Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich"— Zapis prezentacji:

1 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

2 Projekt „System Informacji o Funduszach Europejskich 2007-2013”
Zakładane produkty i rezultaty projektu 1 Centralny Punkt Informacyjny 16 Głównych Punktów Informacyjnych przy Urzędach Marszałkowskich Województw Lokalnych Punktów Informacyjnych (minimum 1 w podregionie) co najmniej 200 przeprowadzonych spotkań / seminariów rocznie

3 Sieć Punktów Informacyjnych – założenia
Główne Punkty Informacyjne przy Urzędach Marszałkowskich Województw (16) Centralny Punkt Informacyjny przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (1) Lokalne Punkty Informacyjne (ok. 95 w Polsce – minimum jeden w podregionie)

4 Sieć Punktów Informacyjnych
Funduszy Europejskich w województwie lubuskim Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim

5 Zadania Punktów Informacyjnych
diagnoza potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa, a także – jako informacje uzupełniające – z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez: kontakt bezpośredni z beneficjentem, rozmowę telefoniczną, pocztę tradycyjną i elektroniczną, indywidualne konsultacje u klienta; informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich; gromadzenie i upowszechnianie informacji o dostępnych projektach realizowanych na terenie województwa; przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów;

6 Zadania Punktów Informacyjnych c.d.
przeprowadzanie konsultacji na etapie realizacji projektów, w tym udzielania wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów; organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów; organizacja i prowadzenie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów; organizacja i udział w Mobilnych Punktów Informacyjnych; dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów; przeprowadzanie innych działań informacyjnych zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej; informowanie o możliwościach realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;

7 Zadania Punktów Informacyjnych c.d.
podnoszenie wiedzy poprzez samokształcenie w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań oraz udział w szkoleniach; promowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie oraz świadczonych usług zgodnie z zasadami przekazywanymi przez MIR; udział w festynach i innych imprezach plenerowych; wymiana informacji pomiędzy uczestnikami Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie; współpraca z innymi sieciami informacyjnymi, samorządem terytorialnym, instytucjami publicznymi w dziedzinie rozpowszechniania informacji o Funduszach Europejskich.

8 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna Zielona Góra tel ,-535,-488,-499 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Chrobrego 1-3-5 Zielona Góra tel ,-535,-488,-499

9 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Łokietka Gorzów Wlkp. tel ,-377 -

10

11 Dziękuję za uwagę Ewelina Hajłasz e.hajlasz@lubuskie.pl
Kierownik / Koordynator Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego tel 11 11


Pobierz ppt "Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google