województw. Alarm ogłoszono w 12 województwach, pogotowie przeciwpowodziowe w 16. Woda pochłonęła dotychczas 52 ofiary. Trzeba zaznaczyć, że są to ofiary pierwszej powodzi. W czasie drugie fali powodziowej nikt nie zginął. Ewakuowano 143 tys. osób, poza domem znajduje się jeszcze 64 tys. powodzian. Zostało zalanych 547 tys ha, 231 tys nada znajduje się pod wodą. Obecnie akacja ratownicza przebiega sprawnie. Zaangażowanych jest w nią kilkadziesiąt tysięcy wojska, nie brakuje amfibii ani ciężkiego sprzętu, wojsko monitoruje wały, policja chroni dobytek powodzian, Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe, gdy zachodzi potrzeba, ewakuują mieszkańców. Ogólnie można powiedzieć, że dyslokacja sprzętu i ludzi jest sprawniejsza niż poprzednio. Ta sytuacja zagrożenia wymusiła korekty regulaminowe i uprościła procedury postępowania. Tragiczne doświadczenia obecnej powodzi usprawniły także system reagowania państwa w sytuacjach kryzysowych. Doświadczenia te powinny służyć w przyszłości, gdyby pojawiła się tak ekstremalna sytuacja zagrożenia.

25 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2525 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów Wprowadzanie jednostek wojskowych do akcji kryzysowych. 1. Sposób podstawowy – przedstawiciel określonego szczebla administracji samorządowej, gdzie nastąpiło zagrożenie, powiadamia ogniwa nadrzędne (do wojewody włącznie), a te poprzez Wojewódzki Sztab Wojskowy powiadamiaja dowództwo okręgu wojskowego, które zarządza przystąpienie do akcji określonych jednostek wojskowych (konieczny pisemny wniosek wojewody).

26 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2626 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 kwietnia 20152 kwietnia 20152 kwietnia 2015 RzeszówRzeszów 2. Sposób alarmowy – dowódca jednostki wojskowej samodzielnie lub w szczególnych przypadkach na zapotrzebowanie terenowych władz administracyjnych, wprowadza do akcji wydzielone siły i środki. 3. Sposób nakazowy – o użyciu Sił Zbrojnych decyduje minister obrony narodowej lub szef Sztabu Generalnego WP, dowódca Wojsk Lądowych, dowódcy okręgów wojskowych, a nawet jednostki wojskowej. 2. Sposób alarmowy – dowódca jednostki wojskowej samodzielnie lub w szczególnych przypadkach na zapotrzebowanie terenowych władz administracyjnych, wprowadza do akcji wydzielone siły i środki. 3. Sposób nakazowy – o użyciu Sił Zbrojnych decyduje minister obrony narodowej lub szef Sztabu Generalnego WP, dowódca Wojsk Lądowych, dowódcy okręgów wojskowych, a nawet jednostki wojskowej.


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google