Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ochli. Obecnie dzieci często siadają samotnie w domu przed komputerami i nie nawiązują osobistych kontaktów pozalekcyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczna Szkoła Podstawowa w Ochli. Obecnie dzieci często siadają samotnie w domu przed komputerami i nie nawiązują osobistych kontaktów pozalekcyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ochli

2 Obecnie dzieci często siadają samotnie w domu przed komputerami i nie nawiązują osobistych kontaktów pozalekcyjnych z rówieśnikami. Są SMSy i portale społecznościowe. Powoduje to izolację dziecka w grupie a późniejszym etapie niedostosowanie społeczne dziecka.

3  jest na ogół rzadko lubiane przez inne dzieci, a także przez dorosłych. Jego reakcji nie można przewidzieć i na ogół ludzie go unikają,  nie ma zaufania do innych ludzi, jest podejrzliwe i niezrozumiałe dla innych

4  Z trudnością nawiązuje kontakty i przyjaźnie, co powoduje, że czuje się ono wyobcowane  nie mogąc w sposób normalny zaspokoić swoich potrzeb, czyni to w sposób okrężny, najczęściej dla otocznia nieprzyjazny, a czasem nawet wręcz antyspołeczny.

5 Przyczyny alienacji  Rozwój techniki- komputer i Internet a także długotrwałe siedzenie przed telewizorem zaburzają umiejętność komunikowania się twarzą w twarz  Rozwój telefonii i komunikatorów Internetowych- komunikowanie się za pomocą krótkich wiadomości tekstowych sprawia, że często dzieci nie potrafią rozwinąć prawidłowej relacji  Niezdolność porozumiewania się. Przyczyna ta leży u podstaw większości problemów w kontaktach międzyludzkich. Jeżeli ludzie nie chcą dojść do porozumienia, albo nie potrafią, wtedy pojawia się uporczywe wrażenie samotności i izolacji, nawet jeśli jesteśmy członkami jakiejś grupy, społeczności.

6  Niskie lub zbyt wysokie poczucie wartości własnej. Jeżeli dziecko ma o sobie niskie mniemanie, wtedy nie docenia własnych zalet i zamyka się w sobie, albo też przecenia siebie aż do zarozumiałości. Oba zachowania utrudniają kontakty z ludźmi. Trudno jest budować przyjaźń, jeżeli mamy mało zaufania do siebie samych  Nastawienie samoobronne. Osamotnienie staje się dolegliwością coraz powszechniejszą, ponieważ dzieci uczą się różnych niewłaściwych postaw. Istnieje więc: nastawienie rywalizacji, w którym życie jest jednym wielkim turniejem, a dążenie do nagrody - stylem życia

7 Alienacja Co robić, kiedy dziecko jest wyalienowane?  rodzice powinni przede wszystkim dużo z dzieckiem rozmawiać  wywnioskować, czym spowodowane jest alienowanie się dziecka  pytać, dlaczego nie bawi się z innymi dziećmi, dlaczego inni nie chcą spędzać z nim czasu  zachęcać dziecko chociaż do próby znalezienia kolegów i koleżanek  nastawić psychicznie dziecko, aby przy pierwszej nieudanej próbie zaprzyjaźnienia się nie zraziło się  pokazać, że czasem problem ze znalezieniem przyjaciół tkwi w nas samych

8 Przez wiele wieków ruch był podstawową czynnością człowieka, stanowił o przetrwaniu, a tryb życia związany był z wysiłkiem fizycznym. Ten proces zaczął stopniowo ulegać zmianie; na zmniejszenie znaczenia ruchu w życiu człowieka wpływ miało kilka czynników. Jednym z nich jest komputer, który stając się naszym oknem na świat, jednocześnie sprowokował szereg nowych schorzeń i problemów.

9  dziewięciokrotnie gorsza koordynacja ruchowa niż u bardziej aktywnych rówieśników. Przy czym ten szkodliwy wpływ jest prawie dwukrotnie większy w przypadku chłopców niż dziewczynek  nadwaga u dzieci, ale w dalszej konsekwencji także niższa samoocena i więcej niepowodzeń w nauce.

10  choroby kręgosłupa

11  Jedną z poważnych konsekwencji długotrwałego siedzenia związanego zwykle z oglądaniem telewizji lub grania w gry komputerowe jest agresja u dzieci i młodzieży

12  wideo i kino- nieadekwatne do wieku dziecka,  pisma młodzieżowe,  destruktywne grupy rówieśnicze

13  bezrobocie rodziców  trudności materialne  alkoholizm w rodzinie  narkomania  rozbicie rodziny, brak kontaktu ze szkołą, niewydolność wychowawcza rodziny  zaburzenia emocjonalne, wady rozwojowe

14 Pamiętaj, że nie jesteś sam! Możesz zgłosić się do szkoły w każdej sytuacji i z każdym problemem. Dobro Twojego dziecka jest dla nas najważniejsze!

15 Dziękujemy za uwagę! Opracowanie: Danuta Marach, Ewelina Ekiert Prezentacja: Ewelina Ekiert


Pobierz ppt "Publiczna Szkoła Podstawowa w Ochli. Obecnie dzieci często siadają samotnie w domu przed komputerami i nie nawiązują osobistych kontaktów pozalekcyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google