Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wszechświat jest utkany ze światła” Zjawiska świetlne w przyrodzie Prezentację przygotowała Grażyna Kołtuniak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wszechświat jest utkany ze światła” Zjawiska świetlne w przyrodzie Prezentację przygotowała Grażyna Kołtuniak."— Zapis prezentacji:

1

2 „Wszechświat jest utkany ze światła”

3 Zjawiska świetlne w przyrodzie Prezentację przygotowała Grażyna Kołtuniak

4 Czym jest światło ? Zarówno światło jak i to, że je widzimy, traktujemy jak coś zwykłego. Ale światło ma niezwykłe właściwości.... Czasami zachowuje się jak fala, ale czasami bardziej przypomina strumień cząstek; dualizm korpuskularno -falowy.

5 Światło 1. Według Izaaka Newtona to strumień cząstek (korpuskuł) zwanych fotonami, niemających masy i poruszających się z prędkością c = 300000 km/s. 2. Według Christiana Huygensa, a następnie Jamesa Maxwella to widzialna fala elektromagnetyczna o długości od 400 nm do 800 nm.

6 Źródła światła – to ciała świecące własnym światłem: sztuczne – ciała rozgrzane do wysokiej temperatury ( żarówka), naturalne – gwiazdy ( Słońce), pobudzone do świecenia cząsteczki gazów w polu elektrycznym ( neonówki), w wyniku reakcji chemicznych - ( płomień świecy, organizmy żywe) pochłaniane promieniowanie ultrafioletowe tzw. luminofor w świetlówkach.

7 Światło rozchodzi się w ciałach przezroczystych i w próżni po liniach prostych Światło rozchodzi się prostoliniowo Promień światła

8 dowodem tego jest powstanie zjawiska: 1. Cienia.

9 2. Zaćmienie Słońca –cień Księżyca pada na Ziemię.

10 3.Zaćmienie Księżyca – cień Ziemi pada na powierzchnię Księżyca.

11 Bieg promieni świetlnych daje się doskonale opisać na podstawie zasady Fermata: „Światło między dwoma punktami biegnie po takiej drodze, aby czas potrzebny na jej przebycie był jak najkrótszy.”

12 Zjawiska świetlne odbicie promieni świetlnych załamanie światła rozszczepienie światła białego ugięcie, czyli dyfrakcja interferencja, czyli nakładanie się fal powstawanie obrazów

13 Światło odbija się od gładkich wypolerowanych powierzchni zwanych zwierciadłami. Zwierciadła: a. płaskie b. kuliste

14 Równoległa wiązka promieni, padając na powierzchnię: płaską chropowatą ulega odbiciu rozproszeniu

15 Od zwierciadeł światło odbija się z pewną prawidłowością Promień padający Promień odbity Kąt odbicia Kąt padania Normalna - prosta prostopadła do zwierciadła zwierciadło Kąt padania równa się kątowi odbicia i kąty te leżą w jednej płaszczyźnie.

16 Zwierciadło płaskie Tak tylko nam się wydaje, gdyż za zwierciadłem widzimy obraz pozorny. symetryczny do przedmiotu względem płaszczyzny zwierciadła Źródło światła wysyła wiązkę promieni. Zaznaczamy dwa z nich. Promienie te odbijają się w kierunku oka. Wydaje się, że biegną z miejsca za zwierciadłem i że tam widzimy źródło światła. Przedmiot umieszczony przed zwierciadłem płaskim daje obraz: wielkości tej samej;

17 Zwierciadło wypukłe przedmiot obraz pozorny ogniskowa promień krzywizny obrazy Zwierciadła te dają tylko jeden rodzaj obrazów. Są to zawsze obrazy pozorne, pomniejszone. oś optyczna O F

18 Zwierciadło wklęsłe przedmiot Obraz rzeczywisty rzeczywistyodwróconyzmniejszony Ogniskowa f promień krzywizny oś optyczna obrazów – pozorny lub rzeczywisty. Zwierciadła te dają dwa rodzaje obrazów – pozorny lub rzeczywisty.

19 Obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadeł f < x < 2f Otrzymany obraz jest rzeczywisty, odwrócony i powiększony.

20 Obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadeł x > 2f Otrzymany obraz jest rzeczywisty, odwrócony, zmniejszony.

21 Obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadeł x < f Otrzymany obraz jest pozorny, powiększony i prosty.

22 Dlaczego staw wydaje się płytszy, niż jest naprawdę, a patyk w wodzie zgięty ? Ponieważ światło na granicy dwóch ośrodków przezroczystych, w których ma różne prędkości rozchodzenia, załamuje się, tzn. zmienia swój kierunek rozchodzenia.

23 Załamanie światła powietrze szkło promień załamany kąt załamania kąt padania normalna

24 Światło białe jest mieszaniną świateł barwnych o długości od 400 nm do 800 nm.

25 Światło białe wchodząc do pryzmatu, ulega rozszczepieniu, ponieważ każdej barwie odpowiada inna długość fali, a więc różna prędkość w ciałach przezroczystych i zgodnie z prawem załamania każda barwa załamie się pod innym kątem – powstanie widmo ciągłe. pryzmatpryzmat Najbardziej odchyli się barwa fioletowa, najmniej czerwona. 800 nm 400 nm długość fal świetlnych

26 Zjawiska falowe Dyfrakcja : czyli ugięcie polega na zmianie kierunku rozchodzenia się światła, gdy przechodzi przez bardzo wąską szczelinę. Interferencja : to nakładanie się na siebie dwóch fal świetlnych pochodzących z dwóch różnych źródeł w wyniku czego na ekranie powstają jasne i ciemne prążki.

27 Soczewki – ciała przezroczyste ograniczone z dwóch stron powierzchnią kulistą lub jedną kulistą a drugą płaską. Rodzaje: skupiające rozpraszające

28 Tak zachowuje się światło po przejściu przez soczewkę: skupiającą rozpraszającą

29 Tak powstaje obraz w soczewce skupiającej przedmiot obraz Soczewka wypukła oś optyczna ogniskowaogniskowa Soczewki wypukłe załamują światło. ogniskoognisko ognisko

30 Obrazy otrzymywane za pomocą soczewek zależą od odległości x przedmiotu od soczewki. X > 2f obraz : rzeczywisty,zmniejszony, odwrócony

31 f< x < 2f obraz : rzeczywisty, powiększony, odwrócony x< f obraz: pozorny, powiększony, prosty

32 Jak za pomocą soczewki skupiającej otrzymać wiązkę promieni równoległych ?

33 Należy źródło światła umieścić w ognisku soczewki.

34 Jak wyznaczyć ogniskową soczewki ?

35 Skierować na nią wiązkę promieni równoległych i równoległych do osi optycznej.

36 TEST 1.Jeżeli promień świetlny przechodzi z powietrza do szkła padając pod kątem  0, to kąt załamania jest: A) Równy kątowi padania, B) Większy od kąta padania C) Mniejszy od kąta padania D) Większy lub mniejszy od kąta padania; zależnie od rodzaju szkła 2. Jeżeli promień świetlny pada prostopadle na płaszczyznę odbijającą to kąt odbicia wynosi: A) 180 B) 90 C) 45D) 0stopni ABCD ABCD

37 3. Jeżeli patrzymy na powierzchnię strumienia wody, to wydaje nam się, że jego głębokość wynosi 0.5 m. W rzeczywistości jego głębokość jest:: A) mniejsza B) większa C) Mniejsza lub większa zależna od kąta pod jakim patrzymy D) 0,5m (taka sama) 4. Obraz powstający w lupie jest: A) Rzeczywisty, powiększony i odwrócony B) Rzeczywisty, powiększony i prosty C) pozorny, powiększony i odwrócony D) pozorny, powiększony i prosty ABCD DCBA

38 Bardzo dobrze – rozwiązuj następne zadanie.

39 Pomyśl i rozwiąż jeszcze raz !

40 GRATULUJĘ – rozwiązałeś poprawnie test

41 www w soczewce skupiającej w zwierciadle wypukłym w soczewce rozpraszającej Animacje obrazów przedmiotów otrzymywanych

42 W prezentacji wykorzystano : M. Rozenbajgier : „Fizyka w gimnazjum cz. 3” M. Sawicki : „Fizyka kl. VIII” – podręcznik K. Dobson : „Fizyka tom 2” podręcznik dla gimnazjum K. Foulds : „Fizyka” podręcznik dla gimnazjum K. Hercman : „Fizyka 8” podręcznik Elementy prezentacji uczniowskiej J. Scholc i M. Skowrona www.lightlink.com/sergey/java

43 Koniec


Pobierz ppt "„Wszechświat jest utkany ze światła” Zjawiska świetlne w przyrodzie Prezentację przygotowała Grażyna Kołtuniak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google