Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak napisać wniosek? - Porady praktyczne. Świadomość, że to jest konkurs Zrozumienie całego procesu Projekt trzeba sprzedać we wniosku Powtórzenia to.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak napisać wniosek? - Porady praktyczne. Świadomość, że to jest konkurs Zrozumienie całego procesu Projekt trzeba sprzedać we wniosku Powtórzenia to."— Zapis prezentacji:

1 Jak napisać wniosek? - Porady praktyczne

2 Świadomość, że to jest konkurs Zrozumienie całego procesu Projekt trzeba sprzedać we wniosku Powtórzenia to nie „grzech” Na początku…

3 …należy grać zgodnie z zasadami konkursu Program pracy (Work Programme)  określa rodzaj gry Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for applicants)  mówi jak grać Eksperci Europejskiej Rady ds. Badań  sędziowie To jest konkurs, a więc…

4 Czy pomysł jest nowatorski, przełomowy, ryzykowny (w sensie niepewności wyników)? Czy rezultaty poszerzą wiedzę, zmienią sposób myślenia o świecie, rozwiążą ważne praktyczne problemy? Czy jest to projekt, który niechętnie byłby finansowany przez źródła krajowe z racji nieprzewidywalności wyników i niepewności sukcesu? Czy jest to projekt, który może wywołać gwałtowną reakcję kręgów konserwatywnych, wzbudzić gorącą dyskusję? JEŚLI TAK, TO DOBRZE !!! Frontier research?

5 Jaki zespół? Skład zespołu zależy wyłącznie od lidera Mogą to być koledzy z macierzystego instytutu Mogą być naukowcy z każdego instytutu na świecie Jedyny warunek: badania należy prowadzić w Europie.

6 Jaka instytucja goszcząca? Renomowana jednostka - to jedno z kryteriów oceny. Należy opisać wszelkie jej mocne strony: -wyposażenie laboratoryjne, -najlepsze metody badawcze, -zespół naukowców i ich osiągnięcia, -atmosfera naukowa.

7 Tytuł i streszczenie Tytuł To pierwsze zetknięcie eksperta z projektem. Tytuł musi zawierać istotę pomysłu, a nawet spodziewany rezultat. Przy tym nie może być długi. Streszczenie Wizytówka projektu – musi być esencją projektu, zwięzłe i treściwe, powinno budzić ciekawość ekspertów i zachęcać do lektury całego wniosku.

8 Cele projektu Określamy cel główny projektu (main objective) Cel główny rozbijamy na kilka celów pośrednich (specific goals) Wybór metodologii – nowe podejście Struktura opisu celów: cel, problem, wyzwanie, odpowiedź projektu, cele pośrednie, oczekiwane rezultaty, poziom ryzyka Koncepcja projektu

9 Opisać międzynarodowy stan wiedzy i ograniczenia techniczne istniejących produktów, procesów, technologii, metodologii, polityk, norm itd. w odniesieniu do celów projektu. Uzasadnić wybrane podejście naukowe, biorąc pod uwagę inne, konkurencyjne podejścia. Opisać oryginalność zaproponowanej pracy i uzasadnić główne innowacje. Projekt nie powinien być po prostu kontynuacją poprzednich badań – to nie jest inna forma stypendium Marie Curie. Innowacyjność

10 CZĘŚĆ A – Electronic Proposal Submission Service

11 Część administracyjna Section A1: Proposal and PI information - General Information on the Proposal - Information on the Principal Investigator - The Legal Representative of the Host Institution Section A2: Host institution information - The Organisation Section A3: Budget - Financial information – whole duration of the project

12 Przykładowe panele SH5 Cultures and cultural production: literature, visual and performing arts, music, cultural and comparative studies; PE3 Condensed matter physics: structure, electronic properties, fluids,nanosciences LS2 Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology: genetics, population genetics, molecular genetics, genomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics, bioinformatics, computational biology, biostatistics, biological modelling and simulation, systems biology, genetic epidemiology

13 Pliki do dołączenia w EPSS: Nazwy plików PartB1_[Proposal-Short-Name].pdf PartB2_[Proposal-Short-Name].pdf ERC-2010-StG-Host_support_letter_[Proposal-Short-Name].pdf PhD_[Proposal-Short_name].pdf ew. Ethical Issues Annex_[Proposal-Short-Name].pdf Część merytoryczna

14 CZĘŚĆ B

15 Jasny cel Nowatorski pomysł Czego unikać?

16 Nie: Co będę robił Ale: Do czego to doprowadzi Czego unikać?

17 Opis zgodny ze schematem w Guide for Applicants 1. Lider kwalifikacje badawcze i umiejętność kierowania zespołem CV dorobek naukowy streszczenie projektu Elementy wniosku

18 2. Naukowo-techniczne aspekty projektu 3. Zasoby badawcze i środowisko naukowe Aneksy: -Zobowiązanie instytucji goszczącej do wsparcia projektu i zapewnienia liderowi niezależności (bez aneksu wniosek jest odrzucany) -Tabela Ethical Review -Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu PhD Pierwszy etap oceny:tylko część B1 Drugi etap oceny:pełna wersja projektu

19 Punkt B1 - naukowiec The Principal Investigator a) Scientific Leadership Potential (max 2 pages): Content and impact of the early scientific or scholary contributions [ wczesniejsze osiągnięcia naukowe] The discovery of … influenced the development of … The new approach to … enabled …The results of my studies was utilised by specialists in …

20 Punkt B1 - naukowiec The Principal Investigator a)Scientific Leadership Potential (c.d.) International recognition and diffusion Publications in the top journals and conferences in the field. Citations. Invitations to conferences, common projects and papers. The achievements in … attracted students and doctoral students … Prizes, memberships. Experience in presenting scientific results. Assessment of the specific stage of the research career At the time of application as a „starter” ( award of PhD from 2 up to 6 years) or „consolidator” (award of PhD over 6 to 10 years)

21 Punkt B1 - naukowiec The Principal Investigator b)Curriculum Vitae (max 2 pages): Not only Education and Academic experience but also –Teaching experience (lecturing, supervising), –Other work experience, –Short scientific visits, –Reviews, –Conference speeches, –Participation in projects (coordination), –Scholarships, –Prizes. Funding ID: Running projects, applications: source of grant, title, number, level of financing, role (level of involvement).

22 Punkt B1 - naukowiec The Principal Investigator c)Early achievements track-Record (max 2 pages): 1.Publications, as main author in major international peer-reviewd multidisciplinary scientific journals... Peer-reviewd conference proceedings 2.Granted patents 3.Invited presentations to peer-reviewd, internationally established conferences or advanced schools 4.Prizes and Awards d)Extended Synopsis (max 5 pages) ”Bilet” do 2go etapu. Musi zawierać wszystkie najważniejsze informacje z części B2 i mieć tę samą konstrukcję. Concise presentation of the scientific proposal, attention to ground-breaking nature and how it may open new horizons, opportunities for research…

23 Punkt B2 – opis pomysłu i.Obecny stan wiedzy  problem  nasz nowatorski pomysł ii.Jasny cel, wyraźny efekt końcowy – impact (publikacja to za mało) iii.Przekonująca argumentacja. Odważny styl. Wiara w sukces.  Po zakończeniu sprawdzić kryteria oceny i przeczytać „okiem eksperta”; dać komuś do przeczytania.  Wykorzystać uwagi ekspertów (Raport) The Scientific proposal (max 15 pages) a)State-of-the-art and objectives b)Methodology c)Resources + Ethical table (Aneks 2b) i ew. Ethical issues annex(Aneks 2a)

24 Punkt B2 – budżet JAK ZAPLANOWAĆ BUDŻET? 1.Rzeczywisty, proporcjonalny do nowatorskich badań. 2.Koszty – wszelkie niezbędne, z wyjątkiem niedopuszczalnych (VAT, cła, itp.). Wielkości orientacyjne osobowe (wynagrodzenie wg. wyższych stawek za czas pracy w projekcie, włącznie z ZUS itp.), ew. także w innym instytucie; stawki krajowe obsługa administracyjna i techniczna aparatura i usługi szkolenia wyjazdy (np. konferencje) publikacje zlecenia zewnętrzne 20% na koszty pośrednie

25 Sprawy finansowe i prawne Szczegóły prawne, organizacyjne i finansowe NIE SĄ ELEMENTAMI OCENY WNIOSKU Szacunkowe określenie budżetu jest wymagane w opisie projektu w rozbiciu na: - poszczególne rodzaje kosztów - na kolejne lata. Budżet powinien być realny, nie za wysoki i nie za niski.

26 Punkt B2 - instytucja Research environment (max 2 pages) PI Host institution Additional Institutions 1.Rola instytucji goszczącej.  List MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/41/19/41194/20080924_list.pdf http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/41/19/41194/20080924_list.pdf ...gdy w jednym z instytutów Uniwersytetu Oxfordzkiego jeden z młodych badaczy przeszedł do drugiego etapu Starting Grants, cały instytut zmobilizował się, aby mu pomóc w uzyskaniu tego grantu. [Adam Łomnicki -http://pauza.krakow.pl/5_2008.pdf ]http://pauza.krakow.pl/5_2008.pdf  Przykład Uniwersytetu w Gandawie http://www.ugent.be/en/research/erchttp://www.ugent.be/en/research/erc

27

28 Opis instytucji goszczącej Instytucję ocenia się w 2 etapie oceny na zasadzie TAK/NIE. Nie oznacza to jednak, że nie jest ona ważna. List wspierający (Aneks): treść standardowa wg Guide for Applicants. ALE warto zamieścić deklaracje zobowiązań, jakie instytucja goszcząca gotowa jest podjąć w związku z projektem i ułatwień, jakie może zapewnić liderowi.

29 Dodatkowe dokumenty (pliki pdf) 1. Zobowiązanie instytucji goszczącej. Wzór – Aneks 3. 2. Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu PhD 3. Ew. wyjaśnienie kwestii etycznych – Aneks 2a i 2b 1. Zobowiązanie instytucji goszczącej. Wzór – Aneks 3. 2. Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu PhD 3. Ew. wyjaśnienie kwestii etycznych – Aneks 2a i 2b NIEZBĘDNE! bez nich wniosek jest odrzucany z przyczyn formalnych

30 Częste pytania IDEAS = POMYSŁY = ERC grant Work Packages – nie są potrzebne Optymalna wielkość zespołu – tyle ile trzeba Wynagrodzenie naukowców w innych krajach – wg stawek tamtejszych Współpracownicy z innych instytucji – OK, dowolny kraj, formularz A2 i budżet SPUB – nie przysługuje

31

32

33 1. Lider Jakość badań i dorobku naukowego Potencjał intelektualny, kreatywność, dotychczasowe osiągnięcia Potencjał do zdobycia samodzielności naukowej 2. Projekt badawczy Przełomowość badań Potencjalne korzyści Metodologia Stosunek ryzyka do korzyści 3. Środowisko badawcze Wpływ środowiska w instytucji goszczącej na projekt Udział innych instytucji Kryteria ewaluacji

34 Ocena projektu Dwuetapowa Pierwszy etap oceny:tylko część B1 (PI + streszczenie [synopsis]) Drugi etap oceny:pełna wersja projektu (B1 – B2) Punktacja Próg jakości dla każdego z kryteriów: ≥2 Ocena poniżej progu w jednym z kryteriów powoduje odrzucenie wniosku

35 Ocena projektu 4: Outstanding ! 3: Excellent 2: Very Good 1: Non-competitive

36 Nie powtarzać! Nie pomogą panacea Kiedy kiepska jest IDEA

37 Dziękuję za uwagę Joanna Bosiacka-Kniat Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE tel.: (61) 827 97 45, fax: (61) 827 97 41 e-mail: jk@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


Pobierz ppt "Jak napisać wniosek? - Porady praktyczne. Świadomość, że to jest konkurs Zrozumienie całego procesu Projekt trzeba sprzedać we wniosku Powtórzenia to."

Podobne prezentacje


Reklamy Google