Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P RESENT SIMPLE Czas teraźniejszy. Z ASTOSOWANIE Czasu PRESENT SIMPLE używamy mówiąc: o czynnościach codziennych, powtarzających się o czynnościach rutynowych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P RESENT SIMPLE Czas teraźniejszy. Z ASTOSOWANIE Czasu PRESENT SIMPLE używamy mówiąc: o czynnościach codziennych, powtarzających się o czynnościach rutynowych,"— Zapis prezentacji:

1 P RESENT SIMPLE Czas teraźniejszy

2 Z ASTOSOWANIE Czasu PRESENT SIMPLE używamy mówiąc: o czynnościach codziennych, powtarzających się o czynnościach rutynowych, nawykach o stanach trwałych

3 Z DANIA TWIERDZĄCE L.pojedyncza 1. I go to school every week. 2. You run very fast. 3. He/she/it lives in Olkusz. (3 os. l.p. do czasownika + s. lub es) He/she/it goes to school every day. L. mnoga 1. We eat pizza every Saturday. 2. You sleep at night. 3. They play the guitar.

4 Do czasowników zakończonych na -ch, -sh, -ss, -x, -o dodajemy w 3 os. lp (he, she, it) -es. kiss - kisses watch - watches push - pushes fix - fixes go - goes do - does Jeśli czasownik jest zakończony na -y, przed którym znajduje się spółgłoska, wtedy zamiast -y wpisujemy -i, a następnie dodajemy -es. cry – he, she, it cries

5 P RZECZENIA L.pojedyncza 1. I don’t go to school every week. 2. You don’t run very fast. 3. He/she/it doesn’t live in Olkusz. ( He/she/it doesn’t go to school every day) L. mnoga 1. We don’t eat pizza every Saturday. 2. You don’t sleep at night. 3. They don’t play the guitar. do not = don’tdoes not = doesn’t

6 P YTANIA I KRÓTKIE ODPOWIEDZI L.pojedyncza 1. Do I go to school every week? Yes, I do. /No, I don’t. 2. Do you run very fast? Yes, you do. /No, you don’t. 3. Does he/she/it live in Olkusz? Yes, he does./ No, he doesn’t. ( Does he/she/it go to school every day? Czasownik wraca do formy podstawowej.) L. mnoga 1. Do we eat pizza every Saturday? Yes, we do. /No, we don’t. 2. Do you sleep at night? Yes, you do. /No, you don’t. 3. Do they play the guitar? Yes, they do. /No, they don’t. (Te pytania zaczynają się po polsku od wyrazu Czy...?)

7 P YTANIA O SZCZEGÓŁ L.pojedyncza 1. What do I like? 2. Why do you run very fast? 3. Where does he/she/it live? (Where does he/she/it go every day? Czasownik wraca do formy podstawowej.) L. mnoga 1.What do we eat every Saturday? 2. When do you sleep? 3. Why do they play the guitar? what – co / when – kiedy / where- gdzie / why - dlaczego

8 C HARAKTERYSTYCZNE SŁOWA ( OKREŚLENIA CZASU ) przysłówki częstotliwości (adverbs of frequency) always – zawsze usually -zazwyczaj often - często sometimes - czasami never – nigdy oraz - every day/week/month/year/Sunday... (każdego dnia/tygodnia/miesiąca/roku/niedzieli)


Pobierz ppt "P RESENT SIMPLE Czas teraźniejszy. Z ASTOSOWANIE Czasu PRESENT SIMPLE używamy mówiąc: o czynnościach codziennych, powtarzających się o czynnościach rutynowych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google