Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Prezentujemy zadania, obowiązki i zamierzenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Część I Prezentacja przygotowana z okazji uroczystego otwarcia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Prezentujemy zadania, obowiązki i zamierzenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Część I Prezentacja przygotowana z okazji uroczystego otwarcia."— Zapis prezentacji:

1 1 Prezentujemy zadania, obowiązki i zamierzenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Część I Prezentacja przygotowana z okazji uroczystego otwarcia nowej siedziby OKE w Łodzi 20 kwietnia 2006 r.

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi została utworzona wraz z Centralną Komisją Egzaminacyjną i pozostałymi 7 komisjami z dniem 1 stycznia 1999 r. na mocy ustawy o systemie oświaty

3 Zasięg terytorialny OKE w Łodzi na tle pozostałych okręgowych komisji egzaminacyjnych Województwo łódzkie Województwo świętokrzyskie 37 powiatów

4 STRUKTURA ORGANIZACYJNA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W ŁODZI DYREKTOR – Wiesława Zewald WICERDYREKTOR – Janina Skibicka Wydział Organizacyjno- Administracyjny Wydział Sprawdzianu, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur Wydział Egzaminów Zawodowych Wydział Badań i Analiz ZESPÓŁ do spraw: -Kadr i Księgowości -Administracyjno- Gospodarczych -Szkoleń Egzaminatorów -Koordynatorów Powiatowych -Gospodarowania Majątkiem PRACOWNIE: -Egzaminów Gimnazjalnych i Sprawdzianów -Egzaminów Maturalnych PRACOWNIE do spraw: -Edycji i Dokumentacji -Narzędzi Pomiaru -Zespół Informatyczny -Pracownia Badań i Analiz Główne zadania WOA: Organizacja sprawdzianów i egzaminów Organizacja druku i dystrybucja publikacji Redystrybucja arkuszy i ich archiwizacja Organizacja szkoleń dla egzaminatorów

5 5 Działania OKE w Łodzi wspiera powołana dnia 24. 10. 2004 r. z inicjatywy dyrektora OKE RADA KONSULTACYJNA SKŁAD RADY  DYREKTOR WYDZIAŁU EDUKACJI I KULTURY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  PROREKTORZY DS. NAUKI UM, UŁ, PŁ  JM REKTORZY: WYŻSZEJ SZKOŁY STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH W ŁODZI, AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ, WSZECHNICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ  PROREKTOR WSHE W ŁODZI  KURATORZY OŚWIATY WOJ. ŁÓDZKIEGO i ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  DYREKTOR WYDZIAŁU EDUKACJI UM ŁODZI  DYREKTORZY WODN W ŁODZI, ŁCDNiKP, ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ODN  DYREKTOR, VICEDYREKTOR, KIEROWNICY WYDZIAŁÓW OKE

6 6 ZADANIA RADY KONSULTACYJNEJ OPINIOWANIE PRAC OKE w ŁODZI ZWIĄZANYCH Z EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM POMOC SENATOM UCZELNI W KWESTII WYBORU PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH DO REKRUTACJI FORMUŁOWANIE WNIOSKÓW NA PODSTAWIE WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

7 7 Główne zadania statutowe OKE Przeprowadza sprawdziany i egzaminy według przyjętych procedur Przeprowadza sprawdziany i egzaminy według przyjętych procedur Przygotowuje w porozumieniu z CKE propozycje pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminów. Przygotowuje w porozumieniu z CKE propozycje pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminów. Analizuje wyniki sprawdzianu I egzaminów na swoim terenie oraz opracowuje sprawozdania dla: -CKE -dyrektorów szkół -organów prowadzących -kuratoriów oświaty Analizuje wyniki sprawdzianu I egzaminów na swoim terenie oraz opracowuje sprawozdania dla: -CKE -dyrektorów szkół -organów prowadzących -kuratoriów oświaty Szkoli kandydatów na egzaminatorów oraz egzaminatorów, prowadzi ewidencję egzaminatorów Szkoli kandydatów na egzaminatorów oraz egzaminatorów, prowadzi ewidencję egzaminatorów

8 8 Zadania pracowników merytorycznych Przygotowanie arkuszy egzaminacyjnych, standaryzacja zadań, doskonalenie jakości arkuszy Koordynacja sprawdzania prac egzaminacyjnych Przygotowanie Raportów po egzaminie (analiza jakościowa i ilościowa zadań, formułowanie wniosków)

9 9 Zadania pracowników merytorycznych Szkolenie kandydatów na egzaminatorów oraz egzaminatorów, udział w szkoleniu dyrektorów szkół i nadzoru pedagogicznego Praca twórcza nad jakością egzaminów (publikacje, udział w konferencjach) Upowszechnianie wyników egzaminów zewnętrznych

10 10 Cechy egzaminu zewnętrznego Wprowadzony od 2002 roku Obejmuje :sprawdzian, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny i egzaminy zawodowe Podsumowuje realizację zadań każdego cyklu kształcenia Porównywalny - pozwala sprawdzać osiągnięcia uczniów z tego samego zakresu wiadomości i umiejętności Obiektywny - sprawdzany i oceniany przez niezależnych egzaminatorów według tych samych kryteriów i schematów oceniania

11 11 Egzamin maturalny Funkcja i rola egzaminu Egzamin doniosły – stanowi kryterium rekrutacji na wyższe uczelnie Wskaźnik poziomu wykształcenia ludności kraju Ułatwia wybór dalszej drogi kształcenia Świadectwo maturalne

12 12 Sesje egzaminacyjne w latach 2002-2005

13 13 Populacja zdających

14 14 Ilość arkuszy do sprawdzenia w sesji wiosennej 2006 r

15 15 Egzaminatorzy

16 16 Tryb sprawdzania prac egzaminacyjnych Ośrodek Sprawdzania -PRACA W GRUPACH -PRZEWODNICZĄCY WERYFIKATORZY - POSIŁEK SPRAWDZANIE OCENIANIE PRAC WERYFIKACJA WERYFIKACJA SPRAWDZONYCH PRAC W OKE ARKUSZ EGZAMINACYJNY ARKUSZ EGZAMINACYJNY

17 17 Główne czynności i zadania realizowane w OKE: od arkusza egzaminacyjnego do świadectwa Przygotowanie arkuszy Standaryzacja, podnoszenie jakości zadań Przekazanie arkuszy do CKE Zbieranie danych o zdających według szkół EGZAMIN Dystrybucja i redystrybucja arkuszy Sprawdzanie prac i wczytywanie wyników do bazy danych Druk i rozesłanie świadectw Archiwizacja arkuszy Wglądy do prac egzaminacyjnych Przygotowania do kolejnej sesji egzaminacyjnej ARKUSZE EGZAMINACYJNE

18 18 Odbiorcy OKE OKE UCZNIOWIE NAUCZYCIELE SZKOŁY UCZELNIE WYŻSZE MEiN ZARZĄDZAJĄCY OŚWIATĄ SPOŁECZEŃSTWO

19 19 REGULACJE PRAWNE TRENDY DEMOGRAFICZNE TECHNOLOGIE INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE Uwarunkowania pracy OKE OKE


Pobierz ppt "1 Prezentujemy zadania, obowiązki i zamierzenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Część I Prezentacja przygotowana z okazji uroczystego otwarcia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google