Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Maciej Drzewicki, „Gazeta Wyborcza” w Gdańsku Prezentacje wniosków z warsztatów „Przyszłość w edukacji: jak kształcić młodych ludzi, aby pomorski rynek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Maciej Drzewicki, „Gazeta Wyborcza” w Gdańsku Prezentacje wniosków z warsztatów „Przyszłość w edukacji: jak kształcić młodych ludzi, aby pomorski rynek."— Zapis prezentacji:

1 Maciej Drzewicki, „Gazeta Wyborcza” w Gdańsku Prezentacje wniosków z warsztatów „Przyszłość w edukacji: jak kształcić młodych ludzi, aby pomorski rynek był atrakcyjny dla inwestorów?”

2 Oczekiwania wobec pracowników, jakie najczęściej zgłaszają pracodawcy - umiejętność rozwiązywania problemów - samodzielność - umiejętność pracy w zespole - sprawna organizacja pracy - otwartość na zmiany - odpowiedzialność - umiejętność uczenia się - wiedza specjalistyczna, ale nie tylko w jednej, wąskiej dziedzinie - wiedza ogólna - uczciwość - punktualność

3 Co zrobić, by zadośćuczynić oczekiwaniom pracodawców 1. Przygotowanie szkoły 2. Przygotowanie nauczycieli 3. Zaangażowanie rodziców

4 Przygotowanie szkoły do współczesnych wyzwań - większa elastyczność czasowa przy planowaniu zajęć, wspieranie pasji pozaszkolnych - aktywizacja psychologa szkolnego, lepsze wykorzystanie "świetlicy" - możliwość wyboru przedmiotów - możliwość wyboru przez nauczycieli (ale też uczniów) sposobu realizacji zadań - wprowadzenie gier i zabaw uczących pracy zespołowej

5 Przygotowanie nauczycieli - "refleksyjny praktyk" - nauczyciel aktualizujący swoją wiedzę, wykorzystujący najnowsze osiągnięcia nauki - lepsze wykorzystanie przez wychowawców godzin pozostających do ich dyspozycji, lepsze planowanie zajęć dodatkowych - budowa systemu motywacji nauczycieli, zachęcanie do współpracy z innymi pedagogami przy realizacji programu nauczania - jasno określone granice odpowiedzialności (kodeks nauczyciela) - więcej rozmowy z uczniami o ich problemach - nauczyciel mentorem, trenerem, przewodnikiem w procesie uczenia, a nie przekaźnikiem

6 Aktywizacja rodziców - spotkania rodziców z uczniami w kasie, opowieści o realizacji własnych pasji w ramach wykonywanych zawodów - wycieczki klas do miejsc pracy rodziców - aktywny udział rodziców w życiu szkoły, współodpowiedzialność za jej losy - spotkania i wyjazdy integracyjne rodziców i uczniów w ramach klasy - prezentacje osiągnięć uczniów, efektów ich pracy na forum szkoły, w obecności rodziców


Pobierz ppt "Maciej Drzewicki, „Gazeta Wyborcza” w Gdańsku Prezentacje wniosków z warsztatów „Przyszłość w edukacji: jak kształcić młodych ludzi, aby pomorski rynek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google