Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 2 Programowanie liniowe problem decyzyjny Iwona i Ireneusz Bujnowscy

3 Problem decyzyjny Przez całe życie musimy podejmować decyzje. Zwykle przy ich podejmowaniu, analizując wszystkie przesłanki, kierujemy się pewnymi racjami Chcemy, aby nasze decyzje były najlepsze z możliwych, czyli optymalne Programowanie liniowe jest problemem decyzyjnym, może dotyczyć różnych dziedzin np.: budownictwa, transportu, wojskowości Prezentowane poniżej przykłady, służące celom dydaktycznym, są bardzo proste i dotyczyć będą ekonomii. Nasza funkcja celu to maksymalny zysk lub minimalne koszty.

4 Programowanie liniowe 4 Zadanie programowania liniowego to zadanie znalezienia wartości optymalnej (maksymalnej lub minimalnej funkcji liniowej) f(x 1,x 2 …x n )=c 1 x 1 +c 2 x 2 +…+c n x n na zbiorze A  R n punktów spełniających wszystkie zadane warunki (ograniczenia) dane również w postaci funkcji liniowej.

5 Programowanie liniowe: przykład 1 5 Zmaksymalizuj funkcję f(x,y)= 2x+4y f(x,y) -> funkcja celu f(x,y) ->max Warunki (ograniczenia): (1) 5y – 2x ≤ 10  y ≤ (2/5)x + 2 (2) 3y + 4x ≤ 32  y ≤ (– 4/3)x = 32/3 (3) x ≥ 0 (4) y ≥ 0 y (1) y=(2/5)x+2 01x (1) y=(-4/3)x+32/3

6 Programowanie liniowe – zadanie cd. 6 Powstał szary obszar ograniczeń: część wspólna powyższego układu równań. Teraz naszą funkcję celu przekształcimy do postaci: max = 2x + 4yy = (–1/2)x + max/4 niech max/4 --> m (parametr m = max/4)y = (–1/2)x + m Powstanie rodzina prostych równoległych (żółte proste). Graficznie widać, że nie wszystkie proste przechodzą przez szary obszar ograniczeń W centrum naszego zainteresowania będą tylko proste, które przechodzą przez obszar ograniczeń. y y=(2/5)x+2 5 4 3 2 1 0123456x y=(-4/3)x+32/3

7 Programowanie liniowe – zadanie cd. 7 Rozwiązanie: Parametr m będzie największy z możliwych (dla czerwonej prostej), prosta ta przechodzi przez wierzchołek czworokąta (szarego obszaru ograniczeń) w naszym przypadku dla x = 5, y=4, największe m = 6,5, a max = 26. y y=(2/5)x+2 5 4 3 2 1 0123456x y=(-4/3)x+32/3

8 Programowanie liniowe – praktyka szkolna 8 W praktyce szkolnej (tylko dla 2 zmiennych decyzyjnych) oblicza się algebraicznie wierzchołki obszaru ograniczeń, a następnie dla każdej pary współrzędnych (x,y) wyliczamy wartość funkcji celu, i znajdujemy maksimum (lub minimum) z wyliczonych wartości. i liniowe -praktyka szkolna

9 Programowanie liniowe: przykład 2 9 Programowanie Pewna mała piekarnia produkuje 2 rodzaje chleba: małe i duże bochenki. Produkcja dzienna małych i dużych chlebów nie może przekroczyć 140 sztuk, liczba małych chlebów natomiast nie może być mniejsza od połowy liczby dużych bochenków ze względu na popyt. Piec do małych bochenków może przerobić nie więcej niż 100 sztuk dziennie, a piec do dużych bochenków – nie więcej niż 80 sztuk. Piekarz z każdego dużego bochenka ma zysk równy 2,5 zł, a z każdego małego bochenka zysk jest równy 1,5 zł. Pomóż piekarzowi wyliczyć, jaką liczbę dużych i małych chlebów powinien wyprodukować, aby zysk dzienny przy danych ograniczeniach był maksymalny.

10 Programowanie liniowe: rozwiązanie przykładu 2 10 Zmienne decyzyjne: x – liczba małych bochenków chleba y – liczba dużych bochenków chleba funkcja celu: 2,5y + 1,5x = max ograniczenia to: x + y ≤ 140 x ≥ 1/2y x ≤ 100 y ≤ 80 x ≥ 0 y ≥ 0 yy=2x x=100 y=80 20 0 406080x y=-x+140

11 11 Rozwiązanie przy pomocy Solvera: po zainstalowaniu dodatku Solver budujemy arkusz – parametry Solvera to: komórka celu:F2 komórki zmienne: B2:C2; warunki ograniczające: b2>=0; c2>=0; b2>=100; c2 =0 Programowanie liniowe: rozwiązanie przykładu 2

12 12 Po naciśnięciu klawisza – rozwiąż otrzymamy maksymalne rozwiązanie x = 60, y = 80 Programowanie liniowe: rozwiązanie przykładu 2

13 Programowanie liniowe: ćwiczenia 13 Przedsiębiorstwo ABC chce osiągnąć dzienny maksymalny zysk. Produkcja składa się z dwóch produktów: p1, p2. Znając cenę oraz koszt wytworzenia każdego z tych wyrobów, możemy obliczyć spodziewany zysk (tabela niżej). Wiemy również że całodzienna produkcja jest ograniczona do 10 tysięcy sztuk. Dodatkowo musimy uwzględnić następujące ograniczenia: 1. kontrakty wymagają wyprodukowanie przynajmniej 3,5 tys. sztuk produktu p1 oraz 2 tys. produktu p2 dziennie 2. liczba wyprodukowanych sztuk produktu p2 nie może przekraczać 4,5 tys. Ile sztuk każdego z dwóch produktów należy wyprodukować, aby osiągnąć maksymalny zysk dzienny? za sztukę ilośćcenakosztzyskzysk ogółem Produkt1 (p1)100 5,25 zł 1,55 zł Produkt2 (p2)100 6,50 zł 2,20 zł razem

14 Programowanie liniowe: ćwiczenia cd. 14 - tabelę wypełniamy odpowiednimi formułami

15 Programowanie liniowe: ćwiczenia cd 15 - wywołujemy Solvera z zakładki Dane - i wypełniamy jego parametry:

16 Programowanie liniowe: ćwiczenia cd 16 - po przyciśnięciu klawisza Rozwiąż otrzymamy rozwiązanie: za sztukę ilośćcenakosztzyskzysk ogółem Produkt1 (p1)55005,25 zł1,55 zł3,70 zł20 350,00 zł Produkt2 (p2)45006,50 zł2,20 zł4,30 zł19 350,00 zł razem1000039 700,00 zł

17


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google