Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska – Kazachstan Współpraca gospodarcza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska – Kazachstan Współpraca gospodarcza"— Zapis prezentacji:

1 Polska – Kazachstan Współpraca gospodarcza

2

3

4

5 Stolica obwodu – Kokszetau
Obwód Akmoliński Stolica obwodu – Kokszetau Jednostki administracyjne w składzie obwodu: 2 miasta o znaczeniu obwodowym – Kokszetau i Stepnogorsk 8 miast o znaczeniu rejonowym – Akkol, Atbasar, Derżawinsk, Jesil, Jerejmentau, Makinsk, Stepnjak, Szczucinsk. 17 rejonów:

6 Ludność – 774 700 tys. (7 miejsce w kraju, 4.8%)
Obwód Akmoliński Ludność – tys. (7 miejsce w kraju, 4.8%) Gęstość zaludnienia – 5,1os/km2 (6 miejsce w kraju) Skład narodowościowy – Kazachowie – 43,5%, Rosjanie – 36,5% Ludność miejska stanowi 44,6% populacji obwodu Powierzchnia – 146,2tys. km2 (9 miejsce w kraju, 5.4%) Strefa czasowa – UTC+6 Klimat: silnie kontynentalny z upalnym latem, z surową mało śnieżną zimą, silnymi wiatrami, gwałtownymi zmianami temperatury w ciągu doby. Średnia temperatura stycznia -16C, lipca +20C. Roczna ilość opadów – 250 – 400mm.

7 Obwód Akmoliński Potencjał gospodarki
BOROWOJE – PERŁA KAZACHSTANU;turystyka sanatoria ZASOBY NATURALNE złoto, srebro, uran, węgiel kamienny, molibden, dolomit, kaolin, ałmaz, rudy żelaza, wody mineralne i błota lecznicze, piaski, kamienie budowlane, glina. Potencjał gospodarki Jednym z priorytetów jest rolnictwo. Region produkuje ¼ krajowej ilości wysokojakościowej pszenicy.

8 Obwód Akmoliński Przemysł 1000 przedsiębiorstw, z czego 69 to własność państwowa. sektor przetwórczy – 73%, w tym : 11% produkty spożywcze, 29% maszyny, metalurgia 15,5% Przemysł wydobywczy wytwarza15,6% PKB obwodu, produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i wody 11,4%.

9 klaster „Przemysł spożywczy”,
Rozwój klastra „Przemysł spożywczy”, rolniczy pas wokół Astany, projekty związane z przetwarzaniem towarów rolniczych Region wytwarza 11% mięsa w kraju, 9.8% mleka oraz 6.8% jajek. Jest to główny eksporter zboża w Kazachstanie. W ramach dywersyfikacji struktury terenów pod zasiew rozszerza się obszar pod uprawę roślin oleistych, ziemniaków, warzyw. Planowana powierzchnia pod uprawę roślin oleistych ma osiągnąć 100tys. ha, ziemniaków 6tys. ha, warzyw 4tys. ha oraz 15ha pod uprawę warzyw w szklarniach. Musi powstać też magazyn na ziemniaki i warzywa o pojemności 40tys. ton. Trzeba zbudować 10 ferm mlecznych na 1000 sztuk bydła, 10 pastwisk na 5000 sztuk, zwiększyć produkcję drobiu o 18tys. ton na rok. Blisko 30% przedsiębiorstw produkcyjnych bazuje na wysłużonej technologii, która będzie generować niekonkurencyjną produkcję. Wielkie znaczenie przykłada się do produkcji głęboko przetworzonego zboża, glutenu, krochmalu

10 Plan rozwoju miasta Kokszetau
W centrum, jak i w okolicach dworca kolejowego planowane i realizacja projektów budowlanych. Poszukiwani są inwestorzy i wykonawcy projektów infrastrukturalnych. Szczególnie ważne jest powstanie obwodnicy oraz linie kolejowe. Przewiduje się modernizację dróg w mieście prowadzących z Astany, Omska,Pietropawłowska i Kostanaj. port lotniczy, który potrzebuje nakładów finansowych dla unowocześnienia obsługi pasażerów i zwiększenia znaczenia portu w kraju.

11 Energetyka-modernizację kotłowni, sieci cieplnej i wodociągowej
Projekty inwestycyjne:Kokszetau Projekt –”Modernizacja systemu wodociągów i kanalizacji” Stepnogorsk Projekt „Rekonstrukcja wodociągów” Rejon Burabajskij Projekt „Budowa i rekonstrukcja sieci energetycznych”

12 Dla inwestorów Zgodnie ze Strategią terytorialnego rozwoju Kazachstanu do 2015 roku Obwód Akmolinskij będzie nastawiony na rozwój następujących specjalizacji: - uprawa zbóż - hodowla zwierząt - wydobycie rud złota - produkcja na bazie uranu i molibdenu - przemysł maszynowy - produkcja spożywcza - przemysł chemiczny - materiały budowlane - turystyka Podstawowym zadaniem jest : wprowadzenie nowych technologii w przetwórstwie i znalezienie nowych rynków zbytu.

13 Możliwości rozwoju współpracy gospodarczej
Strategiczne obszary współpracy z Kazachstanem: Produkcja materiałów budowlanych Przemysł tekstylny Metalurgia Przemysł spożywczy Budowa maszyn i urządzeń dla kompleksu naftowo – gazowego Turystyka Przemysł chemiczny i petrochemiczny Systematyczna poprawa klimatu inwestycyjnego: Wspieranie innowacyjnego biznesu – firm aktywnie zajmujących się badaniami naukowymi, opracowywaniem, wdrażaniem nowych technologii Zmienianie podejścia do udzielania preferencji podatkowych w celu pozyskania inwestycji, coraz wyższy nakład na napływ inwestycji długoterminowych o wysokiej stopie zwrotu na kładów i krótkim czasie zwrotu Nacisk na polepszenie warunków modernizacji i przebudowy technicznej produkcji i ułatwione możliwości leasingu Szczególna uwaga jest poświęcona modernizacji przetwórstwa rolno – spożywczego i podwyższeniu jakości produkcji

14 Wymiana handlowa Polska – Kazachstan
Sektory perspektywiczne w polskim eksporcie: maszyny i urządzenia górnicze, w tym dla przemysłu naftowego maszyny i urządzenia rolnicze urządzenia do produkcji opakowań sprzęt AGD wyroby wykorzystywane w budownictwie, artykuły z tworzyw sztucznych opakowania (w tym z papieru i tektury) leki jabłka

15

16

17

18 Ważniejsze wydarzenia gospodarcze
I posiedzenie Polsko-Kazachstańskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej (Warszawa, ) - za podstawowe kierunki rozwoju współpracy uznano: sektor naftowo-gazowy, turystyka, budownictwo, przemysł rolno – spożywczy Forum Gospodarcze (Karaganda, ) polskich i kazachstańskich przedsiębiorców sektora budowlanego, maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego na zaproszenie Akimatu obwodu karagandyjskiego i Izby Handlowo – Przemysłowej obwodu II posiedzenie Polsko – Kazachstańskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej (Astana, ) - „Okrągłe stoły" obradowały w następujących sekcjach: budownictwo, ropa naftowa i gaz, węgiel, przemysł spożywczy, maszyny dla górnictwa i robót drogowych, energetyka, transport kolejowy i logistyka, ochrona zdrowia, uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, budowa maszyn i przemysł ciężki, wsparcie biznesu, infrastruktura portowa. - Rozmowy dotyczyły modernizacji elektroenergetyki i projektów inwestycyjnych w tym zakresie USTALENIA: - podjęcie wspólnych działań przewidzianych w kazachstańskim programie „Droga do Europy na lata 2009 – 2011”

19 Ważniejsze wydarzenia gospodarcze
- podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów polskich firm na rynku kazachstańskim (m.in. dotyczących trudności w uzyskiwaniu pozwoleń na pracę dla polskich specjalistów w Kazachstanie, niedostateczna ochrona praw własności intelektualnej i in.) - przeprowadzenie rozmów służb weterynaryjnych w celu uregulowania warunków eksportu wołowiny i bydła żywego z Polski do Kazachstanu oraz szybkiego podpisania Memorandum o współpracy w dziedzinie weterynarii - aktywizacja działań na rzecz rozwoju współpracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (wymiana wiedzy, wizyty studyjne, warsztaty itp.) PODPISANE POROZUMIENIA: 1/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Kazachstański Fundusz rozwoju Przedsiębiorczości DAMU 2/ Konfederacja Pracodawców Polskich i Konfederacja Pracodawców Republiki Kazachstanu 3/ Polsko Kazachstańska Izba Handlowo Przemysłowa i Izba Handlowo Przemysłowa RK Polsko – Kazachstańskie Forum Gospodarcze (Astana, ) - spotkania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki RP Waldemara Pawlaka z Premierem Rządu RK Karimem Masimowem, Wiceministrem Przemysłu i Handlu RK, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RK

20

21

22 Aktualna sytuacja gospodarcza – lipiec 2010
Ludność ( ) mln Bezrobocie (2 kwartał 2010 roku) - 5,8 % Średnie zarobki ludności (lipiec 2010 rok) - 81 266 KZT Inflacja (lipiec 2010 do grudnia 2009) - 4,6 % PKB (1 połowa roku 2010 do 1 połowy roku 2009) - 108,0 % Krótkookresowy wskaźnik ekonomiczny (styczeń-lipiec 2010 do stycznia - lipca 2009) tj. 6 bazowych gałęzi gospodarki: przemysł, budownictwo, rolnictwo, handel, transport i łączność, stanowiących łącznie 2/3 PKB - 109,2 % Tempo wzrostu branż gospodarki RK (styczeń - lipiec 2010 roku w % do stycznia - lipca 2009 roku): Przemysł - 111,0 % Rolnictwo - 101,3 % Budownictwo - 100,1 % Handel - 113,3 % Transport - 106,8 % Łączność 104,9 %

23

24

25

26

27 Wymiana handlowa Polska – Kazachstan w latach 2004 – 2009 w tys. USD
Wielkość obrotów , , , ,4 1  ,7 Eksport , , , , , ,1 Import , , , , , ,6 Saldo obrotów , , , , ,  211, 5

28 Wymiana handlowa Polska – Kazachstan
W roku 2009 obroty wyniosły ponad miliard dolarów USD. Obroty na tym poziomie zanotowano po raz pierwszy w historii Polsko - Kazachstańskiej wymiany handlowej!!! Polska w relacjach z Kazachstanem według wielkości obrotów handlowych zajmuje wiodące miejsce wśród krajów Europy Centralnej i Wschodniej, 7. miejsce wśród 27 państw Unii Europejskiej 15.miejsce wśród krajów świata – partnerów handlowych Kazachstanu Kazachstan jest czwartym co do wielkości partnerem handlowym Polski wśród krajów WNP (po Rosji, Ukrainie i Białorusi) oraz głównym partnerem wśród krajów Azji Środkowej.

29 Wymiana handlowa Polska – Kazachstan
Polska jest liczącym się dostawca, w takich grupach towarowych jak: - mięso - 46,67% w całym imporcie tej grupy towarowej i 1-sze miejsce wśród dostawców (łącznie 12 dostawców, w tym WNP traktowane jako jeden obszar), - papier, karton i wyroby - 21,47% w całym imporcie tej grupy towarowej i 2-gie miejsce wśród dostawców (łącznie 6 dostawców), - owoce i orzechy - 10,26% w całym imporcie tej grupy towarowej i 2-gie miejsce wśród dostawców (łącznie 6 dostawców), - cukier i wyroby cukiernicze - 7,25% w całym imporcie tej grupy towarowej i 2-gie miejsce wśród dostawców (łącznie 8 dostawców), - środki kosmetyczne - 16,24% w całym imporcie tej grupy towarowej i 3-cie miejsce wśród dostawców (łącznie 9 dostawców), - drewno i wyroby z drewna - 13,41 % w całym imporcie tej grupy towarowej i 3-cie miejsce wśród dostawców (łącznie 6 dostawców), - mydło, środki myjące - 5,30% w całym imporcie tej grupy towarowej i 3-cie miejsce wśród dostawców (łącznie 6 dostawców), - artykuły przetwórstwa owocowo-warzywnego - 3,86% w całym imporcie tej grupy towarowej i 4-te miejsce wśród dostawców (łącznie 8 dostawców).

30 Wymiana handlowa Polska – Kazachstan
Główne pozycje w polskim eksporcie do Kazachstanu w 2009 r. to: maszyny i urządzenia - 15,27%; środki transportu morskiego -11,78%; papier, karton i ich wyroby - 9,64%; środki kosmetyczne, higieniczne, perfumy - 9,02%; metale żelazne i ich wyroby - 7,26; sprzęt elektryczny - 5,59%; drewno i jego wyroby - 5,41 %; produkty farmaceutyczne - 5,40%; tworzywa sztuczne i ich wyroby - 4,85%. Z punktu widzenia kazachstańskiego eksportu, Polska jest kluczowym odbiorca: - produktów chemii nieorganicznej - 43,01 % w całym eksporcie tej grupy towarowej i 1-sze miejsce wśród odbiorców (łącznie 3 odbiorców), - pszenicy - 11,59% w całym eksporcie tej grupy towarowej i 3-cie miejsce wśród odbiorców (łącznie 6 odbiorców). Dominujące pozycje w polskim imporcie z Kazachstanu to: paliwa mineralne, ropa naftowa i produkty ropopochodne, masy bitumiczne – 94,25% produkty chemii nieorganicznej – 4,24% i pszenica – 0,70%

31 Wymiana handlowa Polska – Kazachstan
W 2009 roku wzrost polskiego eksportu dotyczył następujących grup towarów: produkty roślinne – wzrost dostaw jabłek wyroby z metali nieszlachetnych – głównie wzrost elementów rusztowań i szalowań pojazdy, jednostki pływające i lotnicze – wzrost dostaw naczep i nadwozi oraz samochodów Zauważalne tendencje do wzrostu eksportu w poszczególnych grupach towarów: frytki i wyroby czekoladowe poliuretany, płyty i folie z tworzyw sztucznych drzwi z drewna artykuły z cementu i materiałów izolacyjnych obudowy górnicze, kable izolowane, urządzenia do napełniania, zamykania i etykietowania butelek meble drewniane do sypialni Sektory zagrożone zasadniczym spadkiem eksportu: meble, części i akcesoria meblarskie artykuły higieniczne i kosmetyczne (jednak zapotrzebowanie będzie wzrastać) akcesoria do armatury sanitarnej, maszynki do golenia i ostrza do maszynek materiały budowlane (jednak są szanse na poprawę sytuacji z racji wdrażanych programów industrializacji)

32 Wymiana handlowa Polska – Kazachstan
Sektory perspektywiczne w polskim eksporcie: maszyny i urządzenia górnicze, w tym dla przemysłu naftowego maszyny i urządzenia rolnicze urządzenia do produkcji opakowań sprzęt AGD wyroby wykorzystywane w budownictwie, artykuły z tworzyw sztucznych opakowania (w tym z papieru i tektury) leki jabłka

33

34 W kraju, gdzie mieszka ponad 130 różnych narodowości…

35 W kraju, gdzie mieszka ponad 130 różnych narodowości…

36

37

38

39

40

41 KAZACHOWIE ?... KAZACHOWIE !

42

43

44

45

46 Lodowisko wysokogórskie „Medeo”

47 Polskie inwestycje bezpośrednie w Kazachstanie w latach 2001 – 2009 w mln USD
Rok/kwartał Ogółem I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał , , , , ,28 , , , , ,28 , , , , ,36 , , , , ,06 , , , , ,71 , , , , ,60 , , , , ,90 , , , , ,90 , , , , ,80

48 Polskie inwestycje bezpośrednie
Niewielki odsetek ogółu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Kazachstanie W Kazachstanie działa ok podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału polskiego Szereg polskich firm działa poprzez lokalnych dystrybutorów nie posiadających statusu przedstawicielstwa tych firm Najważniejszym obszarem działalności polskich firm jest branża naftowo – gazowa, w tym poszukiwanie i zagospodarowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Polskie firmy są obecne też w sektorach: przemysł maszynowy i urządzeń transportowych, tworzywa sztuczne, usługi budowlane, przemysł wyrobów chemii użytkowej

49

50

51

52 Możliwości rozwoju współpracy gospodarczej
Strategiczne obszary współpracy z Kazachstanem: Produkcja materiałów budowlanych Przemysł tekstylny Metalurgia Przemysł spożywczy Budowa maszyn i urządzeń dla kompleksu naftowo – gazowego Turystyka Przemysł chemiczny i petrochemiczny Systematyczna poprawa klimatu inwestycyjnego: Wspieranie innowacyjnego biznesu – firm aktywnie zajmujących się badaniami naukowymi, opracowywaniem, wdrażaniem nowych technologii Zmienianie podejścia do udzielania preferencji podatkowych w celu pozyskania inwestycji, coraz wyższy nakład na napływ inwestycji długoterminowych o wysokiej stopie zwrotu na kładów i krótkim czasie zwrotu Nacisk na polepszenie warunków modernizacji i przebudowy technicznej produkcji i ułatwione możliwości leasingu Szczególna uwaga jest poświęcona modernizacji przetwórstwa rolno – spożywczego i podwyższeniu jakości produkcji

53 Możliwości rozwoju współpracy gospodarczej
Kontynuacja prac nad elektryfikacją kolei, poszerzeniem portu morskiego Aktau, rozbudową infrastruktury portów morskich Bautino i Kuryk i budową dróg Zwiększenie wykorzystywania alternatywnych źródeł energii Program budownictwa mieszkaniowego Program zastępowania importu produkcją krajową dotyczy głównie przemysłu lekkiego i spożywczego i produkcja na obszarze Kazachstanu będzie w coraz większym stopniu wypierać dotychczasowy import. Dotyczy to głównie takich artykułów jak: karton, papier, opakowania szklane, tworzywa sztuczne, wyroby z miedzi i leki. Produkcja na terenie Kazachstanu i eksport na rynki środkowoazjatyckie

54 Możliwości rozwoju współpracy gospodarczej
Specjalna strefa ekonomiczna „Astana – nowe miasto” - Rozwój lewobrzeżnej części miasta i stworzenie centrum administracyjno – biznesowego i kulturalnego Specjalna strefa ekonomiczna „Port Morski Aktau” - Podstrefy: „Miasto przemysłowe”, „Centrum zagospodarowania infrastruktury szelfu Morza kaspijskiego”, „Centrum transportowo – logistyczne”, „Centrum handlu przygranicznego” Park technologiczny „Alatau City” - Branża informatyczna i telekomunikacyjna, 6 stref: przemysłowa, komercyjna, mieszkalna, innowacyjna, instytucjonalna, sportowo – rekreacyjna Specjalna strefa ekonomiczna „Ontustik” - Branża tekstylna Specjalna strefa ekonomiczna „Burabaj” - Branża turystyczna, rozwój kurortu Borowoe

55 Możliwości rozwoju współpracy gospodarczej
Regionalne Centrum Finansowe w Almaty - Branża finansowa i inwestycyjna, ubezpieczenia, banki, rynek papierów wartościowych, centra usługowe, outsourcing Specjalna strefa ekonomiczna „Narodowy naftowo-chemiczny park przemysłowy” - Sektor naftowy i chemiczny, przetwarzanie węglowodorów na bazie innowacyjnych technologii Strefa przemysłowa miasta Karaganda - Metalurgia, zagospodarowanie złóż, przemysł maszynowy Międzynarodowe Centrum Współpracy Przygranicznej „Chorgos” - Teren bezwizowego przemieszczania się i spotkań biznesowych, prezentacja swojej produkcji

56

57

58 Polskie instytucje ekonomiczno-handlowe
1/ Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP Kierownik WPHiI I Sekretarz Andrzej Stefański Ałmaty, Republika Kazachstanu ul. Zatajewicza 72 tel.: (+7727) fax: (+7727) działalność operacyjna, związana z promocją gospodarczą, szczególnie polskiego eksportu, współdziałanie w organizacji targów i wystaw, misji handlowych, seminariów, informacji handlowych, obsługa Portalu Promocji Eksportu Ministerstwa Gospodarki RP w zakresie przekazywania ofert; pomoc i wspieranie polskich eksporterów, w tym zapewnienie informacji handlowych i inwestycyjnych; okazanie wszechstronnej pomocy polskim, kazachstańskim, kirgiskim podmiotom w różnych dziedzinach ich działalności dot. rozwoju współpracy gospodarczej 

59 Polskie instytucje ekonomiczno-handlowe
2/ Wydział polityczno-ekonomiczny Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie ul. Saryarka 15, Centrum Biznesowe "Iskier", Astana, Republika Kazachstanu tel. +7 (7172)   +7 (7172)    fax: +7 (7172)  3/ Polsko – Kazachstańska Izba Handlowo – Przemysłowa ul. Trębacka 4, Warszawa Tel. (0-22) fax (022) stymulowanie współpracy między przedsiębiorcami Polski i Kazachstanu organizacja misji handlowych, branżowych, uczestnictwa w targach przygotowywanie analiz i opracowań branżowych konsultacje prawne, doradztwo biznesowe

60 Polska – Kazachstan Współpraca gospodarcza
Dziękuję za uwagę Piotr Guzowski Polsko – Kazachstańska Izba Handlowo Przemysłowa oprac.:Daniel Braciszewski Warszawa, ul.Trebacka 4 Tel/faks:22/


Pobierz ppt "Polska – Kazachstan Współpraca gospodarcza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google