Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Tomasz Wójtowicz. Projekt – to zbiór aktywności charakteryzujących się następujących cechami: są ze sobą powiązane w złożony sposób; zmierzają do osiągnięcia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Tomasz Wójtowicz. Projekt – to zbiór aktywności charakteryzujących się następujących cechami: są ze sobą powiązane w złożony sposób; zmierzają do osiągnięcia."— Zapis prezentacji:

1 dr Tomasz Wójtowicz

2 Projekt – to zbiór aktywności charakteryzujących się następujących cechami: są ze sobą powiązane w złożony sposób; zmierzają do osiągnięcia celu, często poprzez wytworzenie unikatowego produktu, usługi bądź rezultatu; posiadają zaplanowany z góry początek i koniec Student w ramach projektu jest zobowiązany opisać w formie referatu wybrany przez siebie problem z zakresu tegoż przedmiotu. Temat i plan pracy ustala z prowadzącym zajęcia.

3 Proces pracy nad projektem: Spotkanie I organizacyjne; Praca własna studenta; Konsultacje w trakcie pracy – AFD lub tradycyjne? Złożenie projektów;

4 Konsultacje : AFD – min. 2 zapytania za forum marzec – temat pracy; kwiecień – literatura, metodyki, zawartości merytorycznej

5 Tematyka referatów: Infrastruktura etyczna w administracji publicznej; Bezstronność i neutralność polityczna, a etyka; Sposób postępowania w zachowaniach korupcyjnych; Etyka w pracy zawodowej;

6 Tematyka referatów: 1.Procedury antykorupcyjne (działania antykorupcyjne) – przykłady; 2.Profilaktyka antykorupcyjna – sposoby ograniczania korupcji; 3.Instytucje walczące z korupcją (ABW, CBŚ, SKW, CBA, NIK); 4.Etyka zawodowa policjanta; 5.Etyka zawodowa żołnierza zawodowego; 6.Etyka zawodowa pracownika służby cywilnej; 7.Neutralność polityczna, a etyka (działalność polityczna w wojsko i służbie cywilnej);

7 Dead line (terminy ostateczne): Prace w wersji ostatecznej – 30 maja 2015 AFD – 2 wpisy (zapytania) do 01 maja 2015

8 Dead line (terminy ostateczne): Złożenie projektu = warunek dopuszczenie do egzaminu

9 Wymagania edytorskie dotyczące projektu: 1.Objętość: 5400 -9000 znaków ze spacjami; (3-5 str.) - część merytoryczna. Projekt pisany samodzielnie 2.Objętość: 9000-13000 znaków ze spacjami; (5-7 str.) – część merytoryczna. Projekt pisany w grupie (max 3 osoby) 3.Interlinia: 1,5; 4.Czcionka: Times New Roman – 12 pkt; 5.Tytuł 14 pkt. pogrubiony; 6. Podtytuł 12 pkt. pogrubiony;

10 6. Przypisy dolne numerowane kolejno w całym tekście – 10 pkt; 7. Materiały ilustracyjne, rysunki, schematy wstawione w tekście i opisane – nazwa i źródło, autor – 10 pkt.; 8. Tekst wyjustowany dwustronnie; 9. Strona tytułowa; 10. Bibliografia; Wymagania edytorskie dotyczące projektu:

11 Wymagania dotyczące projektu Przypis – wzór Ł. Kamieński, Technologia i wojna przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 45. Ł. Kamieński, op.cit., s. 78. Ibidem, s. 89.

12 Wymagania dotyczące projektu – bibliografia Kamieński Ł., Technologia i wojna przyszłości, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009. Toffler A., Rewolucyjne bogactwo, Wydawnictwo Kurpisz, Warszawa 2007. Tokarski J., Neokonserwatyści, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2006. Kolejność alfabetyczna!

13 Wymagania dotyczące projektu – strona tytułowa Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Imię i Nazwisko (grupa, nr albumu) - Tytuł pracy - Praca napisana pod kierunkiem dr Tomasza Wójtowicza Rzeszów 2015

14 Przykładowa literatura 1.MacIntyre A., Krótka historia etyki, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013. 2.Bauman Z., Etyka ponowoczesna, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2012. 3.Czaputowicz J.,. Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. 4.Bogucka I., Pietrzykowski T., Etyka w administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2012. 5.Bąk D., Etos urzędnika, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007. 6.Poradnik antykorupcyjny dla urzędników, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa 2012.

15 Przykładowe linki: www.antykorupcja.edu.pl www.antykorupcja.gov.pl www.abw.gov.pl www.policja.pl www.batory.org.pl – Fundacja im. Stefana Batorego www.ceo.org.pl – Centrum Edukacji Obywatelskiej www.isp.org.pl – Instytut Spraw Publicznych www.stopkorupcji.org www.smith.org.pl – Centrum im. Adama Smitha

16 Kryteria oceny projektu 1.Spełnienie wymagań technicznych projektu; 2.Zgodność treści opracowania z tematem (tytułem) projektu; 3.Zaproponowanie innowacyjnego rozwiązania problemu (ocena wniosków końcowych); 4.Dobór literatury;


Pobierz ppt "Dr Tomasz Wójtowicz. Projekt – to zbiór aktywności charakteryzujących się następujących cechami: są ze sobą powiązane w złożony sposób; zmierzają do osiągnięcia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google