Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przerzutniki Przerzutniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przerzutniki Przerzutniki."— Zapis prezentacji:

1 Przerzutniki Przerzutniki

2 Podstawowe przerzutniki
Przerzutniki są podstawowymi elementami pamięci. Najkrócej mówiąc, przerzutnik ustawia odpowiedni stan wyjścia w zależności od otrzymanego sygnału na wejściu i pamięta go, dopóki nie zostanie wymuszona jego zmiana. Przerzutniki posiadają dwa wyjścia: Q oraz wyjście -Q, na którym jest sygnał zaprzeczony w stosunku do Q. Danuta Stanek

3 Przerzutnik monostabilny i bistabilny:
Przerzutnik zapamiętuje zmianę stanu logicznego wejścia. Stan zapamiętania sygnalizowany jest zmianą stanu wyjścia. Stan zapamiętania może być skasowany: przez podanie na wejście kasujące odpowiedniego sygnału - przerzutnik bistabilny; samoistnie, po czasie założonym przez konstruktora - przerzutnik monostabilny. Danuta Stanek

4 Najprostszym rodzajem przerzutnika jest przerzutnik RS
S (Set) jest wejściem sygnałów przeznaczonych do zapamiętania. R (Reset) jest wejściem kasującym. Po podaniu na wejście Set zera ustawia on wyjście Q na 1, natomiast po podaniu zera na wejście Reset ustawia on zero na wyjściu Q. Danuta Stanek

5 Bardziej złożonym typem przerzutnika jest przerzutnik D
posiada on dodatkowo wejścia sygnałowe D oraz zegara C, w momencie narastającego zbocza sygnału C na wyjściu Q ustawiana jest wartość D. Danuta Stanek

6 Kolejnym typem jest przerzutnik JK
zamiast wejścia D posiada wejścia J i K, sczytuje on stany wejść J i K w momencie nadejścia narastającego zbocza zegara (C), a wyjście ustawia przy zboczu opadającym. Jeżeli J i K są w stanie zero, to stan wyjścia nie zmieni się, jeżeli są w stanie 1, to wyjście zostanie zaprzeczone; jeżeli mają różne wartości, to na wyjście zostanie przepisany stan J. Danuta Stanek

7 Schematy Na schematach przerzutniki oznaczamy jako prostokąty z odpowiednio oznaczonymi wyprowadzeniami. Poprzez łączenie kolejnych przerzutników jesteśmy w stanie uzyskać liczniki impulsów. Danuta Stanek

8 Inne bramki logiczne i przerzutniki
W przypadku standardowych bramek niedopuszczalne jest łączenie ich wyjść – jest to możliwe po zastosowaniu bramek z otwartym kolektorem (oznaczanych przez dodanie kółka wewnątrz symbolu). Wymagane jest wtedy podłączenie do wyjścia zasilania przez odpowiedni rezystor. Należy jeszcze wspomnieć o bramkach Schmita – wyróżniają one kierunek zmian sygnału (pętla histerezy – poziom sygnału powodujący zmianę stanu wyjścia zależy od tej zmiany) i służą głównie do wprowadzania sygnałów analogowych. Wyróżnia się także bramki trójstanowe – załączają one wyjście pod wpływem dodatkowego impulsu sterującego. Oprócz opisywanych przerzutników bistabilnych istnieją również przerzutniki monostabilne – podają one sygnał wejściowy na wyjście, jednak z opóźnieniem wynikłym ze stałej czasowej RC oraz astabilne – generują one sygnał prostokątny o częstości ustalanej przez stałą RC.

9 Logika dodatnia a ujemna
W elektronice wyróżnić możemy dwie postaci logiki: dodatnią, gdzie logicznej jedynce odpowiada stan wysoki (zazwyczaj realizowany przez brak napięcia), a logicznemu zeru stan niski (zazwyczaj brak napięcia) oraz logikę ujemną, gdzie jest na odwrót, jak łatwo zaważyć, tłumaczenia jednej logiki na drugą może dokonać bramka NOT. Danuta Stanek

10 Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe
Poprzez odpowiedni układ sterowanych cyfrowo linii obciążonych różnymi rezystorami jesteśmy w stanie zamienić liczbę zapisaną binarnie na odpowiadające jej napięcie – jest to przetworzenie sygnału cyfrowego na analogowy (przetwornik DAC). Do przetwarzania sygnałów analogowych na cyfrowe służyć mogą kompaktory analogowe – gdy napięcie na wejściu + przekroczy napięcie na wejściu odniesienia (oznaczanym –) na wyjściu pojawia się 1. Z ich wykorzystaniem (oraz opcjonalnie z wykorzystaniem przetwornika DAC) jesteśmy w stanie próbkować sygnał analogowy i zamieniać go na liczbę binarną. Danuta Stanek


Pobierz ppt "Przerzutniki Przerzutniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google