Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokumentacja techniczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokumentacja techniczna"— Zapis prezentacji:

1 Dokumentacja techniczna
Gdańsk, r. Dokumentacja techniczna Anna Mańska Karol Matias

2 Dokumentacje techniczną układów i urządzeń umieszczamy w dodatkach
Dokumentacje techniczną układów i urządzeń umieszczamy w dodatkach. Brak poprawnej dokumentacji może spowodować problemy w naprawie, powtórnym montażu lub modyfikacji układu lub urządzenia.

3 Najprostsza dokumentacja techniczna układu lub urządzenia powinna zawierać:
Schemat blokowy i opis działania układu lub urządzenia; Schemat ideowy; Wykaz podzespołów elektrycznych; Rysunki płytek drukowanych łącznie z rozmieszczeniem elementów; Klisze fotograficzne do wykonania płytek; Rysunki techniczne elementów mechanicznych.

4 Schemat blokowy i opis działania układu lub urządzenia powinien zawierać:
Jasny i zrozumiały opis przebiegu sygnałów elektrycznych; Funkcje poszczególnych podzespołów; Parametry wejściowe i wyjściowe; Sposób zasilania. Opis powinien bezwzględnie zawierać sposób strojenia i regulacji układów.

5 Wszystkie zaobserwowane właściwości układu (zniekształcenia sygnałów, wzbudzenia, zjawiska histerezy, zakłócenia poprzez zasilanie, uszkodzenia podzespołów) powinny być możliwie dokładnie opisane, gdyż to one najbardziej mogą utrudniać uruchomienie układu bądź całego urządzenia.

6 Schemat ideowy: - powinien być czytelny, a podzespoły elektryczne muszą być oznaczone i ponumerowane z podanymi typami i wartościami. Część urządzenia, która montowana jest na płytce drukowanej, powinna być na schemacie obramowana linią przerywaną. Umożliwia to łatwe rozróżnienie podzespołów montowanych na płytce od elementów montowanych w inny sposób. Wyprowadzenia (końcówki) płytki powinny być oznaczone kółkiem i ponumerowane. Gniazda i wtyki montowane bezpośrednio na płytce powinny być zaznaczone w odpowiedni sposób, tak aby odróżnić je od gniazd i wtyków montowanych poza płytką.

7 Podzespoły należy oznaczać dużą literą, jak przedstawiono to poniżej:

8 Na schemacie ideowym należy podawać wartości napięć stałych na elektrodach półprzewodnikowych i w innych ważnych punktach układu oraz pobory prądów z zasilaczy. Wskazanie jest w miarę możliwości zamieszczenia oscylogramów odnoszących się do ważniejszych punktów układu. Bezwzględnie należy podawać wartości indukcyjności, ich dobroci oraz przekładnie transformatorów (np. przez odpowiedni zapis przy elemencie, w wolnych miejscach na schemacie lub w opisie działania układu). Wskazane jest zamieszczenie rysunków podzespołów z zaznaczeniem końcówek i ich funkcjami dla bardziej skomplikowanych podzespołów takich jak: obwody scalone, rzadko używane półprzewodniki, przekaźniki itp..

9

10 Wykaz podzespołów elektrycznych:
W tej części powinny być zawarte symbole i numery elementów ze schematu ideowego oraz ich wartości, typy i nazwy producentów. Bezwzględnie należy podawać wartości indukcyjności, parametry transformatorów itp.. Wykaz podzespołów należy przedstawić w formie tabeli.

11 Przykład tabeli: W wykazie należy też zamieszczać kserokopie not aplikacyjnych układów scalonych.

12 Rysunki płytek drukowanych:
Dokumentacja płytki drukowanej jednostronnie powinna zawierać co najmniej jeden rysunek rozmieszczenia elementów w skali 1:1 przedstawiony od strony druku, łącznie z rysunkiem mozaiki ścieżek. Dla płytek drukowanych dwustronnie należy zamieszczać również rysunek płytki od strony elementów łącznie z mozaiką ścieżek od tej strony. Dla płytek zawierających bardzo skomplikowaną mozaikę ścieżek z dużą liczbą elementów można zamieścić rysunek rozmieszczenia podzespołów bez mozaiki i w innej skali. Na krawędziach rysunku płytki należy bezwzględnie podawać numerację wyprowadzeń zgodną ze schematem ideowym. Na rysunku płytki trzeba podać stronę płytki, którą rysunek przedstawia.

13

14 Klisze fotograficzne do wykonania płytek:
- Jeżeli płytki drukowane były wykonane z wykorzystaniem klisz fotograficznych, wówczas należy je dołączyć do dokumentacji w taki sposób, aby nie było możliwości ich zagubienia. Ułatwi to w przyszłości powtórne wykonanie płytek lub ich modernizację.

15 Jeżeli płytka drukowana była projektowana przy użyciu komputera, należy podać program za pomocą którego płytka została zaprojektowana, a do pracy dyplomowej należy dołączyć płytę CD-ROM zawierającą następujące zbiory: Schemat ideowy; Rysunek płytki; Zbiór wyjściowy do wiertarki numerycznej (dostarczonej przez firmę wykonującą daną płytkę).

16 Rysunki techniczne elementów mechanicznych:
Pełna dokumentacja urządzenia powinna zawierać rysunki wykonawcze elementów mechanicznych takich jak: obudowy, płyty czołowe, wsporniki itp., gdyż w razie potrzeby powtórnego wykonania urządzenia, nie ma konieczności ponownego wykonywania tej samej pracy. Prace dyplomowe, ze względu na czasochłonność opracowania, nie muszą zawierać rysunków technicznych elementów mechanicznych.

17 Dziękujemy za uwagę 


Pobierz ppt "Dokumentacja techniczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google