Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRAMATYKA ŁATWA I PRZYJEMNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRAMATYKA ŁATWA I PRZYJEMNA."— Zapis prezentacji:

1 GRAMATYKA ŁATWA I PRZYJEMNA

2 JEDNA MOWA -CZĘŚCI WIELE

3 CZĘŚCI MOWY ODMIENNE NIEODMIENNE Rzeczownik Przysłówek Czasownik
Przyimek Przymiotnik Spójnik Liczebnik Wykrzyknik Zaimek Partykuła

4 KTO? CO? - O RZECZOWNIK PYTAJ: UCZEŃ, STACH, GRAMOFON, PŁYTA.

5 RZECZOWNIK RZECZOWNIK Oznacza nazwy: -istot żywych -rzeczy -zjawisk -czynności -cech i pojęć. Odmienia się przez: przypadki, liczby (ponadto posiada rodzaj). Rozróżniamy kategorie rzeczowników: -własne i pospolite -żywotne i nieżywotne -osobowe i nieosobowe

6 CO KTOŚ ROBI? CO SIĘ DZIEJE? CZASOWNIKI: ŚPIEWA, DNIEJE.

7 CZASOWNIK Oznacza czynności lub stany.
Występuje w postaci dokonanej lub niedokonanej. Odmienia się przez: -osoby -liczby -rodzaje -czasy -strony -tryby.

8 JAKI? KTÓRY? -ŻÓŁTY, SŁODKI; CZYJ? -PAŃSTWOWY. TO PRZYMIOTNIK.

9 PRZYMIOTNIK Odmienia się przez: -przypadki -liczby -rodzaje.
Oznacza cechy: -istot -przedmiotów -pojęć. Odmienia się przez: -przypadki -liczby -rodzaje. Przymiotniki ulegają stopniowaniu.

10 LICZEBNIKU, WŁAŹ W NASZ WIERSZYK! ILE?- JEDEN. KTÓRY?- PIERWSZY.

11 LICZEBNIK Oznacza liczbę, ilość lub kolejność.
Odmienia się przez: -przypadki -liczby -rodzaje. Liczebniki dzielimy na: -główne -porządkowe -ułamkowe -zbiorowe -nieokreślone.

12 JA, TY, JAKIŚ, NIGDZIE, WIELU- TO ZAIMKI, PRZYJACIELU.

13 ZAIMEK KILKA JAKI KIEDY TY
Odpowiada na pytania tych części mowy, które zastępuje. Odmienia się tak, jak część mowy, którą zastępuje. Wyróżniamy zaimki: -rzeczowne -przymiotne -liczebne -przysłowne. KIEDY TY

14 JAK? GDZIE? KIEDY? - TO PRZYSŁÓWEK: ŁADNIE, BLISKO, DZIŚ. DOŚĆ SŁÓWEK.

15 PRZYSŁÓWEK ŹLE WCZORAJ DOBRZE DALEKO Oznacza cechy czynności i stanów.
Tworzy się go najczęściej od przymiotnika. Ulega stopniowaniu. WCZORAJ DOBRZE DALEKO

16 ZNAJDŹ PRZYIMKI PRZY IMIONACH: Z JANKIEM, W STACHU, DO SZYMONA.

17 DO PRZYIMEK PRZYIMEK W Jest niesamodzielną częścią mowy, dopiero w połączeniu z innym wyrazem (najczęściej rzeczownikiem), tworzy całość znaczeniową zwaną wyrażeniem przyimkowym. Wyróżniamy przyimki proste i złożone. NA Z SPOZA

18 SPÓJNIK SPAJA DOSKONALE SŁOWA, ZDANIA: I, LECZ, ALE.

19 SPÓJNIK WIĘC LUB LECZ A I ALE CZY Jest niesamodzielną częścią mowy.
Łączy wyrazy lub zdania. WIĘC LUB LECZ A I ALE CZY

20 WYKRZYKNIKU, JEŚLI WOLA, WYKRZYCZŻE SIĘ: HEJ! HOP! HOLA!

21 WYKRZYKNIK OCH! ACH! BĘC! BACH! Uwydatnia uczucia. Naśladuje dźwięki.

22 WRESZCIE PARTYKUŁY TE: -LI, CZY, NO, -ŻE, NIECH, BY, NIE.

23 PARTYKUŁA CZY NIE BY Jest niesamodzielną częścią mowy.
Wyraża lub uwydatnia rozkaz, pytanie, przypuszczenie, zaprzeczenie, życzenie. Wzmacnia lub zmienia znaczenie wyrazów lub zdań. CZY NIE BY

24 Koniec k KONIEC !


Pobierz ppt "GRAMATYKA ŁATWA I PRZYJEMNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google