Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Podsumowanie realizacji projektu „Czas nowych możliwości” na koniec 2010 roku Projekt „Czas nowych możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Podsumowanie realizacji projektu „Czas nowych możliwości” na koniec 2010 roku Projekt „Czas nowych możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską."— Zapis prezentacji:

1 1 Podsumowanie realizacji projektu „Czas nowych możliwości” na koniec 2010 roku Projekt „Czas nowych możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego URZĄD PRACY

2 2 Nazwa programu: PO KL 2007 - 2013 Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Obszar wdrażania: powiat wadowicki Okres realizacji: 01.04.2008 – 31.12.2013 Nazwa programu: PO KL 2007 - 2013 Priorytet: VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Obszar wdrażania: powiat wadowicki Okres realizacji: 01.04.2008 – 31.12.2013 Projekt „Czas nowych możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 3 Podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w powiecie Projekt „Czas nowych możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CEL PROJEKTU

4 4 Projekt „Czas nowych możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU Konieczność wsparcia osób bezrobotnych na rynku pracy poprzez kompleksowe działania, których rezultatem jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia oraz umożliwienie im nabycia doświadczenia zawodowego i podniesienia kwalifikacji zawodowych

5 5 Projekt „Czas nowych możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ADRESACI PROJEKTU wszystkie osoby zarejestrowane w PUP Wadowice jako osoby bezrobotne w szczególności:  osoby długotrwale bezrobotne  młodzież do 25 roku życia  osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia  osoby niepełnosprawne  osoby bezrobotne zamieszkujące tereny wiejskie

6 6 Projekt „Czas nowych możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozpoczęcie udziału w roku 2010 Zakończenie udziału w roku 2010 w tym: osoby długotrwale bezrobotne młodzież do 25 roku życia osoby bezrobotne w wieku 50-64 lata osoby niepełnosprawne osoby bezrobotne zamieszkujące tereny wiejskie Wartość planowana 8088109224712837 192 Wartość osiągnięta 80878524433210325550 ADRESACI PROJEKTU cd.

7 7 FORMY WSPARCIA UDZIELANE W RAMACH PROJEKTU IPD Poradnictwo zawodowe Szkolenia zawodowe Szkolenia organizowane na wniosek osoby bezrobotnej Staż Prace interwencyjne Przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Projekt „Czas nowych możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 8 Projekt „Czas nowych możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 9 Projekt „Czas nowych możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZKOLENIALICZBA UCZESTNIKÓW Artystyczna aranżacja roślin i kompozycji dekoracyjnych wzbogacona technikami decoupage10 Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1kv10 Kurs programowania i obsługi maszyn CNC sterowanych numerycznie10 Profesjonalny kreator wizerunku10 Kosmetyka z elementami wizażu i stylizacji paznokci10 Opiekun osób zależnych z elementami rehabilitacji10 Specjalista ds. kadr i płac10 Asystent działu finansowo-księgowego z obsługą komputerowych programów komputerowych10 Pozyskiwanie środków unijnych w kontekście rozwoju turystyki10 Organizacja i obsługa gastronomiczna imprez i turystów z elementami agroturystyki10 Magazynier-profesjonalny pracownik hurtowni i magazynu z obsługą komputera i wózka jezdniowego20 Palacz kotłów wodnych i parowych na paliwo stałe, ciekłe i gazowe10 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie20 Operator koparko-ładowarki wszystkie typy klasa III20 Sprzedawca z profesjonalną obsługą klienta oraz obsługą kas fiskalnych i programów magazynowych20 ABC Biznesu-zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej30 Spawanie metodą MIG i MAG30 Profesjonalny przedstawiciel handlowy z elementami marketingu MIX10 Pracownik sprzątający z użyciem mechanicznych maszyn czyszczących10 Animator czasu wolnego10 INDYWIDUALNE 21 GRUPOWE SZKOLENIA ZAWODOWE

10 10 Projekt „Czas nowych możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REZULTATY PROJEKTU Rezultaty twarde dla 246 osób zostały opracowane Indywidualne Plany Działań 298 osób podniosło swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach 361 osób ukończyło staż 12 osób zakończyło udział w pracach interwencyjnych 119 b.o. rozpoczęło działalność gospodarczą Rezultaty miękkie umiejętność określania oraz identyfikowania własnych walorów, potrzeb, predyspozycji podniesienie poziomu samooceny oraz wiary we własne siły zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy nabycie umiejętności samodzielnego i skutecznego poszukiwania dalszych możliwości rozwoju zawodowego

11 11 Projekt „Czas nowych możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WSPARCIE TOWARZYSZĄCE zwrot kosztów dojazdu na szkolenia grupowe stypendia szkoleniowe stypendia za okres odbywania stażu

12 12 Projekt „Czas nowych możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MONITORING Przez cały okres realizacji projektu prowadzone były działania kontrolne, których celem jest niwelowanie wszelkich nieprawidłowości oraz określenie rezultatów zaplanowanych działań poprzez: ankiety przeprowadzane wśród beneficjentów ostatecznych w momencie przystąpienia do projektu, w trakcie wizyt kontrolnych oraz na zakończenie udziału w projekcie wizyty kontrolne podczas realizacji form wsparcia okresową sprawozdawczość

13 13 Projekt „Czas nowych możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BUDŻET PROJEKTU

14 14 Projekt „Czas nowych możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STOPIEŃ REALIZACJI PROJEKTU 99,71 %


Pobierz ppt "1 Podsumowanie realizacji projektu „Czas nowych możliwości” na koniec 2010 roku Projekt „Czas nowych możliwości” współfinansowany przez Unię Europejską."

Podobne prezentacje


Reklamy Google