Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„WOLONTARIAT NA RZECZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ” EST LIBERALE OFFCIUM SERERE BENEFICIUM UT METERE POSSIS FRUCTUM. - JEST TO SZLACHETNE ZAJĘCIE SIAĆ DOBRODZIEJSTWO,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„WOLONTARIAT NA RZECZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ” EST LIBERALE OFFCIUM SERERE BENEFICIUM UT METERE POSSIS FRUCTUM. - JEST TO SZLACHETNE ZAJĘCIE SIAĆ DOBRODZIEJSTWO,"— Zapis prezentacji:

1 „WOLONTARIAT NA RZECZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ” EST LIBERALE OFFCIUM SERERE BENEFICIUM UT METERE POSSIS FRUCTUM. - JEST TO SZLACHETNE ZAJĘCIE SIAĆ DOBRODZIEJSTWO, ABYŚ MÓGŁ ZBIERAĆ OWOC.

2 DYSKUSJĘ PROWADZĄ UCZENNICE KLASY IID: ALEKSANDRA CHOMICZ GABRIELA CHWIEDUK

3 JAKI CEL MA NASZA DEBATA? Zapoznanie młodzieży z działaniami o charakterze społecznym lub charytatywnym realizowanymi przez uczniów naszej szkoły Zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w różnorodnych akcjach Przedstawienie uczestnikom debaty naszych pomysłów wartych zrealizowania przez szkołę w przyszłości Dyskusja na temat ciekawych propozycji uczestników debaty Wyrażenie przez uczestników swojego zdania na temat działalności charytatywnych, w które zaangażowana jest nasza szkoła

4 W JAKIE AKCJE WŁĄCZAJĄ SIĘ UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY? Banki Żywności Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Pomoc w świetlicach środowiskowych Wolontariat na rzecz hospicjum Udział w zbiórkach na rzecz Caritasu Wolontariat w Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat

5 Wyniki ankiet przeprowadzonych w naszej szkole dotyczących działalności społecznej wśród uczniów: Działalność charytatywna lub społeczna Ilość osób z naszej szkoły działających społecznie Banki Żywności 112 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 59 Świetlice Środowiskowe 54 Hospicjum18 Pryzmat27 Caritas49 Inne36

6 Wyniki ankiet przeprowadzonych w naszej szkole dotyczących zainteresowania akcjami społecznymi: Działalność charytatywna lub społeczna Ilość osób zainteresowanych Banki Żywności 38 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 32 Świetlice środowiskowe 30 Hospicjum25 Pryzmat17 Caritas20 Inne6

7 WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ DEBATY I POSTANOWIENIA W TEJ SPRAWIE: 1.Proponujemy, by gospodarze klas na jednej z godzin z wychowawcą rozpropagowali wśród koleżanek i kolegów ideę wolontariatu i przedstawili klasom, jakie istnieją w mieście placówki zajmujące się pomocą potrzebującym i w jaki sposób młodzież może z nimi współpracować.

8 2.Postulujemy o powołanie w Samorządzie Uczniowskim specjalnej sekcji do spraw wolontariatu i działalności społecznej. Należy wybrać przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego odpowiedzialnych za działalność w tej dziedzinie i informowanie uczniów o działaniach podjętych przez naszą szkołę

9 3.Uważamy za konieczne wybranie przez każdą z klas przedstawiciela do tej sekcji. Reprezentant klasy należący do Sekcji do spraw Wolontariatu będzie inspiratorem i koordynatorem tej działalności w klasie. Do jego zadań należeć będzie m. in. informowanie wolontariuszy o przeprowadzanych akcjach i stały kontakt z przewodniczącym sekcji oraz opiekunem wolontariatu wśród nauczycieli. Za jego pośrednictwem klasa powinna też występować z własnymi inicjatywami.

10 4. Proponujemy ustanowienie w szkole funkcji opiekuna sekcji do spraw wolontariatu działającej w samorządzie, w którym będzie zaangażowany w taką działalność nauczycieli. Wybraliby go uczniowie należący do Sekcji w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły.

11 Dziękujemy bardzo za uwagę i mamy nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie zaowocuje zwiększeniem zaangażowania uczniów naszej szkoły w akcjach charytatywnych i społecznych w przyszłości.


Pobierz ppt "„WOLONTARIAT NA RZECZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ” EST LIBERALE OFFCIUM SERERE BENEFICIUM UT METERE POSSIS FRUCTUM. - JEST TO SZLACHETNE ZAJĘCIE SIAĆ DOBRODZIEJSTWO,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google