Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane zrealizowane projekty w ramach wdrażania LSR PROWENT z terenu Gminy Padew Narodowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane zrealizowane projekty w ramach wdrażania LSR PROWENT z terenu Gminy Padew Narodowa."— Zapis prezentacji:

1 Wybrane zrealizowane projekty w ramach wdrażania LSR PROWENT z terenu Gminy Padew Narodowa

2 TYTUŁ OPERACJI: Rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem w 100 rocznicę odsłonięcia pomnika „Grunwald” w Padwi Narodowej BENEFICJENT: Gmina Padew Narodowa DZIAŁANIE: Małe Projekty WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 49 894,76 zł KWOTA DOFINASOWANIA: 22 400,00 zł CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 11.07.2010r. REALIZACJA OPERACJI: Na część historyczno-widowiskową składały się występy grup rekonstrukcyjnych, blok pokazów historycznych (pojedynki rycerskie oraz prezentacje sprawności bojowej oddziałów polskich i krzyżackich, pokazy jeździeckie, pokazy technik walki konnej, pokazy musztry bojowej oddziałów piechoty i strzelania ze średniowiecznej broni palnej, pokazy kuglarskie, występ chorągwiarzy). Punktem kulminacyjnym było widowisko batalistyczne rekonstrukcji „Bitwy pod Grunwaldem”.

3 TYTUŁ OPERACJI: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w otoczeniu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Padwi Narodowej poprzez budowę miejsc parkingowych oraz utworzenie miejsca rekreacji BENEFICJENT: Gmina Padew Narodowa DZIAŁANIE: Małe Projekty WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 61 081,55 zł KWOTA DOFINASOWANIA: 23 493,00 zł CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 17.02.2011r.- 16.01.2012r. REALIZACJA OPERACJI: W ramach operacji wykonano następujące zadania: -wybudowano chodniki, -zamontowano elementy małej architektury -zagospodarowano tereny zielone: wykonano trawnik, nasadzenie drzewek i krzewów.

4 TYTUŁ OPERACJI: „Remont wraz z modernizacją oraz wyposażenie 2 pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Padew Narodowa”. BENEFICJENT : Gminna Biblioteka Publiczna DZIAŁANIE: WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU : 44 345,07 zł KWOTA DOFINASOWANIA : 24 999,00 zł CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 14.02.2012-14.05.2013 r. REALIZACJA OPERACJI: W ramach etapu wykonano remont i zmodernizowano 2 pomieszczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Padew Narodowa. Dostarczono również i zamontowano rolety okienne wewnętrzne. Remont polegał na przygotowaniu ścian pod prace malarskie (usuwanie pęknięć na ścianach, ubytków w tynkach) oraz gruntowanie. Na posadzce położono płytki ceramiczne. Dla poprawy komunikacji między pomieszczeniami zamurowano 2 szt. drzwi oraz wykuto drzwi łukowe. Dokonano remontu oraz częściowo rozbudowano instalację elektryczną o dodatkowe gniazdka, włączniki i lampy. Wykonano sufit podwieszany w celu obniżenia wysokości pomieszczeń i możliwości zamontowania opraw oświetleniowych.

5 TYTUŁ OPERACJI: „Zagospodarowanie terenu wokół budynku użyteczności publicznej przy ulicy Grunwaldzkiej, polegające na budowie placu parkingowego wraz z chodnikami i elementami małej architektury”. BENEFICJENT : Gmina Padew Narodowa DZIAŁANIE: Odnowa i rozwój wsi WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU : 328 956,39 zł KWOTA DOFINASOWANIA : 94 890,00 zł CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 17.01.2013r. - 31.12.2013r. REALIZACJA OPERACJI: W ramach operacji zrealizowano kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół budynku użyteczności publicznej przy ulicy Grunwaldzkiej 2 w miejscowości Padew Narodowa. Wykonano między innymi odnowienie placu parkingowego (nowa nawierzchnia) wraz z rozbiórką wiaty, wykonano chodniki i ścieżki wraz z ogrodzeniem oraz elementy małej architektury. Dla zachowania pełnej estetyki przeprowadzono rozbudowę i przebudowę budynku administracyjnego wraz z wykonaniem odwodnienia terenu.

6 TYTUŁ OPERACJI: „Budowa ogólnodostępnego parku rehabilitacji ruchowej wraz ze ścieżkami ćwiczebnymi w miejscowości Padew Narodowa”. BENEFICJENT: Gmina Padew Narodowa DZIAŁANIE: Odnowa i rozwój wsi WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 245 633,66 zł KWOTA DOFINASOWANIA: 133 738,00 zł CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2014 r. REALIZACJA OPERACJI: W ramach operacji wykonano park rehabilitacji ruchowej wyposażony w siłownie zewnętrzne w ilości 6 szt. wraz z nawierzchniami miękkimi (tartan). Ponadto zostały zamontowane małe elementy (sprężyny, huśtawki) dla najmłodszych użytkowników parku w ilości 4 szt. Wykonano również ścieżki ćwiczebne oraz altanę. Ustawiono kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery oraz zasiano trawniki i zasadzono krzewy i drzewka..


Pobierz ppt "Wybrane zrealizowane projekty w ramach wdrażania LSR PROWENT z terenu Gminy Padew Narodowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google