Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RECEPTA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RECEPTA."— Zapis prezentacji:

1 RECEPTA

2 Obowiązujący wzór druku recepty.
Recepta to: polecenie lekarza skierowane do farmaceuty odnośnie sporządzenia, oznaczenie i wydania określonego leku, dokument księgowy w rozliczeniach między apteką a NFZ. Obowiązujący wzór druku recepty.

3 Rodzaje recept Rp. – recepty, na których lekarz może przepisać zarówno leki pełnopłatne jak i refundowane, Rpw. – recepty, na których lekarz przepisuje leki z grupy I N i IV P, może tu być wypisany tylko jeden lek z dawkowaniem, recepty weterynaryjne, recepty „pro autore” lub „pro familiae” wypisywane przez lekarza dla siebie lub rodziny.

4 Recepta weterynaryjna
Wzór recepty weterynaryjnej

5 Kody uprawnień dodatkowych
IB – inwalidzi wojenni i ich współmałżonkowie, IW – inwalidzi wojskowi, ZK – Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Przeszczepu, AZ – pracownicy i byli pracownicy zakładów azbestowych, PO – osoby wykonujące powszechny obowiązek obronny,

6 Kody uprawnień dodatkowych
CN – nieubezpieczona kobieta w okresie ciąży, porodu i połogu, DN – nieubezpieczeni do 18 roku życia, IN – osoby nieubezpieczone ale mające prawo do świadczeń zdrowotnych, WP – członkowie rodzin żołnierzy, Dokumenty potwierdzające uprawnienia specjalne.

7 Zasady wystawiania i realizacji recept
Leki refundowane to leki za które pacjent płaci tylko część ceny lub otrzymuje je bezpłatnie a pozostałą część ceny pokrywa NFZ ze składek ubezpieczeniowych.

8 Zasady refundacji Ostateczny koszt leku wydanego w aptece jest różnicą między jego ceną detaliczną a kwotą refundowaną za ten lek. Zależy ona od: rodzaju leku, rodzaju choroby, ceny leku, dodatkowych uprawnień pacjenta.

9 Zasady refundacji Leki objęte refundacją są wymienione w następujących grupach: leki podstawowe  odpłatność ryczałtowa: 3,20 zł za 1 opakowanie, leki uzupełniające  odpłatność 30% lub 50% ceny leku, leki recepturowe  odpłatność 8 zł za ilość określoną w wykazie leków dla poszczególnych form sporządzonych leków.

10 Przepisywanie leku W części recepty dotyczącej zleconych pacjentowi leków powinny się znaleźć: nazwa handlowa leku lub nazwa substancji czynnej (międzynarodowa), postać, jeśli lek jest zarejestrowany w więcej niż jednej postaci, dawkę, jeśli lek jest zarejestrowany w większej niż jedna dawce, w przypadku leku recepturowego nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia.

11 Zasady przepisywania recept
Bez sposobu dawkowania lekarz może przepisać lek w ilości dwóch najmniejszych zarejestrowanych opakowań. Podając sposób dawkowania lekarz może przepisać ilość leku niezbędną pacjentowi do maksymalnego 90 dniowego stosowania. Jeżeli lekarz nie przepisał dawki leku, a lek występuje w rożnych dawkach, to wydajemy najniższą dawkę dopuszczoną do obrotu.

12 Odpłatność Jeżeli lek występuje w wykazie w jednej odpłatności, a lekarz nie zaznaczy przy nim znaku „X” lub 100% - wydajemy go w występującej odpłatności, Jeżeli lek występuje w wykazie w co najmniej dwóch odpłatnościach, a lekarz nie zaznaczył przy nim znaku „X” lub 100% wydajemy za najwyższą odpłatnością z wykazu.

13 Odpłatność Jeżeli lek występuje w wykazie w co najmniej dwóch odpłatnościach, a lekarz zamieścił przy nim znak „P” wydajemy go z najniższą odpłatnością z wykazu

14 Wydawanie leków refundowanych
Refundowane leki wydajemy tylko w pełnych opakowaniach w ilości maksymalnie zbliżonej, ale mniejszej niż przepisana, Możemy dzielić opakowania refundowane wyłącznie: antybiotyków do stosowania wewnętrznego, leków parenteralnych, środków odurzających o kategorii dostępności „Rpw”, leków z grupy II-N, III-P oraz IV-P

15 Korygowanie recept Na recepcie mogą być wykonywane poprawki wyłącznie przez osobę wystawiającą receptę oraz muszą być każdorazowo podbite pieczątką i podpisane.

16 Korygowanie recept przez farmaceutę
Co można korygować?! (poprawiać, a nie dopisywać!!!) na rewersie recepty. Błędnie lub nieczytelnie wpisane: dane świadczeniodawcy, dane pacjenta, PESEL, numer prawa wykonywania zawodu, indywidualny nr recepty, przedstawiony również w postaci kodu kreskowego.

17 Korygowanie recept Informacje które można na rewersie recepty samodzielnie wpisać!!! lub skorygować: kod uprawnień dodatkowych pacjenta na podstawie dokumentu, postać leku na podstawie posiadanej wiedzy, dawka leku – najmniejsza dopuszczona do obrotu, ilość leku – jedno najmniejsze zarejestrowane opakowanie, wiek w przypadku pacjenta do 18 roku życia.

18 Od 2013 roku nie możemy poprawiać ani wpisywać oddziału NFZ
UWAGA!!! Od 2013 roku nie możemy poprawiać ani wpisywać oddziału NFZ

19 Kategorie dostępności
Każdemu produktowi leczniczemu przypisana jest kategoria dostępności, która umieszczona jest na opakowaniu zewnętrznym lub bezpośrednim. Leki dopuszczone do obrotu otrzymują jedną z następujących kategorii dostępności: OTC – leki wydawane bez przepisu lekarza, Rp. – wydawane z przepisu lekarza,

20 Kategorie dostępności
Rpz. – wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania, Rpw. – leki wydawane z przepisu lekarza, zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, określone w odrębnych przepisach. Lz – produkty lecznicze stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.


Pobierz ppt "RECEPTA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google