Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

46. Współczesne obszary ludzkiej biedy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "46. Współczesne obszary ludzkiej biedy"— Zapis prezentacji:

1 46. Współczesne obszary ludzkiej biedy
„Stoimy zatem wobec poważnego problemu nierównomiernego podziału środków potrzebnych do życia, przeznaczonych z natury dla wszystkich ludzi, a więc również dobrodziejstw z nich wynikających. (Jan Paweł II , Sollicitudo rei socialis, 9)

2 pogłębiającej się nędzy
46. Współczesne obszary ludzkiej biedy kryzys mieszkaniowy bezrobocie i niepełne zatrudnienie problem pogłębiającej się nędzy przejawy niedorozwoju zadłużenie międzynarodowe przyczyny polityczne

3 Obszary ludzkiej biedy
46. Współczesne obszary ludzkiej biedy Obszary ludzkiej biedy materialnej duchowej (na podstawie SRS 15) negowanie lub ograniczanie praw ludzkich: prawa do wolności religijnej prawa do udziału w budowaniu społeczeństwa swobody zrzeszania się czy tworzenia związków zawodowych podejmowania inicjatyw w sprawach ekonomicznych nędza brak mieszkań bezrobocie brak podstawowych środków do życia

4 Pomoc ze strony Kościoła
46. Współczesne obszary ludzkiej biedy Pomoc ze strony Kościoła • Najdawniejszej historii Kościoła sięgają zgromadzenia zakonne z charyzmatem zapobiegania biedzie i niesienia pomocy biednym. Albertyni są jednym z najmłodszych zgromadzeń o takim nastawieniu. • Największą organizacją charytatywną w Polsce jest Caritas. Jej oddziały diecezjalne i parafialne angażując 60 tys. wolontariuszy regularnie pomagają milionowi biednych, bezrobotnych i bezdomnych. • Pod patronatem tej organizacji uruchomiono w wielu diecezjach biura pośrednictwa pracy, gdzie realizowany jest program aktywnego wychodzenia z bezrobocia. • W całym kraju Caritas prowadzi kuchnie i punkty żywienia dla ubogich oraz noclegownie dla bezdomnych i domy samotnej matki. • Za pośrednictwem tej organizacji możemy stale wspierać potrzebujących, jak również nieść pomoc ofiarom nieszczęśliwych zdarzeń, w wyniku których utracili oni nieraz cały swój dobytek lub muszą podjąć bardzo kosztowne leczenie.


Pobierz ppt "46. Współczesne obszary ludzkiej biedy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google