Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Laboratoria Praktyki Edukacyjnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Laboratoria Praktyki Edukacyjnej."— Zapis prezentacji:

1 Laboratoria Praktyki Edukacyjnej.
Zespół Szkół w Kozielicach 2012/2013 2013/2014

2 Zespół Szkół w Kozielicach jest wiejską placówką, do której uczęszczają uczniowie dojeżdżający z 16 miejscowości, w tym z 5 spoza obwodu szkoły. Wszyscy uczniowie są dowożeni bez względu na odległość miejscowości. Kozielice i okolice wiosną.

3 Nasza szkoła dysponuje dobrymi warunkami lokalowymi
Nasza szkoła dysponuje dobrymi warunkami lokalowymi. Pracujemy w środowisku borykającym się z wieloma trudnościami, wynikającymi z dużego bezrobocia. Wielu rodziców uczniów pracuje za granicą, co z kolei powoduje problemy natury wychowawczej. Posiadamy pełnowymiarową halę sportową oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią.

4 Słabą stroną naszej szkoły są niezadawalające wyniki nauczania oraz niskie wyniki sprawdzianów szóstoklasistów i egzaminów gimnazjalnych. Dokonaliśmy analizy przyczyn tendencji spadkowej szkoły. Zakończenie roku szkolnego 2012/2013.

5 Procedury: Nagrywanie lekcji, analiza własna nagrania, udzielanie informacji zwrotnej. Planowanie lekcji w oparciu o warsztatowy model lekcji.

6 WDRAŻANIE PROCEDURY Kto to robi:
Zespól nauczycieli uczących w gimnazjum, klasy laboratoryjne IIA i IIB, obecnie IIIA i IIIB, lider Ula Jackowska od 2012 roku. Zespół nauczycieli uczących w szkole podstawowej, klasy laboratoryjne VA i VB, lider Beata Ludwiczak od 2013roku.

7 WDRAŻANIE PROCEDURY W jakim celu to robimy: Poprawa jakości nauczania.
Zaangażowanie uczniów w proces uczenia się. Jakość współpracy nauczycieli. Skupienie uwagi nauczycieli na przemyślanym planowaniu lekcji.

8 Jak to robimy – krok po kroku.
Udział w Papa 2012 Ustroń Śląski. Powołanie grupy laboratoria praktyk edukacyjnych w gimnazjum. Przeprowadzenie warsztatu dla grupy laboratoryjnej „Planowanie lekcji w oparciu o warsztatowy model lekcji”. Spotkanie grupy laboratoryjnej w celu obejrzenia nagranej lekcji w oparciu o warsztatowy model lekcji. Warsztaty dotyczące udzielania informacji zwrotnej z wykorzystaniem nagranej lekcji i arkusza obserwacji do obejrzanej lekcji. Cykliczne spotkania z asystentką CEO. Ustalenie harmonogramu nagrań i udzielania IZ w zespołach 3 osobowych. Udział w PAPA Wilga lipiec 2013. Spotkanie z asystentką i opracowanie planu na rok 2013/2014. Spotkania robocze grup laboratoryjnych. Wizyta studyjna CEO. Comiesięczne spotkania grup laboratoryjnych w roku szkolnym 2013/2014.

9 1. Udział w PAPA Ustroń Śląskie lipiec 2012.
Jak to robimy 1. Udział w PAPA Ustroń Śląskie lipiec 2012. W szkoleniu uczestniczyły Beata Rejmer, Krystyna Wiraszka, Ula Jackowska.

10 Uczymy się jak planować warsztatowy model lekcji.
W roli uczniów, elementy OK.. 1. PAPA Ustroń Śląski 2012.

11 1. PAPA Ustroń Śląski 2012. Uczymy się jak planować lekcję.
Efekt naszej pracy. 1. PAPA Ustroń Śląski 2012.

12 Jak to robimy 2. Powołanie grupy laboratoria praktyk edukacyjnych w gimnazjum którą stworzyli nauczyciele uczący w klasach II oraz dwóch obserwatorów ze szkoły podstawowej – października 2012. Zespól laboratoryjny: Asystentka CEO Inga Opas. Dyrektor szkoły Beata Rejmer, Liderki Krystyna Wiraszka, Urszula Jackowska, Magdalena Baranowska, Agata Cielecka, Agnieszka Krawiec Kamila Korniewicz, Janusz Kurowski, Weronika Marszałek, Anna Rolbiecka, Ela Retecka, Ilona Stankiewicz, Obserwatorzy z SP: Lucyna Lipiec, Beata Ludwiczak.

13 Na spotkaniu omówione zostały:
Cele programu „Laboratoria praktyk edukacyjnych” - szukanie działań skutecznych poprzez obserwacje lekcji, polepszanie działań, budowanie wspólnoty nauczycieli, stworzenie sieci miejsc w Polsce gdzie można poznać praktyki edukacyjne. Praktyki nad którymi chcemy pracować - planowanie lekcji w oparciu o warsztatowy model lekcji. Zasady współpracy zespołu – nie oceniamy, mówimy o konkretach bez komentarzy, mówimy o swoich wątpliwościach, zadania wykonujemy na konkretny termin. Harmonogram pracy na pierwszy miesiąc: szkolenie warsztatowe dotyczące warsztatowego modelu lekcji, nagranie lekcji przez każdego członka zespołu, przećwiczenie struktury lekcji. Harmonogram spotkań z Ingą – 16 listopada, 14 grudnia 2012. Ustalenie grupy uczniów do obserwacji postępów – 8 uczniów z klas II, 6 średnich, 2 słabych

14 Jak to robimy 3. Przeprowadzenie warsztatu dla grupy laboratoryjnej „Planowanie lekcji w oparciu o warsztatowy model lekcji” października Warsztat przeprowadziły Ula Jackowska i Krystyna Wiraszka.

15 Na spotkaniu zrealizowane zostały następujące zadania:
Zapoznanie uczestników z dokumentami: analiza prac uczniów, arkusz obserwacji lekcji, jak udzielać informacji zwrotnej, wymagania poznawcze wg. skali Blooma, schemat planowania lekcji w oparciu o model warsztatowy. Przeprowadzenie lekcji dotyczącej podciśnienia metodą warsztatową. Nauczyciele wcielili się w rolę uczniów, lekcja była przeprowadzona zgodnie ze strukturą i z zasadami OK. Po tym ćwiczeniu odbyła się dyskusja, każdy z nauczycieli wypowiedział się jak czuł się w roli ucznia i co tak przeprowadzone zajęcia mu dały, jakie było jego zaangażowanie. Nauczyciele w trzech grupach zaplanowali lekcję zgodnie ze schematem planowania lekcji w oparciu o model warsztatowy., następnie ocenili wymagania poznawcze wg. Skali Blooma. Spotkanie zostało zakończone rundą podsumowującą , każdy wypowiedział się co dało mu to spotkanie, co na pewno zastosuje w swojej pracy, jakie ma wątpliwości.

16 3. Warsztaty grupy laboratoryjnej
Prowadząca warsztaty. Liderka ma wszystko pod kontrolą. 3. Warsztaty grupy laboratoryjnej

17 Prace wykonane podczas warsztatów.

18 Jak to robimy 4. Spotkanie grupy laboratoryjnej w celu obejrzenia nagranej lekcji w oparciu o warsztatowy model lekcji listopada 2012 spotkanie przeprowadziła Ula Jackowska.

19 Przebieg spotkania: Nauczyciele obejrzeli fragmenty dwóch lekcji matematyki zrealizowane w oparciu o warsztatowy model lekcji. Celem spotkania było przekonanie nauczycieli do nagrywania oraz pokazywania lekcji innym, tego aby nie obawiali się tego robić i nauczyli się korzystać z tej procedury. Prowadząca podzieliła się swoimi doświadczeniami jakie miała podczas nagrywania, a następnie oglądania lekcji przez samą siebie. Każdy z nauczycieli wypowiedział się na temat nagranych lekcji, udzielając w ten sposób krótkiej informacji zwrotnej. Zadanie dla grupy laboratoryjnej – nagrać i obejrzeć swoją lekcję.

20 Jak to robimy 5. Warsztaty dotyczące udzielania informacji zwrotnej z wykorzystaniem nagranej lekcji i arkusza obserwacji do obejrzanej lekcji. 4 grudnia 2012 warsztaty przeprowadziła Ula Jackowska.

21 Przebieg spotkania Dokładne zapoznanie się i przeanalizowanie arkusza obserwacji lekcji i materiałów dotyczących udzielania informacji zwrotnej. Ćwiczenie z arkuszem obserwacji lekcji do fragmentów nagranej lekcji, która była oglądana na poprzednim spotkaniu. Zadanie dla nauczycieli: nagranie lekcji zaplanowanej zgodnie z warsztatowym modelem lekcji i udzielanie informacji zwrotnej w zespołach 3 osobowych. Zespoły zostały dobrane losowo.

22 Jak to robimy 6. Cykliczne spotkania z asystentką CEO Ingą Opas w roku szkolnym 2012/2013.

23 6. Cykliczne spotkania z liderką CEO.
Jedno z comiesięcznych spotkań. Dzielimy się swoimi doświadczeniami. 6. Cykliczne spotkania z liderką CEO.

24 Spotkania w 2012/2013 z liderką Ingą Opas odbywały się raz w miesiącu w piątki, trwały ok. 3 godzin.
Na spotkaniach omawialiśmy co się wydarzyło w ciągu minionego miesiąca, każdy mógł podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z nagrywaniem lekcji i jej planowaniem w oparciu o warsztatowy model. Dzieliliśmy się informacjami na temat postępów wybranych uczniów.

25 Jak to robimy 7. Ustalenie harmonogramu nagrań i udzielania IZ w zespołach 3 osobowych. Każdy nagrywa dwie lekcje zgodnie z warsztatowym modelem , gromadzi prace uczniów wykonane podczas tych zajęć. Podsumowanie pracy grupy laboratoryjnej w roku szkolnym 2012/2013 (prezentacja).

26 Kozielice 2012/2013 Prezentacja jako załącznik dla zainteresowanych.
Laboratoria Praktyki Edukacyjnej. Podsumowanie pracy grupy laboratoryjnej w roku szkolnym 2012/2013 Kozielice 2012/2013 Prezentacja jako załącznik dla zainteresowanych.

27 8. Udział w PAPA Wilga lipiec 2013.
Jak to robimy 8. Udział w PAPA Wilga lipiec 2013. W szkoleniu uczestniczyły Beata Rejmer, Ilona Stankiewicz, Ula Jackowska.

28 8. PAPA Wilga 2013. i współpracujemy z zaprzyjaźnioną szkołą.
Od pierwszego dnia pracujemy …… i współpracujemy z zaprzyjaźnioną szkołą. 8. PAPA Wilga 2013.

29 8. PAPA Wilga 2013. Uczymy się analizować prace uczniów.
Prace uczniów do nagranej lekcji. 8. PAPA Wilga 2013.

30 8. PAPA Wilga 2013. Efekty naszej nauki i pracy…..

31 „burzy mózgów” został wypracowany plan pracy grupy laboratoryjnej
Jak to robimy 9. Spotkanie z Ingą Opas 18 października W spotkaniu uczestniczyły Beata Rejmer, Beata Ludwiczak, Ilona Stankiewicz, Ula Jackowska. Na spotkaniu metodą „burzy mózgów” został wypracowany plan pracy grupy laboratoryjnej na rok szkolny 2013/2014.

32 Plan pracy grupy „laboratoria praktyk edukacyjnych” 2013/14.
Cel: Uczniowie są zaangażowani w proces uczenia się. Kryteria sukcesu: Wszyscy uczniowie podejmują próby wykonania zadania lub odpowiedzi na pytania. Uczniowie zadają pytania i włączają się w dialog. Uczniowie stawiają swoje cele. Uczniowie potrafią podsumować lekcję. (Pełen plan jako załącznik dla zainteresowanych do wglądu.)

33 Ustalenie terminu następnego spotkania na 6.12.2013.
Jak to robimy 10. Spotkania robocze grup laboratoryjnych. Spotkanie nauczycieli uczących w gimnazjum. Klasy IIIA i IIIB. Relacja z PAPA 2013. Zapoznanie uczestników z wypracowanym planem, dyskusja i zatwierdzenie planu. Przydział zadań do wykonania na następny miesiąc (nagranie lekcji z uwzględnieniem struktury i formułowaniem celu lekcji przez uczniów). Ustalenie terminu następnego spotkania na

34 Zespól laboratoryjny: Asystentka CEO Inga Opas,
Jak to robimy 10. Spotkania robocze grup laboratoryjnych. Powołanie grupy laboratoria praktyk edukacyjnych w szkole podstawowej którą stworzyli nauczyciele uczący w klasach V - 6 listopada 2013. Zespól laboratoryjny: Asystentka CEO Inga Opas, Dyrektor szkoły Beata Rejmer, Liderka Beata Ludwiczak, Beata Wojtalewicz, Sabina Nowacka Czyszek, Anna Kincel, Agnieszka Krawiec Anna Rolbiecka, Ela Retecka, Małgorzata Cichocka.

35 11. Wizyta studyjna - 22 listopada 2013.
Jak to robimy 11. Wizyta studyjna - 22 listopada 2013.

36 Nasi goście. Spotkanie z nauczycielami. 11. Wizyta studyjna.

37 Obserwowana i nagrywana lekcja przyrody prowadzona przez S
Obserwowana i nagrywana lekcja przyrody prowadzona przez S. Nowacką Czyszek. Obserwowana i nagrywana lekcja matematyki prowadzona przez U. Jackowską. 11. Wizyta studyjna.

38 11. Wizyta studyjna. Omawianie obserwowanych lekcji …
… i udzielenie informacji zwrotnej. 11. Wizyta studyjna.

39 Pamiątkowa kartka …… … od znamienitych gości! 11. Wizyta studyjna.

40 Refleksja nad wizytą studyjną.
Jak to robimy 12. Comiesięczne spotkania grup laboratoryjnych w roku szkolnym 2013/2014. – plan spotkania Refleksja nad wizytą studyjną. Przypomnienie planu pracy grupy laboratoryjnej. Praca w grupach – opracowanie wskaźników postępów do każdego kryterium sukcesu (do planu pracy). Co dalej z nagranymi lekcjami? Ustalenie terminu następnego spotkania ( ).

41 Spotkanie grupy laboratoria praktyk edukacyjnych.
6 grudnia 2013 Prowadzące: Ula Jackowska, Beata Ludwiczak Prezentacja ze spotkania jako załącznik dla zainteresowanych.

42 Nasze refleksje i spostrzeżenia.
Jakie zmiany zaszły we mnie (nauczycielu)? Jakie zmiany zaszły w uczniu? Nasze refleksje i spostrzeżenia.

43 Nasze refleksje i spostrzeżenia.
Jakie zmiany zaszły w zespole? Jakie zmiany zaszły w zespole? Nasze refleksje i spostrzeżenia.

44 Dziękujemy za uwagę. Laborantki i laboranci z Kozielic . Wykonały: U
Dziękujemy za uwagę. Laborantki i laboranci z Kozielic . Wykonały: U.Jackowska i B. Ludwiczak


Pobierz ppt "Laboratoria Praktyki Edukacyjnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google