Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl."— Zapis prezentacji:

1 1 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl

2 2 Projekt „System Informacji o Funduszach Europejskich 2007-2013” Zakładane produkty i rezultaty projektu  1 Centralny Punkt Informacyjny  16 Głównych Punktów Informacyjnych przy Urzędach Marszałkowskich Województw  90 - 100 Lokalnych Punktów Informacyjnych (minimum 1 w podregionie)  co najmniej 200 przeprowadzonych spotkań / seminariów rocznie Zakładane produkty i rezultaty projektu  1 Centralny Punkt Informacyjny  16 Głównych Punktów Informacyjnych przy Urzędach Marszałkowskich Województw  90 - 100 Lokalnych Punktów Informacyjnych (minimum 1 w podregionie)  co najmniej 200 przeprowadzonych spotkań / seminariów rocznie

3 3 Centralny Punkt Informacyjny przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (1) Lokalne Punkty Informacyjne (ok. 95 w Polsce – minimum jeden w podregionie) Główne Punkty Informacyjne przy Urzędach MarszałkowskichWojewództw(16) Sieć Punktów Informacyjnych – założenia

4 4 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim

5 5 Zadania Punktów Informacyjnych  diagnoza potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa, a także – jako informacje uzupełniające – z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez: kontakt bezpośredni z beneficjentem, rozmowę telefoniczną, pocztę tradycyjną i elektroniczną, indywidualne konsultacje u klienta;  informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich;  gromadzenie i upowszechnianie informacji o dostępnych projektach realizowanych na terenie województwa;  przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów;

6 6 Zadania Punktów Informacyjnych c.d.  przeprowadzanie konsultacji na etapie realizacji projektów, w tym udzielania wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów;  organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;  organizacja i prowadzenie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;  organizacja i udział w Mobilnych Punktów Informacyjnych;  dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów;  przeprowadzanie innych działań informacyjnych zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej;  informowanie o możliwościach realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;

7 7 Zadania Punktów Informacyjnych c.d.  podnoszenie wiedzy poprzez samokształcenie w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań oraz udział w szkoleniach;  promowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie oraz świadczonych usług zgodnie z zasadami przekazywanymi przez MIR;  udział w festynach i innych imprezach plenerowych;  wymiana informacji pomiędzy uczestnikami Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie;  współpraca z innymi sieciami informacyjnymi, samorządem terytorialnym, instytucjami publicznymi w dziedzinie rozpowszechniania informacji o Funduszach Europejskich.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra tel. 68 4565-454,-535,-488,-499 infoue@lubuskie.pl 8 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Chrobrego 1-3-5 65-043 Zielona Góra tel. 68 4565-454,-535,-488,-499 infoue@lubuskie.pl

9 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Łokietka 22 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 7390-386,-377 lpi@lubuskie.pl - 9

10 10 www.fundusze.lubuskie.pl

11 11 Dziękuję za uwagę Ewelina Hajłasz Kierownik / Koordynator Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiegoe.hajlasz@lubuskie.pl tel. 68 4565227


Pobierz ppt "1 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google