Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Szeroko pojęta historia Kresów- migracje ludności w czasie II wojny światowej oraz po wojnie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Szeroko pojęta historia Kresów- migracje ludności w czasie II wojny światowej oraz po wojnie”"— Zapis prezentacji:

1 „Szeroko pojęta historia Kresów- migracje ludności w czasie II wojny światowej oraz po wojnie”

2

3 Opiek u n grupy : Mariusz Stępniak Członkowie projektu: Anna Goc Diana Friska Angelika Michalik Agnieszka Łaszewska Mateusz Maluga Dariusz Bardziński Daniel Baranowski

4 Kresy Wschodnie lub po prostu Kresy – w okresie II RP z Kresami Wschodnimi utożsamiano tereny na wschód od linii Curzona, podobnie jak obecnie. Początkowo pod tym pojęciem rozumiano Dzikie Pola -obszar graniczny między Rzeczpospolitą a Chanatem Krymskim nad dolnym Dnieprem. Następnie, wschodnie rubieże Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

5 Według Słownika Języka Polskiego z 1807 roku, Kresy to linia graniczna między Polską, a hordą tatarską u dolnego Dniepru i przy jego ujściu osiadłą. W literaturze określenie to użyte zostało prawdopodobnie po raz pierwszy przez Wincentego Pola w 1854 r. zgodnie z tym, była to linia od Dniestru po Dniepr, a więc ziemie pogranicza tatarskiego. Z początkiem XX wieku jego znaczenie rozszerzyło się na obszar dawnych wschodnich wojew ó dztw Rzeczypospolitej Obojga Narod ó w, na wsch ó d od linii Wilno – Lw ó w, a w okresie międzywojennym utożsamiano z nim terytorium położone na wsch ó d od linii Curzona. Wsp ó łcześnie termin Kresy Wschodnie oznacza dawne wschodnie tereny II Rzeczypospolitej.

6 Już podczas konferencji teherańskiej w 1943 roku ustalono nową granicę wschodnią Polski, sankcjonując sowieckie zdobycze terytorialne z września 1939, a ignorując protesty Rządu RP na uchodźstwie. Po II wojnie światowej Kresy wcielono do ZSRR jako część związkowych republik Ukrainy, Białorusi i Litwy. Aneksja zdobytych w 1939 terenów wschodniej Polski świętowana była w ZSRR i jest nadal w niepodległej Białorusi jako „Zjednoczenie zachodniej Białorusi z Białoruską SRR”.

7 Oficjalna sowiecka nazwa agresji ZSRR na Polskę brzmiała: „Kampania wyzwoleńcza Armii Czerwonej”. Po rozpadzie ZSRR Kresy Wschodnie znalazły się w granicach powstałych z niego niepodległych państw – Ukrainy, Białorusi i Litwy

8 Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęły się migracje ludności, spowodowane zmianą przebiegu granic. Z tego powodu z terytorium Polski wyemigrowało: - 2,3 mln Niemców (1945-1949), - 0,5 mln Ukraińców, Białorusinów, Litwinów (1945-46). Natomiast do Polski powróciło: - 2,3 mln Polaków z terenów ZSRR (1945-49), - 300 tys. emigrantów z Europy Zachodniej

9 W latach 1955-1959 zostało przeprowadzone kolejne masowe wysiedlenie Polaków z Kresów Wschodnich. Pierwsza fala masowych przesiedleń Polaków z Kresów miała miejsce w latach 1935-1938 podczas likwidacji polskich regionów autonomicznych: Marchlewszczyzny i Dzierżowszczyzny, oraz w okresie operacji polskiej NKWD, druga w latach 1940-1941 podczas czterech wielkich akcji deportacyjnych Polaków z Kresów.

10 Wysiedlenia Polaków podczas II wojny światowej – miały miejsce w latach 1939–1945 w okupowanej Polsce i związane były z niemieckimi oraz rosyjskimi planami germanizacji i sowietyzacji terenów należących do II Rzeczypospolitej. Wysiedlenia te miały charakter zorganizowany lub spontaniczny i wiązały się z wysiedleniem i grabieżą majątku oraz nieruchomości byłym właścicielom – Polakom.

11 Wysiedlenia Polaków przez Niemców odbywały się praktycznie od momentu rozpoczęcia wojny do czasu pobytu armii niemieckiej na terenach Polski.Przeprowadzanie tych wysiedleń wiązało się z koncepcją planu „poszerzania przestrzeni życiowej” dla Niemców na wschodzie.

12 Po zakończeniu II wojny światowej zmieniły się granice Polski. Skutkiem tych zmian były dwie fale migracyjne. Pierwsza repatriacja miała miejsce w latach 1944-1946 i objęła blisko 2 mln osób. Była to ludność Polska przesiedlona z terenów zajętych przez Związek Radziecki. Ludność ta osiedlana była głównie na Ziemiach Odzyskanych (Dolny Śląsk, Pomorze, Warmia i Mazury). W latach 1944-1946 przesiedlono także około 480 tys. Ukraińców z Polski do ZSRR. Druga fala repatriacji odbyła się w latach 1955-1959 i objęła 250 tys. Polaków przesiedlonych ze Związku Radzieckiego.

13 Do Ziem Odzyskanych należy teren Dolnego Śląska między innymi Prochowice, do których po zakończeniu wojny przybywali ludzie z terenów byłych kresów wschodnich, osoby które zostały wywiezione w głąb Niemiec w okresie II wojny światowej. Ludzie przybywający na teren Prochowic zajmowali miejsce osób wysiedlonych do Niemiec.

14 Na wykresie przedstawiliśmy jak wyglądała liczba ludności Prochowic w latach 1939-1965. Nie trudno zauważyć, że spadek mieszkańców w latach 1939 -1960 spowodowany był migracjami ludności wynikającymi z działań wojennych.

15 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "„Szeroko pojęta historia Kresów- migracje ludności w czasie II wojny światowej oraz po wojnie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google