Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wśród młodzieży gimnazjalnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wśród młodzieży gimnazjalnej"— Zapis prezentacji:

1 wśród młodzieży gimnazjalnej
Przemoc i agresja wśród młodzieży gimnazjalnej Opracowanie: Joanna Brogowska - Wrona Publiczne Gimnazjum w Bełżcu

2 „Przemoc to wszelkie nieprzypadkowe akty godzące w osobistą wolność jednostki lub przyczyniające się do fizycznej, a także psychicznej szkody osoby, wykraczające poza społeczne zasady wzajemnej relacji”. (I. Pospiszyl) Agresja to „zachowanie skierowane przeciw komuś lub czemuś. Może mieć dwa kierunki: na zewnątrz, przeciw przedmiotom lub osobom zewnętrznym lub osobie będącej sprawcą trudności albo przeciw sobie samemu”. (T. Tomaszewski)

3 Jak rodzi się agresja?

4 „Jeśli nie mogę być w czymś dobry, to będę niedobry i będę w tym najlepszy”
Według psychologów agresja jest reakcją na zdarzenia, które wywołują gniew. Utrudnianie wykonania działania lub osiągnięcia danego celu może prowadzić do tzw. agresji frustracyjnej. Przyczyny frustracji w środowisku szkolnym mogą być różne, np.: brak uznania wśród rówieśników, brak przyjaznych kontaktów z rówieśnikami, brak sukcesów w szkole, poczucia bezpieczeństwa, częste upominanie przez nauczyciela, podawanie jako przykład złego zachowania się. Agresja relacyjna – częsta wśród dziewcząt w okresie dojrzewania, polega na izolowaniu określonej osoby.

5 Przemoc i agresja emocjonalna złośliwe filmy na stronach internetowych
wrogie gesty i miny izolowanie Przemoc i agresja emocjonalna złośliwe filmy na stronach internetowych manipulowanie związkami przyjaźni wyzwiska wyśmiewanie SMS-y plotki opluwanie groźby kopanie Przemoc i agresja słowna Przemoc i agresja fizyczna bicie obgadywanie popychanie szantażowanie szarpanie poniżanie e okradanie zamykanie w pomieszczeniach

6 przemoc i agresja u ofiary ?
Do czego prowadzi przemoc i agresja u ofiary ? braku wiary we własne możliwości poczucia niesprawiedliwości złych wyników w nauce bólu obojętności myśli samobójczych strachu depresji i nerwic braku zaufania do drugiego człowieka nałogów

7 GDY SIĘ BIJĄ… Zasady ogólne: Postępowanie w sytuacji przemocy:
Reagujemy na każdy incydent przemocy. Reagujemy w podobny sposób - tworzymy front dorosłych. Reagujemy w sposób przekazujący troskę o ucznia. Każdą sytuację rozpatrujemy rzetelnie i gruntownie. Jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach. Postępowanie w sytuacji przemocy: Ze sprawcami i ofiarami rozmawiamy osobno. Spisujemy zeznania świadków. Prowadzimy zapis całej interwencji – co się wydarzyło? W trudnych przypadkach tworzymy zespoły interwencyjne.

8 Postępowanie wobec sprawców przemocy:
Z każdym sprawcą przemocy rozmawiamy osobno. Prowadzimy systematyczne cykle rozmów – aż do zniknięcia problemu. Włączamy do współpracy rodziców. Spisujemy kontrakty. Monitorujemy zachowanie sprawcy. Tworzymy hierarchię rozmów (stopniujemy napięcie i środki), np. uczeń – wychowawca; uczeń – wychowawca, pedagog, inny n-l; uczeń - wychowawca, inni n-le; uczeń – rodzice; uczeń – wychowawca, dyrektor. - Tworzymy hierarchię konsekwencji wychowawczych.

9 Wskazówki pomocne wychowawcy w rozpoznaniu ofiary w klasie:
Dzieci będące ofiarami przemocy zwykle: - są przezywane, wyśmiewane, zmuszane do posłuszeństwa - podczas kłótni, zaczepek czy bójek reagują często płaczem lub uciekają - często szukają swoich rzeczy, które są chowane lub niszczone - mają sińce, zniszczone lub brudne ubranie (zapytane nie potrafią wyjaśnić, co się stało) - przerwy często spędzają same lub w pobliżu dorosłego - często są wybierani jako ostatni do pracy w grupach lub do drużyn na lekcjach W-F - wyglądają na nieszczęśliwe - mają trudności w mówieniu na forum całej klasy - pogarszają się w nauce - myślą same o sobie, że są „gorsze” wycofują się z kontaktów z innymi - czują wstyd, że nie potrafią się bronić, załamują się - są izolowane, tracą zaufanie do otoczenia - mogą nie mieć żadnego bliskiego przyjaciela - unikają szkoły, rano skarżą się na bóle głowy, brzucha, tracą apetyt - spóźniają się do szkoły, - wracają ze szkoły powoli, często dłuższą drogą.

10 Wskazówki pomocne wychowawcy w rozpoznaniu sprawcy przemocy w klasie:
Dzieci - sprawcy przemocy zwykle: - dokuczają, ale głównie kierują to do słabszych, bezbronnych kolegów - lubią dominować i podporządkowywać sobie innych - są sprawni i zręczni - łatwo się denerwują i wybuchają - mają trudność z przestrzeganiem ogólnie przyjętych zasad - często są nastawieni na „nie” - mają zwykle małe lub żadne poczucie winy - wobec ofiary brak im zrozumienia, współczucia czy sympatii - łatwo się kontaktują z otoczeniem umieją sprytnie wybrnąć z sytuacji - potrafią udawać - czerpią korzyści materialne i psychiczne ze swojej przemocy (ofiary dostarczają im np. pieniędzy) - wobec dorosłych mogą być agresywni lub ugrzecznieni.

11 Do prezentacji wykorzystano:
Materiały i opracowania: - z kursu kwalifikacyjnego: „Terapia pedagogiczna”, - szkolenia: „Przemoc, uzależnienia, autodestrukcja, depresja – problemy współczesnego wychowawcy a nowoczesny warsztat pracy”. Joanna Brogowska-Wrona Pedagog szkolny

12 Dziękuję za wytrwałość!


Pobierz ppt "wśród młodzieży gimnazjalnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google