Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uczniowski projekt edukacyjny-Losy naszych rodzin na tle wichrów historii. „Szeroko pojęta historia Kresów- migracje ludności w czasie II wojny światowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uczniowski projekt edukacyjny-Losy naszych rodzin na tle wichrów historii. „Szeroko pojęta historia Kresów- migracje ludności w czasie II wojny światowej."— Zapis prezentacji:

1 Uczniowski projekt edukacyjny-Losy naszych rodzin na tle wichrów historii.
„Szeroko pojęta historia Kresów- migracje ludności w czasie II wojny światowej oraz po wojnie” Maluga

2 Cele projektu: -Poznanie historii i uroków Kresów -Zdobycie informacji na temat Kresów od osób z nimi związanych - Kultywowanie tradycji patriotycznych i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej

3 Członkowie projektu: Anna Goc Angelika Michalik Diana Friska
Agnieszka Łaszewska Mateusz Maluga Dariusz Bardziński Daniel Baranowski Maluga Opiekun grupy : Mariusz Stępniak

4 Kresy Wschodnie lub po prostu Kresy – w okresie II RP z Kresami Wschodnimi utożsamiano tereny na wschód od linii Curzona, podobnie jak obecnie. Początkowo pod tym pojęciem rozumiano Dzikie Pola -obszar graniczny między Rzeczpospolitą a Chanatem Krymskim nad dolnym Dnieprem. Następnie, wschodnie rubieże Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Łaszewska A.

5 Według Słownika Języka Polskiego z 1807 roku, Kresy to linia graniczna między Polską, a hordą tatarską  u dolnego Dniepru i przy jego ujściu osiadłą. W literaturze określenie to użyte zostało prawdopodobnie po raz pierwszy przez Wincentego Pola w 1854 r. zgodnie z tym, była to linia od Dniestru po Dniepr, a więc ziemie pogranicza tatarskiego. Z początkiem XX wieku jego znaczenie rozszerzyło się na obszar dawnych wschodnich województw Rzeczypospolitej Obojga Narodów, na wschód od linii Wilno – Lwów, a w okresie międzywojennym utożsamiano z nim terytorium położone na wschód od linii Curzona. Współcześnie termin Kresy Wschodnie oznacza dawne wschodnie tereny II Rzeczypospolitej. Michalik

6 Już podczas konferencji teherańskiej w 1943 roku ustalono nową granicę wschodnią Polski, sankcjonując sowieckie zdobycze terytorialne z września 1939, a ignorując protesty Rządu RP na uchodźstwie. Po II wojnie światowej Kresy wcielono do ZSRR jako część związkowych republik Ukrainy, Białorusi i Litwy. Aneksja zdobytych w 1939 terenów wschodniej Polski świętowana była w ZSRR i jest nadal w niepodległej Białorusi jako „Zjednoczenie zachodniej Białorusi z Białoruską SRR”. Goc

7 Oficjalna sowiecka nazwa agresji ZSRR na Polskę brzmiała: „Kampania wyzwoleńcza Armii Czerwonej”. Po rozpadzie ZSRR Kresy Wschodnie znalazły się w granicach powstałych z niego niepodległych państw – Ukrainy, Białorusi i Litwy Baranowski

8 Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęły się migracje ludności, spowodowane zmianą przebiegu granic. Z tego powodu z terytorium Polski wyemigrowało: - 2,3 mln Niemców ( ), - 0,5 mln Ukraińców, Białorusinów, Litwinów ( ). Natomiast do Polski powróciło: - 2,3 mln Polaków z terenów ZSRR ( ), tys. emigrantów z Europy Zachodniej Friska

9 W latach zostało przeprowadzone kolejne masowe wysiedlenie Polaków z Kresów Wschodnich. Pierwsza fala masowych przesiedleń Polaków z Kresów miała miejsce w latach podczas likwidacji polskich regionów autonomicznych: Marchlewszczyzny i Dzierżowszczyzny, oraz w okresie operacji polskiej NKWD, druga w latach podczas czterech wielkich akcji deportacyjnych Polaków z Kresów. Michalik

10 Wysiedlenia Polaków podczas II wojny światowej – miały miejsce w latach 1939–1945 w okupowanej Polsce i związane były z niemieckimi oraz rosyjskimi planami germanizacji i sowietyzacji terenów należących do II Rzeczypospolitej. Wysiedlenia te miały charakter zorganizowany lub spontaniczny i wiązały się z wysiedleniem i grabieżą majątku oraz nieruchomości byłym właścicielom – Polakom. Łaszewska

11 Wysiedlenia Polaków przez Niemców odbywały się praktycznie od momentu rozpoczęcia wojny do czasu pobytu armii niemieckiej na terenach Polski.Przeprowadzanie tych wysiedleń wiązało się z koncepcją planu „poszerzania przestrzeni życiowej” dla Niemców na wschodzie. Goc

12 Po zakończeniu II wojny światowej zmieniły się granice Polski
Po zakończeniu II wojny światowej zmieniły się granice Polski. Skutkiem tych zmian były dwie fale migracyjne. Pierwsza repatriacja miała miejsce w latach i objęła blisko 2 mln osób. Była to ludność Polska przesiedlona z terenów zajętych przez Związek Radziecki. Ludność ta osiedlana była głównie na Ziemiach Odzyskanych (Dolny Śląsk, Pomorze, Warmia i Mazury). W latach przesiedlono także około 480 tys. Ukraińców z Polski do ZSRR. Druga fala repatriacji odbyła się w latach i objęła 250 tys. Polaków przesiedlonych ze Związku Radzieckiego. Baranowski

13 Do Ziem Odzyskanych należy teren Dolnego Śląska między innymi Prochowice, do których po zakończeniu wojny przybywali ludzie z terenów byłych kresów wschodnich, osoby które zostały wywiezione w głąb Niemiec w okresie II wojny światowej. Ludzie przybywający na teren Prochowic zajmowali miejsce osób wysiedlonych do Niemiec. Friska

14 Na wykresie przedstawiliśmy jak wyglądała liczba ludności Prochowic w latach 1939-1965.
Nie trudno zauważyć, że spadek mieszkańców w latach spowodowany był migracjami ludności wynikającymi z działań wojennych. Bardziński

15 Dziękujemy za uwagę. Bardziński


Pobierz ppt "Uczniowski projekt edukacyjny-Losy naszych rodzin na tle wichrów historii. „Szeroko pojęta historia Kresów- migracje ludności w czasie II wojny światowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google